Вход Търсене

Гълъбарски калкулатори


Изчисляване и планиране на приблизителният разход на фураж, необходим за отглеждане на гълъби за ден, месец и година
Брой на гълъбите, които отглеждате:  
Средно количество фураж, с което
се храни един гълъб за един ден:
  kg
    ИЗЧИСЛИ
 
Разход на фураж за гълъбите, които отглеждате за един ден: 0.09 kg
Разход на фураж за гълъбите, които отглеждате за един месец: 2.55 kg
Разход на фураж за гълъбите, които отглеждате за една календарна година: 31.03 kg
Изчисляване и планиране на приблизителният брой млади гълъбчета, които бихте извадили според броя на отглежданите от вас двойки гълъби, за една календарна година
Брой на отглежданите двойки гълъби:  
Среден брой на младите гълъби, отглеждани от една двойка гълъби за една година:   бр.
    ИЗЧИСЛИ
 
Приблизителен брой на младите гълъби, които бихте развъдили за една година, при добри условия на отглеждане: 5 гълъба
Калкулатор за изчисляване на левовата равностойност на гълъбите, които притежавате
Брой на вашите гълъби:   бр.
Средна цена, която определяте за един гълъб:   лв.
    ИЗЧИСЛИ
 
Обща сума на левовата равностойност на вашите гълъби: 30.00 лв.
Калкулатор за изчисляване деня на излюпване на яйцата, и денят на пролитане и самостоятелно хранене на младите гълъбчета
Дата на снасяне на яйцата: ДНЕС
 
Дата на която ще се излюпят: ??.??.????
Дата на пролитане и самостоятелно хранене на младите гълъбчета: ??.??.????