Вход Търсене

Профил в каталога на "БИОВЕТ" АД

Публичен профил
Име: "БИОВЕТ" АД
Град: обл. Пазарджик, гр. Пещера
Адрес: ул. “Петър Раков” № 39
Лице за контакт: д-р Калин Вълканов, 0887 224 668
Телефони: 0350/65637, 0350/65636
E-mail:

Дейност

БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва и междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

Биовет също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството и в различни производства сред които са хлебопроизводството, соко-пиво- и вино производството, производство на перилни препарати и текстилната индустрия.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

КОИ СМЕ НИЕ (ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С БИОВЕТ)
БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва и междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. Биовет също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството и в различни производства сред които са хлебопроизводството, соко-пиво- и вино производството, производство на перилни препарати и текстилната индустрия. Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

ИСТОРИЯ
През изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва производствената си дейност през 1961 година с хлортетрациклин. БИОВЕТ може да се похвали с над 40 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 60 страни в света.
От основаването си до днес фирмата е разширила производствения си капацитет значително и на този етап разполага с:
- специализирани ферментационни мощности,
- цехове за производство на химически технически продукти,
- цех за изолиране и пречистване на химически чисти активни субстанции,
- самостоятелна сграда за производство на гранулирани премикси, лаборатории за контрол на качеството – от входящите суровини до готовата продукция,
- редица помощни съоръжения, включително съвременна пречиствателна станция за ограничаване замърсяването на околната среда, собствен институт за научно-развойна дейност,
- модерен корпус за производство на готови лекарствени форми,
- когенерационна централа за производство на електроенергия и пара.
Фирмата направи значителни инвестиции в обновяването на производствените сгради и съоръжения, като автоматизира дигитално производствения процес, изгради модерни лаборатории и складови помещения. Понастоящем производствено-административният комплекс се простира на площ от около 150 000 м2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.
Административното управление, института за научно-развойна дейност и основните производствени мощности се намират в гр.Пещера.
През 2002 Биовет придоби самостоятелен завод в Ботевград за
производство на ензими и ензимни комплекси–за хранителни и
индустриални цели като част от стратегията за разнообразяване на
производствената листа.
Третата производствена мощност се намира в Разград, където се
извършва производство на ветеринарни продукти и субстанции за
хуманната медицина, а четвъртата - Щип , Македония. Производ-
ствените мощности там бяха придобити от Актавис (БАЛКАНФАРМА)
през юли 2005г.Програма за фактури и банкови документи
Абонамент

Абонирайте се за гълъбарския информационен бюлетин и получавайте всички новини по e-mail.

Електронна покана

Поканете свой приятел като напишете e-mail адреса му: