Вход Търсене

Правила при оценяването на гълъбите на изложби /за съдии/

 

Оценяването, трябва да е позитивно и задължително отбелязваме датата на оценителния лист, защото състоянието на птиците може да бъде едно в деня на оценката, и друго в следващите дни!

97 точки - пише се само „изключителен“ и не се попълват други полета.

96 т. - „отличен“. В изброяването на качествата се използва „отличен…“, пише се само 1 пожелание и то не свързано с големите породни грешки.

95 т. - „много добър“. В описването на качествата се използва „много добър...“ и отбелязваме 2 пожелания.

94 т. - „много добър“. Същото, но за птица с по-слабо представяне.

93 т. - „много добър“. Отбелязват се 3 пожелания, но не се пишат големи грешки.

92 т. - „добър“. В изброяването на качествата се използва „добър…“ и се отбелязва 1 лека грешка.

91 т. - „добър“. Същата формулировка на качествата, но с 2 грешки и поне едно положително качество.

90 т. - „задоволително“. С 3 грешки и поне едно положително качество.

Елиминация - „0 т.“. Причинени НЕ от изложителя грешки - генетични грешки, непризната порода или цвят.

Дисквалификация - „0 т.“. Причинени от изложителя грешки. Не се попълва никое поле и се ратифицира от председателя на съдийската комисия.

Михаил Михайлов, Председател на Комисията по стандартите към СГРДДЖРБ

Мнения и оценки (0)          Сподели във Facebook