Вход Търсене

  "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ"  Разлистване на галерия: Участие на ККБ на РЕИ Шумен /9.11.2013/

Участие на "Кинг клуб България" на Регионалната есенна изложба на гълъби в град Шумен провела се на 8-10.11.2013г., 3-ма участника с 24 гълъба Американски Кинг. Шампион - бял 1.0 на А. Дарачев, I-во място тигров 1.0 - Доньо Иванов, гр. Раднево. Поздравления за участниците!

Стр. 1 от 4


Стр. 1 от 4