Вход Търсене

Регионално гълъбовъдно дружество "Никопол 169"

Аватар
Град: гр. Никопол
Адрес: ул. "Родопа" 1
Лице за контакт: Гюрай Алиев Рамизов
Телефон: 0899 523 874

         Сподели във Facebook

Последни новиниКратка информация и цели

Цели:
1. Опазване и подобряване на наличния генетичен фонд месни породи гълъби, представянето им пред Европейската гълъбарска общественост с цел вписването им в регистъра на породите.
2. Развъждането и популяризирането на породисти гълъби.
3. Създава в младото поколение на интерес към живата природа, култивирането на навици за нейното запазване и обогатяване.

Предмет на дейност:
1. Популяризирането сред младите хора на местните видове гълъби.
2. Осъществяване на екологична и образователна дейност в региона.
3. Съдействане за поддържането на контакти с обществените организации и дружества със същия предмет на действие.
4. Привличане чрез договаряне на всички други заинтересовани граждани, фирми и организации /физически и юридически лица/ като изпълнение на целите и задачите си.
5. Поддържане на постоянна връзка със своите членове, привличане на нови членове, съдействие за обмяната на опит между членовете.

Учредители

1. Бюлянт Зюрабов
2. Гюрай Рамизов
3. Исмаил Байрактаров
4. Ерхан Юсуфоолу

Устав

Опазване и подобряване на наличния генетичен фонд на породите гълъби, с които разполагат.
Създаване на интерес във младото поколение към живата природа и култивиране на навици за нейното запазване и обогатяване.

Членски внос

Годишен - 20 лв.

Членове

1. Бюлянт Зюрабов
2. Гюрай Рамизов
3. Исмаил Байрактаров
4. Ерхан Юсуфоолу
5. Игбай Зюрабов
6. Бекир Бекиров
7. Джан Топишев
8. Алтънай Фезиев