Вход Търсене

Примерни оценителни листи в помощ на съдиите

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Отлична птица на актуално ниво на селекция.
Препоръки: / Грешки:
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 97 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Отлична птица в основните породни характеристики.
Препоръки: Цветът на очите малко по-интензивен.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 96 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 3
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Образцови форма, височина крака и стойка, също така глава и линия на врата
Препоръки: По-тесни криле. Малко по-чист цвят на клюна.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 95 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 4
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Много добри форма и височина, дължина на краката и стабилна стойка. Много добро качество на перата.
Препоръки: По-перлен цвят на ириса. По-подредени опашни пера.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 94 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 5
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Много добри форма и стойка. Образцови цвят и шарка.Отличен цвят на окото и околоочието.
Препоръки: Малко по-изправен гръб. По-голям щит. Не по-дълга опашна част.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 93 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 6
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / редимства: Много добра височина и форма. Безгрешни цвят и форма на главата.
Препоръки: По-права линия на гърба. По-изправена стойка.
Грешки: Дълга опашна част.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 7
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Много добри форма, височина и стойка. Приемлив цвят. Добра форма и постановка на главата.
Препоръки: По-събрана опашка. По-интензивен цвят на очите. По-равномерна шарка.
Грешки: Много дълга опашна част. Малка гуша (при гушестите породи).
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 91 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 8
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: По-скоро много добри форма и стойка.Типична глава.
Препоръки: По-хоризонтална стойка на тялото. По-чисти очи и околоочия.
Грешки: Доста къс врат. Не добре покрит гръб. Грешна шарка.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 90 т

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 9
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Много добри форма и височина, също цвят и шарка.
Препоръки: По-равномерно разположени опашни пера. По-елегантна шия.
Грешки: Доста блед (светъл) цвят на очите. Изкривена гръдна кост.
Дисквалифиционни грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Елиминиран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 10
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Обичайната формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Твърде голям или малък пръстен, или не отговарящ на възрастта на птицата.
Дисквалифиц. грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Дисквалифициран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 11
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Обичайната формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Твърде млада и неоформена птица, или тежко сменяща оперение, болна или контузена. Актуалното състояние на птицата не позволява обективно съдийство.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 – Елиминиран или ако е болна: Дисквалифициран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 12
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Обичайната формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Птици с паразити се маркират със знак „X”, за да не се безпокоят посетителите.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Дисквалифициран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 13
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Без формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Нова порода в процес на признаване. Птица без официален пръстен.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 14
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Обичайната формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Непозволени манипулации. За информация - от компетентните лица.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Дисквалифициран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 15
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Без формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Неизвестна порода или цвят.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Дисквалифициран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 16
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Обичайната формулировка на качествата.
Препоръки: / Грешки: Белязани птици, например: пластмасов пръстен или втори пръстен, или непозволена маркировка по крилете.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Дисквалифициран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 17
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Кинг черен
Предимства: Много добри форма, височина, цвят, чудесна глава.
Препоръки: По-събрана опашка. По-гладко оперение по шията.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 94 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 18
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Кинг черен
Предимства: Добра форма, височина, цвят, чудесна глава.
Препоръки: По-събрана опашка. По-гладко оперение по шията.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 94 т.

Грешки на съдията: Думата „Добър” в оценката на качествата не позволява поставянето на оценка 94 точки, което означава „Много добър”.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 19
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Кинг черен
Предимства: Изключителен във форма, височина, стойка, форма на главата, човката и шията.
Препоръки: По-интензивен цвят на очите.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 96 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 20
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Кинг черен
Предимства: Изключителен във форма, височина, стойка, форма на главата, човката и шията.
Препоръки: Внимавай (или „погрижи се”) за цвета на окото.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 96 т.

Грешки на съдията: Думите „Внимавай” или ”Погрижи се” не са прецизни.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 21
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Гимпел, златен със сини капаци
Предимства: Много добра форма, размер, цвят и златист оттенък, шпиц и затворен гребен.
Препоръки: По-гладко оперение на шията.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 96 т.

Грешки на съдията: Нужно е поне едно „Отлично” качество за оценка 96 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 22
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Архангел
Предимства: Добра форма, размер, цвят и очи.
Препоръки: Повече зелен блясък. По-гладко оперение на шията.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 94 т.

Грешки на съдията: Нужно е поне едно „Много добър” за оценка 94 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 23
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Кинг бял
Предимства: Много добра форма, идеален размер, чудесен врат и закръгленост на главата.
Препоръки: По-изразена линия врат-крака. По-широко и по-високо позициониране на краката. По-светли околоочия.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 94 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 24
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Кинг бял
Предимства: Много добра форма, стойка, гладко оперение, хоризонтално позициониране на човката.
Препоръки: По-къс и по-добре покрит гръб. По-изразено чело и по-високо теме.
Грешки: Твърде бледи околоочия.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 25
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Малтезер жълт
Предимства: Типична форма, долна линия, достатъчна дължина на шията и краката.
Препоръки: По-плоско чело. Не по-светли очи.
Грешки: Няма надопашна жлеза.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 0 - Елиминиран

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 26
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Малтезер жълт
Предимства: Добър тип и форма, достатъчна височина и дължина на краката.
Препоръки: По-добра глава. Погрижи се за цвета на окото.
Грешки: Лошо подреждане на опашните пера.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 91 т.

Грешки на съдията: „По-добра глава” и „Погрижи се...” са неправилни формулировки.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 27
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Полски рис, син пръскан с бяло
Предимства: Много добра форма и размер. Чиста шарка. Изключителен син цвят на фона.
Препоръки: По-гладка линия на шарката.
Грешки: Твърде блед (светъл) цвят на окото.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 28
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Полски рис, син-пръскан
Предимства: Форма, размер, цвят, стойка.
Препоръки: По-чист в цветовете.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т.

Грешки на съдията: Цветът на окото снижава оценката. „Снижава” е неправилна формулировка – трябва да се уточни къде и защо?

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 29
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Староавстрийски преметач, черен
Предимства: Образцов във форма, размер, тъмно око и околоочие, изпъкнали гърди и цвят.
Препоръки: Ако главата е по-кръгла, е възможна по-висока оценка.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 95 т.

Грешки на съдията: „Ако” – такава формулировка е невъзможна.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 30
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Староавстрийски преметач, черен
Предимства: Изключителен във форма, стойка, глава и цвят на окото.
Препоръки: По-кръгла глава.
Грешки: Недостатъци в цвета и шарката.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 95 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 31
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Френски гушест, жълт.
Предимства: Супер птица на височина, изправена стойка, извивки, дължина на гръдната кост и шията, малки капаци, цвят и шарка.
Препоръки: Повече сигурност в стоежа. По-изразена гуша и по-закръглена шия.
Грешки: Липсващ пръст на левия крак.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 90 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 32
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Френски гушест, жълт
Предимства: Тип, стойка, крака.
Препоръки: По-чист цвят. Погрижете се за позицията на пръстите.
Грешки: По-кръгла гуша.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т.

Грешки на съдията: „Погрижете се…” - грешно оформени формулировки.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 33
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода:Монден, ягодовочервен.
Предимства: Хубава птица във форма, размер, чудесен цвят на очите и дълбока стойка, също малка глава.
Препоръки: По-добра горна част на шията. Повече дълбочина на тялото. Погрижете се за главата и цвета на капаците.
Грешки: Блед цвят на гърба.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 93 т.

Грешки на съдията: „Хубава, чудесна, погрижете се за…”- неправилни формулировки.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 34
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: / Предимства: Форма, размер, крака, стойка.
Препоръки: По-добър цвят.
Грешки: / Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т.

Грешки на съдията: „По-добър цвят” - как по-добър, в каква насока? :Човката и главата не позволяват по-висока оценка.” - неправилна формулировка.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 35
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Щрасер, син пръскан.
Предимства: Много добър във форма, размер, широко чело и височина.
Препоръки: По-прибрани криле. По-ярък цвят на окото. По-отворена шарка.
Грешки: „Сажди” по капаците и лентите.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 92 т.

Грешки на съдията: „„Сажди” по капаците и лентите.” - при тежки вродени недостатъци не могат да се присъдят повече от 90 т.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 36
Гълъби / Изложба:
Клетка № / Пръстен №
Порода: Щрасер син
Предимства: Чудесна форма, размер, стойка, крака, оперение и глава.
Препоръки: Подопашните пера в подходящ цвят.
Грешки: Различен цвят на очите.
Дисквалифициращи грешки в кондицията: 0
Съдия: / Оценка: 90 т.

Грешки на съдията: „Различен цвят на очите.” - независимо от чудесните качества, дори една такава елиминираща грешка означава оценка „0 - Елиминиран”, тоест оценката трябва да бъде „0 - Елиминиран”.

Изготвили примерните оценителни листи - Европейска комисия по стандартите към ЕЕ (2011г.):
Жан Луис Фриндел (Франция) - председател
Ханс Шипър (Холандия) – секретар
Д-р Вернер Лутген (Германия) – председател сектор гълъби

Мнения и оценки (0)          Сподели във Facebook