Вход Търсене

"Кинг клуб България" с акцент към децата

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" стартира инициатива за насърчаване отглеждането на гълъби като хоби и развиване любовта към природата, птиците и животните сред подрастващите.

ККБ е сдружение обединяващо любителите гълъбовъди на породата "Кинг", с предмет на дейност: подпомагане и популяризиране отглеждането и селекцията на гълъби от породата "Кинг" в България, следвайки поставените от учредителите цели.

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" ще следва политика включваща отстояването на следните ключови моменти:

- Насочване усилията на Клуба, към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към гълъбовъдството и по-специално отглеждането на гълъби от породата "Кинг", като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии;

- Предоставяне на възможност за безплатно членство в "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" на децата под 16 годишна възраст;

- Осигуряване на безплатен вход за всички деца членуващи в Клуба, на организираните от "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" годишни специализирани изложби на гълъби от породата "Кинг";

- Безплатен транспорт за деца и юноши под 16 годишна възраст членуващи в ККБ, при организирано посещение от Клуба на изложби и пазари на гълъби от породата "Кинг" в страната и чужбина;

- Поемане на входните такси на деца и юноши под 16 годишна възраст членуващи в ККБ, при организирано посещение от Клуба на изложби и пазари на гълъби от породата "Кинг" в страната и чужбина;

- Безвъзмездно предоставяне от членове на Клуба, на развъдни двойки гълъби от породата "Кинг", за отглеждане от членуващите в "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" деца;

- Организиране на отделни специални юношески изложби на гълъби от породата "Кинг", в които да се съревновават само гълъби произведени от деца под 16 годишна възраст;

- Осигуряване на специален награден фонд от поощрителни дипломи, медали, купи, материални награди и др. за участващите със свои гълъби на специализираните юношески изложби деца.

Целта на тази инициатива е насърчаването на любов у подрастващите към гълъбите и гълъбовъдството като цяло, за да станат те онази важна част от живота на децата, даваща им чувството, което всеки гълъбовъд носи в сърцето си!

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" е напълно отворен към всякакви предложения за допълнително осигуряване на привилегии за подрастващите занимаващи се с гълъби, и приема всички ваши мнения, които ще бъдат от полза за реализиране и допълване политиката на Клуба в тази насока. Всеки от вас може да изпраща предложения, чрез формата за контакт на Гълъбите.сом

Ние обичаме децата на България! Нека заедно да насърчим отглеждането на гълъби сред подрастващите!

Инициатива на Гълъбите.сом и "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ"

ОЩЕ ГОРЕЩИ НОВИНИ

 Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
11.09.2012 г.
  Atanas Darachev / Атанас Дарачев 
Колега, ако искаш да станеш член на ККБ трябва да подадеш молба. Всички деца под 16 години са освободени от членски внос, а след решение на общото събрание могат да получат разплодни двойки гълъби!
15.06.2012 г.
  Galabara_png / Георги Бояджиев 
Аз бих искал да участвам.
Още новини свързани с гълъбарството: