Вход Търсене

Коментари за обява Спортни пощи

Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
31.08.2020 г.
  nikiradev94 / Николай Радев 
Двете младите са на 3/4 месеца, вадени са от пъстрата женска и мъжкия лентов. Аз не ги спортувам!
21.04.2020 г.
  denisdenis  
Шарените от лентови и бели ли са и колко са летели.