Вход Търсене

Вече са ясни правилата за провеждане на Европейската изложба на Балканските породи в София

От 24-ти до 28-ми Февруари 2016 г. в зала "Фестивална" на град София ще се проведе "Европейска изложба на Балканските породи" под патронажа и съдействието на Европейския съюз на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни.

На това мероприятие ще се покажат всички български породи гълъби. Същите ще бъдат представени, заедно с утвърдените им стандарти /преведени на немски и англйски/ на "Комисията по стандартите на ЕЕ", както и на нашите и чуждестраните съдиите, които ще присъстват на изложението.

За нашите породи, които все още не са признати от ЕЕ, няма да са в сила изискванията за опръстеняване с ЕЕ-пръстени, но трябва да бъдат представени гълъби в кондиция, подготвени за изложба.


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ЕВРОПЕЙСКА ИЗЛОЖБА НА БАЛКАНСКИТЕ ПОРОДИ ГЪЛЪБИ, КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, 25-28 ФЕВРУАРИ 2016


Европейската изложба се организира от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България, от 25 до 28 февруари 2016 г., в зала „Фестивална“, град София, България.

Организаторите не носят отговорност за неправилно попълнените формуляри за регистрация. Изложителите се съгласяват да бъдат публикувани техните адреси и телефони в каталога от изложбата.

1. Краен срок за регистрация: 31 януари 2016 при организаторите на изложбата (europeanbalkanbreedsshow@mail.bg).

Моля, обърнете внимание! Официални форми за регистрация се попълват поотделно за всяка секция на ЕЕ - домашни птици или гълъби. Никаква промяна или добавяне на регистрациите няма да се допуска и приема след датата на затваряне за регистриране (31.01.2016).

Формите за регистрация са на разположение за теглене от тук: ИЗТЕГЛИ.

Те са достъпни на един от трите официални езика на ЕЕ (английски). Лицето за контакт на съответното национално сдружение проверява достоверността на информацията, дадена в регистрационния лист.

Само регистрационни форми, идващи от лицата за контакт, посочени от националната федерация ще бъдат взети под внимание от страна на организаторите. Индивидуални регистрационни форми от чуждестранни изложители няма да бъдат приемани. Моля, използвайте само официалните формуляри. По възможност, попълнете листа в електронен вариант.

2. Такси за участие: 4 € / брой клетка за EE.
Важно: регистрирайте всички породи от една и съща секция на регистрационния лист на съответния раздел, а не смесено (да се разделят по видове в регистрационната форма за по-лесно използване и анализ).

а) Единични експонати: птици и гълъби: 4 €
б) такса участие: няма
в) каталог: 3 € (задължителен)
г) Гала вечеря: 20 € (моля Ви добавете това към формуляра за регистрация)

Плащането на регистрационните такси за развъдчиците ще бъдат направени чрез банков превод. Заявките, ще бъдат върнати след обработка и получаването на цялата сума до 14 дни след края на регистрацията. В последната графа (номер клетка), ще бъдат попълнени номерата на клетките, в които ще се настанят птиците. Плащането се извършва единствено по банков път (IBAN BG40IORT81031403798700 (EUR); BG58IORT81031003798700 (BGN); BIC/SWIFT: IORTBGSF, на UNION OF FANCIERS AND SMALL DOMESTIC ANIMAL BREEDERS IN BULGARIA).

3. Участие:
Всички развъдчици, млади (4 до 18 години, родени в рамките на 1997-2011 година) или възрастни, членове на съответното национално сдружение, член на ЕЕ, имат право да участват в Европейската изложба. Всички породи и цветове, които са включени в Европейския стандарт и в списъка на EE-породите (гълъби и домашни птици) могат да бъдат изложени. Породи и цветове, които са единствено признати в националните стандарти (от всички секции), могат да бъдат изложени, придружени с признатите национални стандарти, преведени на един от 3-те официални езици (F-D-EN).
Всички породи, които не са признати към този момент от ЕЕ или Националните федерациии, могат също да бъдат представени.

4. Каталог:
Чуждестранните изложители ще получат своите каталози от щанда на съответните страни. Каталози, както и награди и възпоменателни медали, които не се връчат по време на провеждане на изложбата, ще могат да се получат от лицето за контакт на съответната страна.

5. Изложителство на:
а) Единични експонати от домашни птици и гълъби.
б) Колекция от домашни птици и гълъби (4 Експонати от една порода, цвят и тип на оперението). Всяка колекция трябва да съдържа и двата пола, млади и възрастни птици.
Ако селекционер има няколко колекции от същата порода, цвят и оперение, те ще бъдат разграничени съобразно неговият избор чрез съответно обозначение (C1, C2, C3, и т.н.);

6. Идентификация на експонатите:
Всички експонати трябва да бъдат разпознаваеми чрез схемата за идентифициране на страната изложител (за домашните птици и гълъби чрез официалните ЕЕ индивидуални крачни пръстени). Правилата за идентификация на отделните страни- членки трябва да бъдат приложени, т.е. птиците да са опръстенени с официални ЕЕ пръстени. Експонатите от непризнатите породи, трябва да бъдат с официални ЕЕ пръстени или в краен случай с маркировъчни клипс-пръстени.

Максималната възраст на експонатите в секциите за домашни птици и гълъби е 6 години. (тоест люпени в периода 2010- 2015 г.). Отворени и рекламни пръстени не са разрешени.

7. Ветеринарни разпоредби:
Всички видове птици трябва да идват от райони, където по-малко от 30 дни не е регистрирана Нюкясълска болест (ND). Животните, идващи от райони с болестта или ограничени буферни зони не трябва да участват в шоуто.

ГЪЛЪБИ
Животните не трябва да идват от места, където е регистриран случай на Нюкясълска болест (ND) или птичи грип (или от зони, където е регистриран случай до 30 дни преди изложбата).
Гълъбите, трябва да бъдат ваксинирани срещу Парамиксовироза. Ваксинацията трябва да следва указанията на производителя на ваксината и да бъде отразено в здравния сертификат.

КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ
Животните не могат да идват от места, където е регистриран случай на Нюкясълска болест (ND) или птичи грип (или от зони, където е регистриран случай до 30 дни преди изложбата).
Птиците, трябва да бъдат ваксинирани срещу Нюкясълска болест. Ваксинацията трябва да следва указанията на производителя на ваксината и да бъде отразен вида на ваксината, серийният номер, срока на годност и датата на ваксинация в здравния сертификат.

8. Програма на изложбата:
• Ден на пристигане и настаняване: от 14:00 часа на 02.24.2016 до 10:00 часа на 02.25.2016;
• Оценяване:
от 11:00 часа на 02.25.2016 до 10:00 часа на 02.26.2016.;
• Отваряне за посетителите:
от 13:30 часа до 20:00 часа на 02.26.2016 (петък);
от 08:00 часа до 20:00 часа на 02.27.2016 (събота);
от 08:00 часа до 13:30 часа на 02.28.2016 (неделя).
• Официално откриване на изложбата: 13:00 на 26.02.2016 с представление на ансамбъл „Здравец“ и детска изложба на тема „Природата и Аз“.
• Отворена за посетители: от 13:30 до 20:00 на 26.02.2016 (петък);
от 08:00 до 20:00 на 27.02.2016 (събота);
от 08:00 до 13:30 на 28.02.2016 (неделя);
• 27.02.2016 (събота) в 19:30 часа- Гала вечеря, хотел „Триада“, гр. София.
• Закриване на изложбата: 14:00 на 28.02.2016 (неделя).
Очаквана посещаемост: над 5000 посетители дневно.

9. Продажба на експонатите:
Всеки изложител има право да обяви за продажба своите експонати. Той регистрира продажната му цена (в евро!) в регистрационния формуляр. Тази сума ще бъде увеличена от организаторите с 20% за такси и ще бъде отпечатана в каталога.
Животни от трети страни (свободна продажба от неизложители), не могат да бъдат продавани. Закупуването може да се направи само след отваряне на офиса за продажба. Всички продадени животни, могат да се изтеглят от изложбата след заплащането им на организаторите. Закупените животни могат да се вземат веднага в петък, след 14:00 и трябва най-късно до неделя на обяд (13:00 часа), 28 февруари 2015 да бъдат премахнати от клетките. Организаторите не могат да бъдат държани отговорни, ако закупените животни, които не са взети от купувача след този срок са били взети обратно от изложителя. Организаторите не носят отговорност за закупените животни.

Даването на парите от продажбата на животни ще бъде направено чрез националните асоциации след изложбата или най-късно до 31-ви март 2016.

10. Специални награди:
Животните ще бъдат наградени съгласно изложбените регламенти на ЕЕ и решенията на СГРДДЖРБ.

1- Европейски майстор на порода
2 Европейски шампион- единични експонати
3- ЕЕ Медали- единични експонати
4- Специална награда- единични експонати

Европейски майстор на порода: най-добрата колекция от една порода, цветова разновидност и тип на оперение във всяка порода, представена от минимум 20 експоната, ще получи титлата Европейски шампион. Резултатът за най-добрата колекция се получава чрез сумиране на точките, получени за всеки един от 4-те експоната, формиращи тази колекция. Колекция трябва да получи най-малко 376 точки. И двата пола трябва да бъдат представени в една колекция. Между колекции с равни максимални точки, титла получава тази с повече млади птици.

Европейски шампион (единични експонати): при минимум 20 експоната, регистрирани в една порода, титлата Европейски шампион за единични експонати ще бъдат присъдена. Най-доброто животното, независимо от пола, ще получи Европейският шампион трябва да получи най-малко 95 точки.

Европейска изложба за млади развъдчици:

- Европейски шампион (колекции)
Най-добрата колекция от една цветова разновидност и тип на оперение във всяка порода, представена от минимум 3 развъдчици, ще получи титлата Европейски шампион колекция. Колекция трябва да получи най-малко 372 точки.

- Европейски шампион (единични Експонати)
Най-добрият единичен експонат на породата, представена с минимум 12 експоната ще получи титлата Европейски шампион единичен експонат. Той трябва да получи най-малко 94 точки. Всеки победител получава специална персонализирана диплома.

ЕЕ медал:
СГРДДЖРБ дава един EE-медал на всеки 200 експоната във всяка секция.

Специална награда:
Една специална награда за всеки 50 животни, ще бъде отсъдена от съдиите.

Медали за изложителите:
Всеки изложител ще получи "сувенир медал“ (медал на изложителите). Този медал не може да бъде даван за отсъстващи изложители.
Трофеите могат да бъдат получени от лицата за контакт, намиращи се на щанда на съответната страна.

11. Отговорност:
За всички случаи на форсмажорни обстоятелства, неочаквани събития, при загуба, кражба или смърт на животно то няма да бъде компенсирано от организаторите на изложбата.
Експонатите ще бъдат охранявани, хранени и поени по време на шоуто.
При загуба на животни, жалбата трябва да бъде представено в писмена форма подпечатана и подписана от офиса за подаване на жалби на Европейската изложба (щанда на СГРДДЖРБ). Краен срок за подаване на такава жалба за липсващо, загинало или други обстоятелства е до 14:00 на 28 февруари 2016 г.
Забранено е отварянето на клетките по каквато и да е причина по време на изложбата!

12. Жалби:
Последен възможен ден за подаване на оплаквания е 01.03.2016 г. Всеки иск трябва да бъде направен в писмена форма и изпратен на: europeanbalkanbreedsshow@mail.bg.

13. Търговски и представители на сдружения с нестопанска цел, фотографи:
В изложбени зали рекламната дейност се допуска само с разрешение на организаторите.
За молба за отпускане на търговски и рекламни щандови площи: свържете се с организаторите на следния адрес: europeanbalkanbreedsshow@mail.bg или тел: 0884 217 557; 0898 660 665 - Данко Петков (Председател СГРДДЖРБ).

14. Резервации.
Вижте заявката! На разположение са няколко хотела в района на изложбената зала.

Официални гости:
Ищван Рорингер (Зам. Председател на Европейската Асоциация на развъдчиците на дребни домашни животни); Август Хефтбергер (Председател секция „Гълъби“ към ЕЕ); Жан Луи Фриндел (Председател Стандартна комисия „Гълъби“ към ЕЕ); Крешимир Сафунджич (Председател стандартна комисия „Кокошеви и водоплаващи птици“ към ЕЕ); Игор Громилович (Председател Асоциация на развъдчиците на дребни домашни животни на Република Сърбия);Ерестин Грун (Председател Румънска асоциация на развъдчиците на домашни птици и гълъби);Желко Серепач (Председател на Хърватския съюз на развъдчиците на дребни домашни животни); Един Йебанджич (Председател на асоциацията на развъдчиците на дребни домашни животни на Босна и Херцеговина); Михаел Бенетек (Словенски Съюз на развъдчиците на дребни домашни животни); Ванчо Илиевски (Председател сдружение „Диамантски петел“, Македония); проф. д-р Васил Николов (Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството); доц. д-р Димитър Белоречков (Председател Съюз на Птицевъдите в Република България).

Представяне:
Ще бъдат представени над 40 български породи гълъби и 6 български породи кокошки. Част от породите гълъби и всички породи кокошки ще бъдат представени за признаване от Стандартната комисия на ЕЕ. Ще бъдат представени и голям брой породи от съседните и други Балкански страни (Сърбия, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Македония, Косово, Турция и Гърция). Гост на изложбата ще бъде и колекция от гълъби и кокошки, създадени в Унгария.

Паралелно ще бъде организирана и изложба на „Младите развъдчици“, предназначена за участници от Балканските страни до 18 годишна възраст.

На фирмени щандове, освен представяне на страните участнички в изложбата, ще бъде представена продукцията на водещи български производители на вино, козметика, млечни продукти, маркировъчни пръстени, фуражи, ветеринарно-медицински препарати и други.

За повече информация:
Данко Петков /Председател/
Телефон: 0884 217 557
E-mail: dapo123@abv.bg
http://www.galabite.com/association-7.html

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: