Вход Търсене

Общо събрание на КГП "Стоте Войводи" гр. Сливен /20.02.2016/

На 20.02.2016 г. от 15.00 часа ще се проведе общо събрание на сдружението в с. Калояново със следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове и плащане на членския внос за 2016 г.

2. Раздаване на пръстени за 2016 г.

3. Представяне целите на сдружението на новите членове и запознаването им с устава на Клуба.

4. Доклад на председателя за преминалите събрания на Съюза.

5. Обсъждане на структурата на Клуба.

6. Финансов отчет и гласуване на бюджет за 2016 г.

7. Планиране на мероприятия за 2016 г.

8. Разни.

Присъствието на всички членове е задължително!

За повече информация:
Николай Кирчев /Председател/
Телефон: 0888 996 813
E-mail: kirchev6813@gmail.com

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: