Вход Търсене

За 6 февруари е насрочено поредното Общо събрание на Съюза

На 9-ти януари в хотел Релакс Кооп, курортно селище Вонеща вода, се проведе първото за годината Общо събрание на Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България.

Събитието бе открито от председателя на Съюза г-н Петков с предлагане и приемане на протоколчик (д-р Хр. Луканов), и на следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове

- Молба за встъпване в членство от сдружение "Клуб на гълъбовъдите и природолюбителите "Стоте войводи" - град Сливен, основано на 6 Декември 2015 г., с председател Николай Савов Кирчев, и 12 члена към момента. След гласуване, с единодушие са приети за пълноправни членове на Съюза - да им е честито!

- Молба за възстановяване на членството от Клуб "Белослатински преметач" - подадена от Йово Василев. След кратка дискусия относно нуждата от промяна в насоката на селекция и подбор на породата Белослатински преметач, така щото този гълъб да придобие качества отличаващи (различаващи) го от Огледалния ролер, отново с единодушие бяха приети за пълноправни членове на Съюза - да им е честито!

2. Европейска изложба на Балканските породи гълъби в град София, зала Фестивална /25-28.02.2016/

Ръководството на Съюза обясни на делегатите важността и значимостта на това събитие. "По мащаби тази изложба ще бъде нещо уникално за страната ни и родното гълъбовъдство, и надали скоро Съюзът ни би могъл да постигне нещо по-голямо от това", заяви г-н Михайлов - председател на Комисията по стандартите към СГРДДЖРБ.

На тази ЕЕ изложба главната ни цел ще бъде достойното представяне на всички български породи гълъби. Ето защо, гълъбовъдите бяха подканени, да направят всичко възможно, за да представят по минимум 20 птици от всяка родна БГ-порода гълъби. Разбира се, трябва да бъдат показани и всички характерни разцветки на съответните породи. Ще бъде подсигурен професионален фотограф, който ще заснеме птиците, а снимките им ще бъдат включени в изданието на книжка с новите стандарти на БГ-породите.

Според организаторите все още е много рано, за да може да се определи точният брой на изложителите и на представените птици на изложбата, но ориентировъчно те ще бъдат между 1800 в най-лошия случай и 5000 птици в най-оптимистичния. Очаква се 6 балкански държави да бъдат наши гости, всяка от които по регламентите на Европейския съюз (ЕЕ) трябва да представи минимум по 200 птици.

Таксите за участие на изложбата ще са следните:
- за БГ участници членове на Съюза - 4 лв/клетка;
- за чужденци - 4 евро/клетка;
- Волиера (до 8 гълъба или 4 кокошки) - 30 лв.;
- Нощувка хотел** - 35,00 лв/ден;
- Официална вечеря - 30,00 лв;
- Каталог (задължителен) - 4,00 лв;
- Спонсорство -.........(100 лв).

Отчисленията от събраните такси за участие, които Съюзът ни ще трябва да плати на ЕЕ се равняват на 0,5 евро за всяка птица представена на изложбата.

Обръщение от Зам. председателя на Съюза д-р Христо Луканов:

"Уважаеми колеги,

На всеки от вас ще изпратим по ел.поща заявката за Европейската изложба на Балканските породи по повод българското участие. Т.к. ще има паралелна изложба за международни породи, моля да бъдат отделени в две заявки, съответно за балканските породи и за международните такива.

Волиерите ще бъдат само за български породи с такса 30 лв/волиера. Във волиера се поставят до 8 гълъба и 4 кокошки.

Моля, направете всичко възможно да достигне тази информация до всички ваши и наши членове. Българското участие е важно не само за доброто представяне на страната ни пред колегите от Европа, но и ще бъде сериозен тест за нашите признати и непризнати породи, които ще имат възможността да получат отново сериозно внимание.

Попълнените заявки се изпращат на този имейл (europeanbalkanbreedsshow @mail.bg) до 31.01.2016 година. Поздрави и успех!"

Очакваните разходи по организацията на изложбата ще бъдат следните:
- наем на зала Фестивална за 5 дни (основно перо);
- поемане пълните разходи на минимум 2-ма представителя от всяка чужда страна участник на изложбата;
- транспорт на инвентара;
- надници на работниците за сглобяване и разглобяване на инвентара;
- награден фонд - според изискванията и регламента за провеждането на подобни ЕЕ-изложби, трябва да се осигурят задължително плакет или медал за участие, за абсолютно всички участници на изложбата. Също така - грамоти и купи за шампионите. Според организаторите, обикновено разходът по това перо е пропорционален на броя на участващите птици. Например, ако са представени около 2000 птици, наградният фонд вероятно ще е около 2000 лв.

Важно! Определен бе крайният срок за записване за участие на изложбата: 31.01.2016г. /неделя/.

Цените за нощувки и тържествена вечеря ще бъдат същите както на Национална изложба 2015, хотелът ще е същият, но поради невъзможността да поеме всички изложители, ще бъде резервиран и още един хотел намиращ се наблизо. Подробностите ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Желаещите да наемат рекламен щанд вътре на територията на самата изложба ще могат да го направят срещу сумата от 200 лева. Размерите на щандовете ще са както досега: 2 м. х 2 м.

Към момента Съюзът разполага с 1000 клетки, 20 волиери 2 м. х 1 м. х 1 м., и 150 клетки за едри породи кокошки. Ето защо, най-вероятно ще се наложи да използва клетки назаем от дружествата, както следва:
- Дружество "Боляри" - Велико Търново, с председател Сашо Кирчев - 200 клетки;
- Дружеството от гр. Русе, с председател Д. Станчев - 200 клетки;
- Сдружение на гълъбовъдите "Кракра Пернишки" - гр. Перник - 340 клетки;
- и евентуално от Клуб "Български огледален ролер" - 450 клетки.

От ръководството на Съюза умоляват до края на месец януари, всяко дружество/клуб да помисли с какво би могло да помогне, с какво може да се ангажира в организацията на изложбата, и да се свърже с г-н Председателят за съгласуване.

"Към момента финансовото състояние на Съюза е меко казано плашещо, разполагаме с около 2000 лв.", заяви г-н Петков. По груби сметки за провеждането на подобна изложба с такива мащаби, вероятно ще са нужни около 20 000 лв. Ето защо, ще се търсят спонсори (дарители). За да се помогне финансово на Съюза, гласуваните за Национална изложба 2015 - по 100 лв. спонсорство от всяко дружество, ще трябва да се заплатят и сега за тази изложба. Това предложение така и не бе подложено на гласуване, но в крайна сметка се подметна, че всяко дружество, което не ги заплати да се счита автоматично за самоизключило се... Чуха се предложения и за нуждата на дарения от дружествата-членки на два пъти по-големи суми.

3. Доклад на Етичната комисия по подадена жалба

Етичната комисия към Съюза на гълъбовъдите е в състав:
Председател: д-р Димитър Брънков
Членове: д-р Христо Луканов и Михаил Михайлов

Веднага след провеждането на Националната изложба в края на месец ноември миналата година, е подадена жалба от Данко Петков към Етичната комисия. Същата е насочена срещу съдиите Калин Костов от гр. Перник и Тодор Колев от гр. Радомир. Прочетени бяха жалбата и опроверженията на страните. Започнаха ожесточени дебати кое действие е правилно и кое не. Последваха упреци, викове, хвърляне на предмети, и дълги спорове, изяли времето за ползотворни решения на събранието.

Председателят на Етичната комисия г-н Брънков, прочете становището и решението на самата комисия, която предложи за гласуване следното наказание - 2 години лишаване от съдийски права на съдия К. Костов и 2 г. лишаване от право за участие в изложби и други мероприятия организирани от Съюза за Клуб "Птицевъд", затова че подкрепя своите членове.

Едва в момента, в който започна гласуването на решението на Етичната комисия, протоколчика установи че липсва кворум. От 30 записани делегата в началото на събранието, бяха останали 22, а според преброяващия към момента членовете на Съюза са 44 дружества. Така не се стигна до решение относно налагане на наказание.

Насрочи се ново Общо събрание за 6 Февруари /събота/.
Като основна и единствена точка за дискусия на това ОС г-н Петков посочи отново:
Европейска изложба на Балканските породи гълъби, София /25-28.02.2016/
Въпреки това, вероятно ще трябва да се подложи отново на гласуване предложението на Етичната комисия относно съдиите Калин Костов и Тодор Колев.

Тематиката на това Общо събрание рязко бе изместена само към доклада на Етичната комисия и Балканската изложа в София. И така не бяха представени обявените в дневния ред отчети за Национална изложба 2015 и представянето на българската колекция на Европейската изложба в Мец, Франция /12-15.11.2015/. Не бе представен Отчет за финансовото състояние на Съюза, който към момента функционира без Контролна комисия. Същата подаде оставка в края на миналата година, но до този момент нова комисия не е избрана. Вероятно на предстоящото ОС на 6 февруари тези теми ще бъдат застъпени.

 Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
05.02.2016 г.
  kiko / Николай Колев 
Нищо по-различно от това, което се случва в държавата - а уж гълъбовъдството е само хоби.
14.01.2016 г.
  stan / Станислав Павловски 
Какво е съдържанието на жалбата подадена от господин Данко Петков и какви реплики и предмети са подхвърляни че да изгонят толкова участници имащи право на глас? Скандално!
Още новини свързани с гълъбарството:

Абонамент

Абонирайте се за гълъбарския информационен бюлетин и получавайте всички новини по e-mail.

Електронна покана

Поканете свой приятел като напишете e-mail адреса му: