Вход Търсене

Европейска система за оценка на породисти гълъби

 

Потвърдена от ЕSКТ заседание на секция Гълъби ЕЕ - Европейска оценителна система на ЕЕ с точки без крайна оценителна бележка

EE определяща оценка от 97 до 90 точки
(Потвърдено на ЕSКТ заседание 9 май 2013г. в Берн, Шверцария).

97 точки: Когато животното, чрез неговото първоначално общо изражение представя възможно най-добрата по настоящем представа за развъждане.

96 точки: Когато животното отговаря на изискванията за 97 точки, но не му достига едно малко желание да бъде такова. Това малко желание, не трябва да касае расовите белези на породата.

95 точки: Когато основните расови белези са налични в много голяма степен, но въпреки всичко има нещо което се желае. Не се констатира недостатък.

94 точки: Когато основните расови белези са налични в голяма степен, но има малки желания, които обаче не касаят недостатъци.

93 точки: Когато основните расови белези са налични в приемлива степен, но са налични желания, без да се установяват недостатъци.

92 точки: Когато животното не показва недостатъци и няма груби грешки във формата или в друг расов белег.

91 точки: Когато са налични множество недостатъци във формата или други расови белези, но няма все още груби грешки.

90 точки: Когато животното независимо от доказани груби недостатъци, все още показва задоволително общо изражение и развъдна стойност.

0 точки: Когато животното няма развъдна стойност, респективно има дисквалифициращ белег /кръстоска/.

ЕЕ оценителен лист

Определяща оценка: Предимства – Желания - Недостатъци (заключение от PK семинар 13/09/008 Chambéry/F): погледни ЕЕ регламента за провеждане на Европейски изложби и примерни оценителни листа на три езика на интернет адрес: www.entente-ee.com

Критерии, които водят до 0 точки (Решение ESKT съвещание Берн 9/05/2013)

Без точки /0 т./ получават гълъбите когато:

Нямат пръстен или имат фалшив такъв /без символите на ЕЕ/: Оценителният лист остава без критика, когато пръстена е с един размер на горе, но е несменяем.

Грешка в кондицията:
Неподдържана, изцапана, повредена перушина, опаразитени гълъби. При тези гълъби критиката се отбелязва в оценителния лист, но точките са 0.

Доказуема манипулация върху перушината, тялото или пръстена.

Представяне на порода или цвят, който не е признат /na – nicht anerkannt/. За основа се приема BDRG Standard-водещ стандарт.

Изключения
- АОК класа според ЕЕ регламент или на национални критерии.
- При празни клетки потвърдени от съдията.

Общи отклонения и изключващи грешки

ЕЕ листа за изключващи грешки при расови гълъби са налични в интернет www.entene-ee.com.

Гълъби с отклонения и последствията от тях за оценяването им:
- Силно изкривена гръдна кост.
- Деформация на скелета и оперението.
- Липса на развъдна стойност съответно расова стойност.
- Къстоски.

Недоказуеми грешки получават максимално 94 т. или 92т. (Решение EEST-заседание 2001 в Thun)

Брой на маховите пера (Решение EEST-съвещание 1996 в Bergamo):
- 12-8: изключваща грешка.
- 10-9 или 11-10: пожелание 96 точки, но само ако това е единствено пожелание. Допуска се само при големи булани и чайки.
- 10-10: нормално.
- 9-9 или 11-11: не оказва влияние върху точките.
- Крайното махово перо трябва да е по-късо от предпоследното.(Murten 2006).
- Ако това не е така, става дума за груба грешка, защото се касае за оскубано перо.

Брой на опашните пера (Решение EEST - съвещание 1998 in Erfurt):
- 10 или 14: изключваща грешка.
- 12: нормално.
- 11-13: груба грешка - 92 т.

Сменяващи пера в маховите пера (Решение EEST-съвещание 1997 in Brno):
Сменяващи пера се допускат:

а/сърцевидна шарка при цветни породи, при които първите 7 махови пера трябва да са бели;

б/ светла щъркелова шарка;

в/ пръскани;

г/ при тигрови в раменете.

д/ при шарени - в крилата се допускат редуващи се по две цветни и две бели пера.

Превод на съдържанието: д-р Борис Велев

Мнения и оценки (0)          Сподели във Facebook