Вход Търсене

ЕК заделя 267 млн. евро за нови еко проекти "LIFE+", в т.ч. и за подпомагане на застрашените от изчезване български породи гълъби

Европейската комисия ще предостави 267 милиона евро за нови екологични проекти, стана ясно от публикуването на ежегодната покана за представяне на предложения за проекти, които ще бъдат финансирани по програмата LIFE+ (Европейския фонд за околната среда).

Предложения се приемат по трите съставни части на програма LIFE+: природа и биоразнообразие, политика и управление в областта на околната среда, и информация и комуникация.

На разположение са общо 267 милиона евро за съфинансиране по споразумения за отпускане на безвъзмездни средства.

Поканата е валидна до 15 юли 2011 г.

Програмата LIFE+ се състои от следните три части:

1. "Природа и биологично разнообразие"

С която се цели подобряване на природозащитния статус на застрашени видове и местообитания. Проектите по тази част допринасят за изпълнение на директивите за птиците и местообитанията, за изграждането на мрежата "Натура 2000" и за постигането на целта на ЕС да се спре процесът на обедняване на биоразнообразието. Размерът на съфинансирането е обикновено 50%, но за приоритетни биологични видове и местообитания може да достигне максимум 75%.

Всеки български гълъбовъд, който има възможност и желание, може да кандидатства по програмата "Природа и биологично разнообразие" за подпомагане на застрашените от изчезване български породи гълъби. Това обаче, трябва да стане със задължителната подкрепа на българските гълъбовъдни организации, които да изиграят своята роля и изпълнят функциите, за които са създадени!

Породи с намаляваща популация, които можем да посочим като застрашени от изчезване в близките години, са: белият люлек, айтоският рогат гълъб, бургаският местен гълъб, чилболиите, паламарският гълъб, казанлъшкият високолетящ, старозагорският шарен, русенският качулат и други. Гълъбовъдите отглеждащи или имащи желание да отглеждат такива породи, могат да потърсят консултантските услуги на специалисти в областта на изготвянето на проекти за усвояване на европейски средства, и да се възползват от прекрасната възможност за съживяване на българското гълъбовъдство!


2. "Политика и управление в областта на околната среда"

За проекти, които са пилотни или новаторски, и допринасят за разработване на политически концепции, технологии, методи и инструменти в множество области, включително въздух, води, отпадъци, климат, почви и селско стопанство. По тази част на LIFE+ се подпомагат и проекти, целящи по-добро прилагане на екологичното законодателство на ЕС, изграждане на база от знания в областта на управлението на околната среда и разработване на информационни източници за околната среда чрез системи за мониторинг. Проектите могат да получат съфинансиране в размер до 50%.

3. "Информация и комуникация"

Проектите, по която се отнасят до кампании за съобщаване и разясняване с цел привличане на общественото внимание към проблемите на опазването на околната среда, природата или биоразнообразието; Включени са и проекти във връзка с предотвратяване на горски пожари (повишаване на информираността, специализирано обучение).

Подробна информация за условията за участие, е на разположение на страницата за LIFE+ в сайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu

Усвояването на част от предоставяните европейски средства, би дало добра основа за бъдещо развитие на българското гълъбовъдство!

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството:

Абонамент

Абонирайте се за гълъбарския информационен бюлетин и получавайте всички новини по e-mail.

Електронна покана

Поканете свой приятел като напишете e-mail адреса му: