Вход Търсене

Гълъб-примамка вдигна на крак служителите в "Централен Балкан"

Гълъб примамка откриха двама служители от парковата охрана на Национален парк "Централен Балкан" на една от източните стени в крепостта Аневско кале, която се намира на територията на парка.

Птицата е открита жива, с видимо намазана глава и шия с гелообразно вещество, завързана за крака със сезал, дълъг около половин метър и омотан в другия си край около камък. Близо до гълъба е намерен втори сезал с разхлабена празна примка в края. Допуска се, че вторият гълъб се освободил.

Сигналът е подаден във Федерацията на природозащитните сдружения "Зелени Балкани" от посетителка на Аневско кале - планинска средновековна крепост, разположена на скалист връх на южния склон на Стара планина край Сопот. От "Зелени Балкани" съобщават в Парковата дирекция и веднага към мястото тръгват двама служители от Парковия участък Карлово.

Гълъбът е изпратен за изследване на веществото по него в Националния ветеринарен институт. Специалистите отчитат силно сходство със скорошен случай на открит мъртъв царски орел в района на Перущица, отровен с вързан гълъб-примамка. Ако резултатът от изследванията покаже, че веществото е отрова, Дирекцията на "Централен Балкан" ще сезира органите на полицията и прокуратурата, съобщиха от МОСВ.

В района на обекта са предприети засилени мерки за наблюдение и охрана. Паркови служители претърсват основно руините на крепостта за следи от посегателство срещу грабливите видове птици, в голямата си част защитени от Закона за биологичното разнообразие. Дирекцията на парка ще информира своевременно за развитието на случая.

Национален парк "Централен Балкан" е обявен за Орнитологично важно място със световно значение, поради ролята си за гнездещите, мигриращите и зимуващите птици. В него са установени 16 вида дневни грабливи птици, сред които два вида ястреби, три вида соколи, четири вида орли. Жертва на убийство може да стане всяка птица от тях, в това число представители на големите български орли - скалният орел, рядък в Европа вид, и царският орел, включен в Червената книга на България и в Световния червен списък на застрашените видове.

Източник: Еcon.bg

ОЩЕ ГОРЕЩИ НОВИНИ

 Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
11.03.2012 г.
  BAT RADO / Радослав Марчев 
За всички има място на този свят!
10.03.2012 г.
  svetljo / Светослав Чернев 
Смърт за всички гадини и най вече за соколите и ястребите! ! ! Нека изчезнат завинагиииии! ! ! !
Още новини свързани с гълъбарството: