Вход Търсене

Снимка "преметаци" от галерия "Стария тамъзлък преметаци-тупачи"

Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
03.01.2020 г.
(оценка 6)
  gulub59 / Георги Польовски
Геца, утре ще се видим на пазара в Тотлебен ще данеса високо качествени черни черногръби, белоглави червени и черни. . . Доведи приятелите да ги заимам с хубава стока. . . . . . .
31.10.2019 г.
(оценка 6)
  gulub59 / Георги Польовски
Готови за пазара.