Вход Търсене

Стандарт на породата “Кинг” одобрен от “Кинг клуб България”

СТАНДАРТ
на породата гълъби “КИНГ” приет от УС на “КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ”
с протокол №2/11.01.2012г.


ТЕГЛО И МЕРКИ:
Възрастни птици - от 815 до 1005 грама.
Млади птици - от 794 до 964 грама.
Горните тегла, трябва да се вземат под внимание и да се спазват при селекцията, и при оценяване на птиците.
Височина – трябва да е около тридесет сантиметра (29,8 см).
Ширина – ширината на птицата представлява разстоянието между най-крайните мерки на гърдите й, тоест хоризонталният размер измерен в най-широката част на гърдите. Ширината на птицата трябва да бъде не по-малка от четиринадесет сантиметра (14 см). Тук важи правилото колкото по-широки гърди, толкова по-добре.
Дълбочина - дълбочината представлява разстоянието от долният край на шията до горният край на основата на дръжките на краката, измерено отпред на гърдите. Тоест дълбочината на тялото на птицата представлява вертикалният размер на гърдите измерен в най-широката му част. Дълбочината на гърдите трябва да е 11,43 см.
Дължина – представлява разстоянието от върха на опашката до най-крайната част на гърдите, и трябва да е 24,1 см.
Крака – краката трябва да бъдат с такава дължина, че да показват около 6,66 см от центъра на едната дръжка до центъра на другата, тоест това е разстоянието от основата на стъпалото на единия крак, до основата на стъпалото на другия. Дължината на самите крака, тоест разстоянието от края на гърдите и гръдния кош от където започват краката, до основата на стъпалото на пода, също трябва да е 6,66 см. Тоест дължината на самите крака, и ширината между тях, трябва да са равни по хоризонтала и вертикала на 6.66 см.

ОБЩ ВИД:
Мъжката птица трябва да бъде с мъжествен външен вид.
Женските птици, трябва да бъдат с по-женствен вид.
При оценяването, на птици със занемарен външен вид, или птици които отказват да се покажат в добър тонус, изложбено поведение, и правилни нрави, може да се отрежат в оценката с до 10 точки. Тези десет точки от общата оценка са плаващи, което означава че не влияят на максимума, тоест на оригиналните общо 100 точки.

СКАЛА НА ТОЧКИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ на птиците при участието им на изложби:
- Човка - 5 точки
- Ноздри - 3 точки
- Глава - 10 точки
- Очи - 3 точки
- Околоочие - 4 точки
- Врат - 5 точки
- Гърди - 10 точки
- Тяло - 10 точки
- Кил - 10 точки
- Гръб - 5 точки
- Криле - 7 точки
- Опашка - 5 точки
- Крака - 10 точки
- Пръсти на краката - 3 точки
- Оперение - 10 точки
Общо: 100 точки

ЧОВКА (5 точки):
Не много дълга, набита, да се държи в хоризонтално положение.
НОЗДРИ (3 точки):
Сравнително малки, съответстващи на размера на клюна и главата, гладки, леко напрашени в бяло или матово.
ГЛАВА (10 точки):
Умерено голяма и широка, с добре заоблен череп, пропорционална на цилиндричната шия и широкото топчесто тяло. Не трябва да бъде измършавяла отгоре над ноздрите, нито прекалено плоска – змиевидна на външен вид.
ОЧИ (3 точки):
Изпъкнали, заоблени и светли на цвят, разположени приблизително на три пети отпред до задната част на черепа.
ОКОЛООЧИЕ (4 точки):
Идеално кръгло, с фина тъканна структура, не надвишаваща 0,149 см (1,49 мм) на широчина, така че да се вижда между очите и перата, с жълт до телесно розов цвят в зависимост от цвета на оперението.
ВРАТ (5 точки):
Умерено цилиндрична, набита и дебела шия, за да се балансира с широките рамене и добре закръгленото топчесто тяло на птицата, да се държи перпендикулярно на тялото и пода. Задната част на врата влиза в раменете възможно най-близо и на една линия с горните стави на крайниците. При тази позиция на шията, човката трябва да е отдалечена малко от края на изпъкналите гърди. Шията не трябва да пресича линията спусната отдолу под края на човката. Мъжките трябва да показват по масивна шия от женските, но нито едните, нито другите не трябва да показват каквито и да е признаци на тънкост на шията, тя трябва да е масивна с дебела цилиндрична форма.
ГЪРДИ (10 точки):
Гърдите са онази част на един гълъб, която е разположена в предната част над краката и простираща се до долната част на шията, но не включва онази част на тялото около кила отзад на краката. Гърдите трябва да бъдат изпъкнали, широки и добре закръглени, показващи се добре извън дебелите краища на крилата. Трябва да изглеждат симетрично с изправеното наперено положение на птицата, с предната долна част на тялото, и на една хоризонтална линия със задната част на кила.
ТЯЛО (10 точки):
Късо, широко, стегнато, умерено дълбоко и добре заоблено, добре изправено и в наперено положение.
КИЛ (10 точки):
Кила представлява задната част на тялото започваща от края на гърба отгоре, и задната част на основите на краката отдолу, простиращ се до началото на опашката, включва трътката на птицата. Килът трябва да бъде прав и центриран между краката доколкото е възможно в късото и добре закръглено тяло, колкото е възможно по-къс, извиващ се във формата на кобилица към самия си край възможно най-близо до вентилационните отвори разположени между края на маховите пера на крилете и опашката.
ГРЪБ (5 точки):
Къс и широк от раменете до опашката, не трябва да изтънява прекалено бързо преди да е достигнал трътката, а да се извива плавно от задната част на врата, до самият си край, в лека дъга улавяща ъгъла на повдигнатата опашка.
КРИЛА (7 точки):
Крилата трябва да се държат плътно до тялото и да лежат гладко върху трътката и опашката. Краищата на крилата отпред се покриват от перушината на гърдите. Правилния брой са 10 основни махови пера.
ОПАШКА (5 точки):
Къса, пропорционална на късото тяло. Трябва да бъде приблизително на широчина едно перо при върха на опашката, изтъняваща плавно от дебелата и широка трътка. Трябва да се държи на ъгъл над хоризонталата, за да завърши долната крива оформена от кила, тялото и гърдите, но не толкова високо, че да доведе до пресичане и падане на върховете на крилата. Правилния брой са 12 основни управляващи пера на опашката.
КРАКА (10 точки):
Яки и прави, така че да придават на птицата изправено положение, разположени доста отделени, и в линия минаваща през точката на пресичане на кривата на задната част на шията, и кривата оформена от гърба. През тази точка минава линията на краката, чийто продължение нагоре е перпендикулярно на хоризонталната линия на основата на човката. Краката да нямат перушина и да са с цвят на червено цвекло.
ПРЪСТИ (3 точки):
Прави и широко разперени, неоперени, с цвят на червено цвекло.
ОПЕРЕНИЕ (10 точки):
Перушината трябва да бъде гъста и гладка, но не толкова твърда като на пощенския гълъб. Тя трябва да има еластичност, която да се усеща при допир. Трябва да има гладка мека перушина под задният отвор на клоаката. Птиците участващи на изложби, трябва да са с напълно естественото си (по рождение) оперение. На оцветени и с корекции в оцветяването на оперението птици, трябва да им се намали оценката с 1 до 10 точки за неправилен цвят, когато се съревновават в собствените си класове. Тези 10 точки са плаващи и не влияят на оригиналните общо 100 точки.

ПРИЕТИ СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

С ЕДНОЦВЕТНИ ШАРКИ:
- БЯЛ ЦВЯТ НА ОПЕРЕНИЕТО – розово-бяла човка, черен цвят на очите като на бик, ноздри с червен цвят леко напрашени в бяло, бели нокти на пръстите, цвета на оперението е чисто бял и без нестандартни по цвят пера.
- ЧЕРВЕН ЦВЯТ НА ОПЕРЕНИЕТО – човка с рогов цвят, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят леко напрашени в бяло, нокти на пръстите с рогов цвят, цветът на оперението е тъмен - наситено червено по цялата повърхност, с плътност на цвета на оперението (на перата) колкото се може по-близо до кожата, тоест до основата на перото, и без признаци на “чужд” цвят или белег.
- ЖЪЛТ ЦВЯТ НА ОПЕРЕНИЕТО – човка с рогов цвят, ярко оранжеви очи, ноздри с цвят на червено цвекло, нокти на пръстите с рогов цвят, цвета е тъмно жълт по цялата повърхност с плътност на цвета на оперението колкото се може по-близо до кожата (до основата на перата), без признаци на “чужд” цвят или белег.
- ЧЕРЕН ЦВЯТ НА ОПЕРЕНИЕТО – черна човка, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят леко напрашени в бяло, черни нокти на пръстите на краката, цвета на оперението е богат, наситен, плътен, смолисто-черен с брилянтен блясък. Оперението на шията и горната част на гърдите при отражението на светлината показва зелен метален блясък. Наситеността на цвета да е колкото се може по-близо до кожата (до основата на перата), без признаци на “чужд” цвят или белег.
- СИВО-КАФЯВ ЦВЯТ НА ОПЕРЕНИЕТО – човка с рогов цвят, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, нокти на пръстите на краката с рогов цвят, цвета на оперението е от разреждането на черно, бронзов цвят по цялата повърхност с плътност на цвета колкото се може по-близо до основата на перата, без признаци на “чужд” цвят или белег.
- КАФЯВ ЦВЯТ НА ОПЕРЕНИЕТО – човка с рогов цвят, бисерни очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, нокти на пръстите на краката с рогов цвят, цветът на оперението е наситен шоколад или какао по цялата повърхност, с цвят достигащ колкото се може по-близо до кожата, без признаци на “чужд” цвят или белег.

ШАРКИ НА ЛЕНТИ /ИВИЦИ/:
- КАФЯВА ЛЕНТА – човка с рогов цвят, бисерни очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, нокти на пръстите на краката с рогов цвят, цветът на перушината е чист, сребристо син, като по врата е с още по-тъмен нюанс на сребристо-синьо с брилянтен зеленикав метален блясък. По крилата се забелязват две добре оформени ивици виещи се във вълнообразна буква “V” през перата при основата на крилете. Ивиците трябва да бъдат с цвят на тъмен шоколад, приблизително на 2,5 см от долната част на перата при основата на крилете и почти се събират приближавайки се до горният край на крилото. Подобна тъмна лента широка приблизително 2 см има и към върха на опашката, малко преди самия й край. За предпочитане е сребърното, но и бялото е допустимо над трътката (оперението на пояса намиращ се отгоре между гърба и опашката).
- СИНЯ ЛЕНТА – черна човка, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, черни нокти на пръстите, цвета на оперението е богата равномерна сянка на небесно синьо. Шията е с още по-тъмен нюанс на светлосиньото и с брилянтен зеленикав метален блясък. По крилата се забелязват две добре оформени ивици виещи се във вълнообразна буква “V” през перата при основата на крилете. Ивиците трябва да бъдат с черен цвят, приблизително на 2,5 см от долната част на перата при основата на крилете и почти се събират приближавайки се до горният край на крилото. Подобна тъмна лента приблизително 2 см широка има и към върха на опашката. За предпочитане е синьо, но и бялото е допустимо над трътката.
- СРЕБЪРНА ЛЕНТА – човка с рогов цвят, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, нокти на пръстите с рогов цвят, цвета на оперението е богато равномерна сянка на сребристо-сиво. Шията е с по-тъмен нюанс на сивото с брилянтен зеленикав метален блясък. По крилата се забелязват две добре оформени ивици виещи се във вълнообразна буква “V” през перата при основата на крилете. Ивиците трябва да бъдат с тъмен сиво-кафяв цвят, приблизително на 2,5 см от долната част на перата при основата на крилете и почти се събират приближавайки се до горният край на крилото. Подобна тъмна сиво-кафява лента приблизително 2 см широка има към върха на опашката. За предпочитане е сребристо-сиво, но и бялото е допустимо над трътката.
- ЛЕНТА С ЦВЯТ ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ – човка с рогов цвят, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, нокти на пръстите на краката с рогов цвят, цвета на оперението е богато равномерна сянка на пепелно-сиво. Шията е червена с брилянтен зеленикав метален блясък. По крилата се забелязват две добре оформени ивици виещи се във вълнообразна буква “V” през перата при основата на крилете. Ивиците трябва да бъдат с кестеняв цвят, приблизително на 2,5 см от долната част на перата при основата на крилете и почти се събират приближавайки се до горният край на крилото. В тъмната опашка лентата отсъства. Позволено е оперението да е изпъстрено с по-тъмни черни или кафяви точици (петънца) по върховете на перцата на крилата (т.нар. карирана, изпъстрена шарка), както и на перата от опашката контролиращи посоката на летене. За предпочитане е пепелно-сиво, но и бялото е допустимо над трътката.
- ПЕПЕЛНО-ЖЪЛТА ЛЕНТА – човка с рогов цвят, ярко оранжеви очи, ноздри с червен цвят напрашени в бяло, нокти на пръстите с рогов цвят, цвета е богато равномерна сянка на светлосиво. Шията е жълта с брилянтен зеленикав метален блясък. По крилата се забелязват две добре оформени ивици виещи се във вълнообразна буква “V” през перата при основата на крилете. Ивиците трябва да бъдат жълти, приблизително на 2,5 см от долната част на перата при основата на крилете и почти се събират приближавайки се до горният край на крилото. По-тъмната ивица на опашката отсъства. Разредени цветни петънца са позволени на крилата (карирана шарка на оперението на крилете), както и на перата от опашката контролиращи посоката на летене. За предпочитане е светлосиво, но и бялото е допустимо над трътката.

АОС ЦВЯТ – птица във всеки друг цвят или шарка, който не е признат в Стандарта на “КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” може да бъде показан като "АОС" Кинг.

Всяко отклонение от този стандарт изисква намаляване на точките пропорционално на степента на дефекта.

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: