Вход Търсене

"Кинг клуб България" бе приет за член на СГПРБ

На провелото се Общо събрание на Съюза на гълъбовъдите на 18-ти август в курортно селище Вонеща вода, "Кинг клуб България" бе приет за пълноправен член на СГПРБ. Това бе положителна стъпка в постигане целите на ККБ.

Близо месец преди това ръководството на ККБ отправи официална молба за встъпване в членство придружена с всички законово необходими документи, като копия от съдебна регистрация, актуално състояние и др.

Като член на Съюза, ККБ придобива редица права, но така също и задължения. Веднага след гласуването и одобрението на молбата за членство, на ККБ бе издадена делегатска карта с право на един глас при гласуване на ОС.

"Кинг клуб България" ще направи своята Годишна специализирана изложба на гълъби от породата "Кинг" по време на организираната от Съюза на гълъбовъдите Национална изложба в началото на месец ноември тази година.

 Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
14.09.2012 г.
  kiki1981 / Кремена Бабова 
Еее не сме на първото а второто, нещата понякога се случват по бързо. . . . От колкото очакваш.
11.09.2012 г.
  Atanas Darachev / Атанас Дарачев 
Все още сме на най-долното стъпало, но това е пътя! .
Още новини свързани с гълъбарството: