Вход Търсене

Определяне на пола при гълъбите

 

В сравнение с другите видове домашни птици, при гълъбите се наблюдава значително по-слабо изразен полов диморфизъм.
Обикновено мъжките са малко по-големи от женските, главата им е по-голяма, човката е по-дебела и по-груба, ноздрите и восковицата също са по-груби и по-добре развити, металическият отблясък на оперението по врата и гушата е по-силно изразен, срамните кости са по-малки, гъвкави и добре събрани една към друга.
Разграничаването на мъжките от женските е възможно и по поведението. Ако държите гълъба с едната ръка, а с другата леко опънете клюна напред, то мъжките винаги дърпат главата си назад. А ако държите гълъба за крилете, и го погалите по гърдите надолу, тогава той вдига краката си нагоре, като ги прибира плътно към тялото. Женските гълъби не правят така.
По време на ухажването на женските, мъжките птици заемат характерни пози: надуват гушата си, разтварят и спускат надолу своята опашка, като демонстративно я суркат по пода, въртейки и поклащайки се рязко, пеят със силен глас около женската.
Поведението на женските гълъби при ухажването, е доста различно. Тя се покланя грациозно на мъжкия, и по време на голямо вълнение и възбуда не се върти, а леко приплъзва надолу към пода опашка и криле, и така приближавайки се към мъжкия, започва да го „пощи” по главата с клюна си. При тази сцена мъжкият рязко усилва силата на своето гукане.
Женските гълъби гукат по по-различен начин от мъжките – много по-слабо, късо и немелодично.
Ако затворен за съешаване заедно с мъжкия се окаже не женска, а друг мъжки, между тях в повечето случаи започва борба, която нерядко стига и до кръв. Все пак трябва да се има в предвид, че понякога такава борба може да се получи и между мъжки и женски гълъб, особено ако женската не приема мъжкия, или когато не е достатъчно активна, защото е все още млада, и мъжкият гълъб не може да я „подчини”.
Има случаи, когато по погрешка са поставени в една и съща клетка два мъжки гълъба. Тогава по-слабият се подчинява на по-силният мъжки, така че може да изглежда като че ли се формира правилна двойка. Следователно, за да се избегнат грешки, поведението на гълъбите трябва да бъде много внимателно следено и анализирано от гълъбовъда.
Ако в клетката са поставени два женски гълъба, те се държат нормално и спокойно. В редки случаи, е възможно да се наблюдава поведение наподобяващо ухажване, при което по-активната женска играе ролята на мъжки. Разпознаването на такава фалшива двойка не е лесно, и понякога става едва, когато в гнездото на гълъбите се окажат снесени цели четири неоплодени яйца. Ако в гнездото на такава двойка формирана от два женски гълъба, поставите оплодени яйца от други гълъби, то те ще измътят и ще хранят малките си.

Мнения и оценки (0)          Сподели във Facebook