Вход Търсене

  PESHO PRANGOV  Разлистване на галерия: TИПЛЕРИ - ЧЕРНИ , БЕЛОГЛАВИ - ВИСОКОЛЕТАЧИ.

Отглеждани от 1990год.Лична селекция - 7 год.до постигане на тази визия.Висок и кръгов полет.Старата линия.

Стр. 1 от 3


Стр. 1 от 3