Вход Търсене

БГ КЛУБ - ПОМОРИЙСКИ РОЛЕР

Аватар
Град: гр. Поморие
Лице за контакт: Кирчо Парашкевов
Телефон: 0885 454 738
E-mail:

         Сподели във Facebook

Последни новиниКратка информация и цели

Целите на сдружението са: да организира гълъбовъди и чрез обединяването им да насочва тяхната активност за развититието, популяризирането и постигането на национално и международно признание и официално регистриране на породата "поморийски ролер".

Сдружението има следния предмет на дейност:
- опазване и развиване на популяризиране на различните породи гълъби и в частност регистриране на порода "поморийски ролер", а така също признание на национално и международно ниво и придобиване на международен сертификат за регистрация на създадените породи;
- привличане, организиране и подпомогане на членовете любители гълъбари за най-пълна реализация на любителските инициативи;
- иницииране, координиране и/или реализиране на програми и проекти в областта на опазването на околната среда;
- организиране на регионални, национални и международни демонстрации и състезания за летящи ролери;
- организиране на фестивали, семинари, симпозиуми, изложби и други мероприятия в областта на опазване, развиване и популяризиране на различните породи гълъби и утвърждаване и регистриране в частност породата "поморийски ролер"

Сдружението се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

Сдружението ще извършва дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА.

Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Учредители

Управителният съвет на сдружението се състои от 5 члена, а именно:
1. Кирчо Петров Парашкевов - председател
2. Милю Матев Петков - заместник - председател
3. Ставрин Милков Рибов - секретар
4. Кирил Славчев Михайлов - касиер
5. Ахмет Юсеин Касап - член

Членове

1. Ангел Ангелов - Бургас
2. Банко Христов - Поморие
3. Георги Шарденов - Поморие
4 Димо Беков - Карнобат
5. Дечо Димитров - Поморие
6. Живко Жечев - Шумен
7. Костадин Баласов - Поморие
8. Хасан Чакъров - Поморие
9. Петър Колев - Бургас
10. Петър Цонев - Поморие
11. Райко Кирилов - Рудник
12. Рашко Куманов - Гълъбец
13. Стефан Петров - Добрич
14. Недко Каловски - Бургас
15. Борян Янков - Рудник
16. Божидар Димитров - София
17. Венцислав Павлов - Елешница
18. Георги Стирянов - Бургас
19. Даниел Йорданов - София