Вход Търсене

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗЛОЖБИ, Съюз на гълъбовъдите и РДДЖ в Р. България

 

Основни правила в изложденото птицевъдство в СГРДДЖРБ

1. Всяка организация член на СГРДДЖРБ има право да организира специални (клубни), регионални и национални изложби.
2. Право да организира международни изложби има СГРДДЖРБ.

Организиране на Специални (клубни) изложби:

1. Минимален брой изложбени птици 50 ( когато са от една категория).
2. Каталог, с породи, изложители и съдии.
3. Клубен, Национлен, Международен съдя или съдия признат от СГРДДЖРБ.
4. Опръстенени със стандартни пръстени птици (гълъби, кокошки и др.).

Организиране на Регионални изложби:

1. Минимален брой птици 300 ( гълъби, кокошки, водоплаващи и кафезни птици).
2. Каталог, с породи, изложители и съдии; (по възможност оценки).
3. Национални (задължително), Международи или съдии признати от СГРДДЖРБ(при възможност на организаторите).
4. Опръстенени със стандартни пръстени птици (гълъби, кокошки и др.).
5. Участие на национални помошник съдии (по възможност на организатора).
6. Изложбата продължава не по – малко от два дни.
7. Освобождаването на птици от изложбата за продан или др. се разрешава на последния ден от изложбата или при разрешение от организатора, но не по рано от 15:00ч в деня на основния поток от посетители.

Организиране на Национални изложби:

1. Задължително участие на над 10 организации членове на СГРДДЖРБ от различни региони на Република България).
2. Каталог, с породи, изложители, съдии и оценки).
3. Национални (задължително), Международи или съдии признати от СГРДДЖРБ(при възможност на организаторите).
4. Опръстенени със стандартни EE пръстени птици (гълъби, кокошки и др.).
5. Участие на национални помошник съдии (по възможност на организатора).
6. Изложбата продължава не по – малко от два дни.
7. Освобождаването на птици от изложбата за продан или др. се разрешава на последния ден от изложбата или при разрешение от организатора, но не по рано от 15:00ч в деня на основния поток от посетители.

Организиране на Национални изложби от СГРДДЖРБ

А. Предизложбена организация:


1. Задължително участие на членове на организациите участници в изложбата, ангажирани с организацията и провеждането на изложбата за определен период от време. Броя на (помощниците) се определя от управителния съвет на СГРДДЖРБ; разходите по пътуването и престоя на (помощниците) при възможност се поема от съюза .
2. Определените (помощници) участват от начало на подредбата до разглобяванетио и преноса на инвентара.
3. При неспазване на т.2 участниците подлежат на наказание от управителния съвет на СГРДДЖРБ.
4. При невъзможност за помощници, всяко сдружение заплаща дневните надници на нае работник за времетраенето на изложбата.

Б. Изложбена организация:

1. Задължително участие на над 10 организации членове на СГРДДЖРБ.
2. Каталог, с породи, изложители, съдии и оценки.
3. Национални, Международни съдии; (при възможност) или съдии признати от СГРДДЖРБ.
4. Опръстенени със стандартни ЕЕ пръстени птици (гълъби, кокошки и др.).
5. Участие на национални помощник съдии.
6. Изложбата продължава не по – малко от два дни.
7. Освобождаването на птици от изложбата за продан или др. се разрешава на последния ден от изложбата или при разрешение от организатора, но не по рано от 15:00ч в деня на основния поток от посетители.

Организиране на Международни изложби от СГРДДЖРБ

А. Предизложбена организация:


1. Задължително участие на членове на организациите участници в изложбата членове на СГРДДЖРБ, ангажирани с организацията и провеждането на изложбата за определен период от време. Броя на (помощниците) се определя от управителния съвет на СГРДДЖРБ; разходите по пътуването и престоя на (помощниците) се поема от съюза.
2. Определените (помощници) участват от начало на подредбата до разглобяването и преноса на инвентара.
3. При неспазване на т.2 участниците подлежат на наказание от управителния съвет на СГРДДЖРБ.

Б. Изложбена организация:

1. Задължително участие на чуждестрани изложители и организации членове на ЕЕ и от страни партниьори на СГРДДЖРБ и организациите членове на съюза.
2. Каталог, с породи, изложители, съдии и оценки).
3. Национални, Международни съдии или съдии признати от СГРДДЖРБ.
4. Опръстенени със стандартни ЕЕ пръстени птици (гълъби, кокошки и др.).
5. Участие на национални помошник съдии (при решение на УС на СГРДДЖРБ).
6. Изложбата продължава не по малко от два дни.
7. Освобождаването на птици от изложбата за продан или др. се разрешава на последния ден от изложбата или при разрешение от организатора, но не по рано от 15:00ч в деня на основния поток от посетители.

Допускане на птици до изложба

1. До изложби и оценяване задължително се допускат опръстенени с ЕЕ пръстени птици.
2. До изложби задължително се допускат здрави и чисти птици придружени с ветринарно – медицински документ.
3. При настаняване на птиците организатора има право да не допуска опаразитени птици; наличие на перояди и видимо болни птици.
4. При представяне на птици не отговарящи на изложбените изисквания, организатора не възстановява заплатените такси от изложителя.

Опръстеняване на птици участници в изложби

1. Гратисен период за ЕЕ пръстени за нови български породи гълъби и кокошки до 2015 година за Специални(клубни), Регионални и Национални изложби.
2. Право за явяване на изложби имат само опръстенени гълъби и кокошеви птици със стандартен ЕЕ пръстен.
3. Птици с визитен (име, телефон) или без пръстен не се допускат до изложба.
4. Птици с чуждестрани стандартни (но не визитни) и ЕЕ пръстени се допускат до Специални (клубни), Регионални и Национални изложби, като се оценяват, но не могат да получават званието “Шампион”.
5. Птици с чуждестрани стандартни (но не визитни) и ЕЕ пръстени се награждават на международни изложби.

Оценяване на птици участници в изложби

1. Оценяването става по единна методика на ЕЕ
2. По време на настаняването и оценяването не се допуска наличие на собственици на оценяваните птици и външни лица в изложбените зали.

Награждаване на птици участници в изложби

1. Шампион на изложба е птица получила минимум оценка Мн. Добър 95, когато на изложбата има повече от една птица с висока оценка. Съдийската колегия на изложбата определя шампиона.
2. На Регионални и Национални изложби на птици с чуждестрани пръстени в оценителния лист се записват предмствата, препоръките и недостатъците, но не могат да получават званието “Шампион”.
3. Всички птици с оценки 96 и 97, които не са шампиони се премират.
4. При птици с еднакви оценки, шампиона се определя от съдийската колегия
5. На Специални и Международни изложби птици с чуждестрани пръстени се оценяват и награждават.
6. Званието Шампион се присъжда при минимум 10 птици и двама изложителя
7. Колекция се награждава: 4 броя птици от двата пола с един цвят и оценка на птица 94 точки и общ резултат минимум 376 точки.
8. Майстор при порода се награждава: Когато са изложени минимум 20 птици от порода или цвят, при порода от най-високо оценена колекция.
9. Волиера при гълъби 4 мъжки, 4 женски.
10. Волиера при кокошки се оценява от 4 броя птици 1.3

Съдйство на изложби

1. На изложби имат право да оценяват правоспособни съдии поканени от организаторите.
2. При не явяване на съдията в деня на оценяване, организатора има право да назначи нов съдия или присъстващите съдии да поемат оценяването на съответните категории.

Налагане на санкии, видове наказания

1. Предупреждение.
2. Отнемане на право за организиране на изложби в период от една година.
3. Замразяване на членство в съюза в период от една година.
4. Прекратяване на членство в съюза за неопределен период от време.

СГРДДЖРБ има право да налага санкции при постъпване на оплаквания или самосезиране за наръшаване на правилата от организатори на изложби, съдии и изложители.

Мнения и оценки (0)          Сподели във FacebookАбонамент

Абонирайте се за гълъбарския информационен бюлетин и получавайте всички новини по e-mail.

Електронна покана

Поканете свой приятел като напишете e-mail адреса му: