Вход Търсене

РЕГЛАМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ, Съюз на гълъбовъдите и РДДЖ в Р. България

 

1. Оценяване

Оценяването на животните се осъществява според регламента на базата на европейските стандарти и общите утвърдени правила .
Оценяването се реализира с оценителен лист попълнен спрямо изискванията -предимства, пожелания, недостатъци.

Оценителна скала от 97 до 90 точки.

Съдите могат да оценяват максимум 80 птици на ден.
Съдийската колегия осигурява един главен съдия на изложбата , който най-често е от страната домакин.

2. Майстор на породата

Титлата се дава само когато са представени най малко 20 птици от една порода . Ако в породата са представени най малко 20 птици от една разцветка също може да се даде такава титла .
Майсторска титла се дава за най - многото точки на 4 най- добри птици от еднаква разцветка/ на изложител/ Двата пола трябва да са застъпени. Точки за МП 376
При еднакъв брой точки на двамата или повече изложители и те получават приза .
Победителите се пресмятат математически с компютър.
Когато породи ,съответно цветови варианти не достигат 20 бр. птици може да се направи комплектуване .
Изискванията могат да бъдат повишени от съдийската колегия ,но не ПОНИЖЕНИ

3. Шампион на България

Титлата шампион РБ може да бъде присъдена спрямо ЕЕ изискванията съответно:
а/ при най-малко 20 представени животни от една порода.

б/ ако са представени 20 птици от една разцветка в изложената порода може да с даде допълнителен приз - шампион за цвета.

в/ ако са изложени 40 и повече птици от дадена порода то тогава може да се присъди титлата на най- доброто мъжко и най-доброто женско животно. Това е валидно и за еднакви разцветки от една порода при бройка 40 и повече птици.
г/ когато не са достатъчни цветови разцветки/20 бр./ могат да бъдат комплектувани .

АОС клас А

В този клас се включват цветове на гълъби ,които все още не са включени в стандартите ,но тези цветове са вече признати като стандартни при други породи.
Оценяването при тези птици става по стандарта , като се набляга на типичните за породата белези.
Трябва да бъдат изключени гълъби ,които не отговарят на стандарта за породата и имат грешен рисунък и шарка.

За АОС класа се изисква приетия за породата стандарт и ако те напълно отговарят на изискванията би могло да се даде приз „шампион“
За шампион РБ е необходимо гълъбът да има 95 т.
Титлата получава най- високо оцененото животно.
Ако две или повече птици имат еднакви точки то шампиона се определя от главния съдия в комисия ,включваща двама съдии от различна националност.

4. Сертификат

Спечелилите приза маистор РБ и шампион РБ получават от организаторите СЕРТИФИКАТ който трябва да съдържа следните данни:

. Вид на изложбата – точно наименование
. порода
. цвят и пол
.оценка бр.точки
. титла майстор РБ или шампион РБ
. име на изложителя
.място ,дата на изложението
.подпис на коменданта на изложението и на главния съдия
.евентуално снимка на птицата победител

5. Младежка – изложба
Желателно е при провеждане на расово специализирани Национални изложби да се предвиди и младежки клас. Младежи до 18 години могат там да участват.

6. Младежки майстор РБ

Присъждането на приза Младежки майстор РБ се базира на регламента на ЕЕ за международните изложби. Титлата може да бъде присъдена ако са изложени 10 животни от една порода . Това се отнася и за 10 животни от една разцветка при което може да се даде още една титла .
Породи ,респективно цветни варианти при които не се достигат 10 бр. могат да се окомплектоват.
За една разцветка също може да се даде такава титла .
Майсторска РБ титла младежи се дава за най - многото точки на 4 най- добри животни от еднаква разцветка/ на изложител/ Трябва да бъдат представени и двата пола .
При еднакви брой точки двама или повече изложители и те получават приза .
Изискванията могат да бъдат повишени от съдийската колегия но не ПОНИЖЕНИ

7. Младежки шампион РБ

При заявени най малко 10 птици в един клас могат да бъде даден приза.
При 10 птици от една разцветка също може да се даде приза.
Ако има 20 и повече птици изложени най добрата мъжка и най добрата женска птица се награждават с приза . Когато има 20 и повече гълъби от една разцветка също могат да се даде титла на най добрата женска и най добрия мъжки гълъб.
Породи ,респективно цветни варианти при които не се достигат 10 бр. могат да се комплектуват.
За награждаване с приза Младежки Европейски шампион е необходимо гълъбът да има 94 точки.

8. Сертфикат младежки

Тук са валидни правилата от точка 4.


Данко Петков /Председател СГРДДЖРБ/

Мнения и оценки (0)          Сподели във Facebook