Вход Търсене

Сдружение на гълъбовъдите и зайцевъдите "Хан Омуртаг"

Публичен профил
Град: гр. Омуртаг
Адрес: ул. "Драва" №1
Лице за контакт: Павел Ефтимов Димитров
Телефон: 0897 817 917
E-mail:

         Сподели във Facebook

Последни новиниКратка информация и целиУчредители

1. Павел Ефтимов Димитров
2. Мирослав Венчев Йорданов
3. Красимир Димитров Кирилов
4. Мустафа Салиев Мустафов
5. Дино Христов Динов
6. Стоян Иванов Евтимов
7. Ивалин Димитров Кирилов
8. Ибрахим Ибрахимов Исмаилов
9. Ертан Шабанов Местанов
10. Ерол Сеидов
11. Николай Ангелов Николов


Устав

Сдружение на гълъбовъдите и зайцевъдите "Хан Омуртаг" - гр. Омуртаг, е за отглеждащите породисти гълъби, и се изгражда на принципа на доброволността и равенството в правата и задълженията на своите членове, то е самоуправляваща се организация. Клубът се учредява с решение на УС, като приема името Сдружение на гълъбовъдите и зайцевъдите "Хан Омуртаг" - гр. Омуртаг. Седалището на клуба е гр. Омуртаг, ул."Балкан" 8, в клуба могат да членуват гълъбовъди, зайцевъди и природазащитници. Клубът се учредява за неопределен срок.

Членски внос

12 лв.

Членове

1. Павел Ефтимов Димитров
2. Мирослав Венчев Йорданов
3. Красимир Димитров Кирилов
4. Мустафа Салиев Мустафов
5. Дино Христов Динов
6. Стоян Иванов Евтимов
7. Ивалин Димитров Кирилов
8. Ибрахим Ибрахимов Исмаилов
9. Ертан Шабанов Местанов
10. Ерол Сеидов
11. Николай Ангелов Николов
12. Христо Борисов Цветков
13. Димитър Петров Бончев
14. Стоян Стоичков Стоянов