Вход Търсене

Профил в каталога на Бонмикс

Публичен профил
Име: Бонмикс
Град: обл. Ловеч, гр. Ловеч
Адрес: Северна Индустриална зона
Лице за контакт:
Телефони: 068/602 132; 603 726 Факс: 068/665 224
E-mail:

Дейност

От 2005 година БОНМИКС внедрява и поддържа системи на ЕС за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 и НАССР. Това постави нови задължения и отговорности за качеството и сигурността на произвежданите храни.

Високото гарантирано качество на БОНМИКС е причина продукцията да бъде приета от крупни, средни и дребни животновъди в цялата страна. Дистрибутурската мрежа на БОНМИКС обхваща над 70 населени места, разположени по цялата територия на страната.

Фирмата притежава свинеферма и телеугоителна ферма, които се използват за стопанска и експериментална дейност.Програма за фактури и банкови документи