Вход Търсене

Общо събрание на "Кинг клуб България" в гр. Търговище /24.03.2012/

Драги колеги,

На 24-ти март /събота/ по време на международната изложба в гр. Търговище, ще се проведе първото редовно Общо събрание на новоучредения "Кинг клуб България".

Събранието ще се състои от 13,00 часа в р-т "Борово око", намиращ се до езеро "Борово око", в непосредствена близост до самата изложба.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:
1. Откриване на събранието с приветствие към присъстващите от председателя на Клуба.
2. Определяне на председателстващ, секретар-протоколчик и преброител на събранието.
3. Разясняване на устава, целите и дейностите на сдружението.
4. Приемане на членове на сдружението и събиране на членския внос за 2012 г.
5. Запознаване с финансовото състояние на Клуба към момента.
6. Попълване на членската книга на сдружението с равносметка за наличните към момента в страната по региони разплодни двойки - цветова гама, количество, варианти за комбиниране на наличните линии, взаимоотношения и сътрудничество между членовете, пропуски в цветовата гама, необходимост и насоки при вноса на генетичен материал и разплодни двойки, положителни страни от разпределението на отделните цветови гами по селекционери и региони.
7. Обсъждане на Стандарта на породата "Кинг" - основни акценти залягащи в селекцията и подбора.
8. Опръстеняване на произведените птици със стандартни индивидуални идентификационни пръстени - задължително условие, значение и необходимост.
9. Обсъждане на възможността за клубно участие на Национална изложба 2012 в гр. Велико Търново.
10. Обсъждане на евентуално посещение през ноември-декември на специалки в Сърбия и/или Германия.
11. Въпроси, мнения, предложения.
12. Насрочване на дата за следваща сбирка на Клуба, закриване на Общото събрание.

Всички любители и селекционери на породата "Кинг" са добре дошли на събранието!

Желателно е присъствието да бъде потвърдено за резервиране на местата до 15-ти март на имейла на Клуба. Присъствието не е обвързано с куверт, а ще е на свободна консумация.

А. Дарачев /Председател/

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: