Вход Търсене

Променят залата на Европейската изложба на Балканските породи, очакват се над 1300 птици

Най-дейните гълъбовъди от цялата страна се събраха на извънредно Общо събрание на Съюза на ГРДДЖРБ. Събитието се проведе на 6 февруари, отново в курортно селище Вонеща вода. Целта на срещата бе уточняване на всички детайли по организацията, провеждането и закриването на Европейската изложба на Балканските породи гълъби и кокошеви птици насрочена за 25-28.02.2016 г. в град София.

За протоколчик бе избран Михаил Михайлов, а Общото събрание протече при предварително определения дневен ред, който бе гласуван и приет с единодушие, със следните точки:

1. Подлагане на гласуване становището на Етичната комисия относно подадена жалба от Данко Петков.

За пояснение, малко след провеждането на Национална изложба 2015, към Етичната комисия на Съюза с председател д-р Димитър Брънков е подадена жалба от Данко Петков /председател СГРДДЖРБ/. Същата засяга действията и поведението на двама от националните съдии - Калин Костов от Перник и Тодор Колев от Радомир. И двамата са обвинени в използване на обидни думи и накърняване достойнството на г-н Петков. Те отричат да е имало подобно нещо, и обявяват жалбата за тенденциозна.

На предното ОС и двете страни изложиха своите виждания по въпроса - обвинения и защита по случая, а Етичната комисия излезе със становище, че трябва да се наложи наказание. За Калин Костов - лишаване от съдийски права за период от 2 години, а за Клуб "Птицевъд", който застава зад действията и подкрепя напълно двамата си члена - с лишаване от правото на участие във всички мероприятия (изложби и семинари) организирани от Съюза за същия срок.

Поради липса на кворум предния път, гласуването бе отложено за това ОС. Преди да се пристъпи към гласуване Димитър Канариев от дружеството в Бургас взе думата и подчерта, че Етичната комисия няма приет вътрешен правилник за работа, съответно аршин за определяне тежестта на провинението, за видове, методи и правила за налагане на наказанията.

След това изказване постъпиха още две предложения касаещи строгостта на наказанието. Първото бе направено от Сашо Кирчев - "лишаване от съдийски права за срок от 1 година", а второто от Чанко Колев - "предупреждение и порицание".

И така трите предложения бяха поставени на гласуване - не по реда на постъпването им, а в следната последователност:
1. Предложението на Чанко Колев - "предупреждение и порицание": 11 - "за", 6 - "против", а останалите от 34-те делегати присъстващи на ОС - "въздържали се".
2. Предложението на Сашо Кирчев - "наказание за 1 година без съдийски права": 10 - "за", 1 - "против", а останалите - "въздържали се".
3. Предложението на Етичната комисия - "наказание без съдийски права за срок от 2 години": 0 - "за", 11 - "против", а останалите - "въздържали се".

И така се установи, че за нито едно от трите предложения няма достатъчно подкрепа, няма нужният кворум. Пристъпи се към второ гласуване, при което за "предупреждение" гласуваха: 14 - "за", а за "1 година": 15 - "за". Отново липса на единодушие.

Предложенията се прегласуваха за трети път, при което всички пасуващи бяха помолени да вземат страна, и така с 19 гласа "за" се прие предложението за наказание само с "предупреждение и порицание".

2. Финансов отчет и избиране на нова Ревизионна комисия на Съюза.

Председателят г-н Петков заяви, че Съюзът разполага с 2000 лв към настоящия момент, и даде думата на касиерът Стефан Евгениев, който хаотично нахвърля няколко цифри - приходи и разходи от Национална изложба 2015, след което увериха, че финансов отчет ще бъде представен на новоизбраната Контролна комисия за ревизия.

Пристъпи се към даване на предложения за членове на въпросната Контролна комисия. Чуха се имена като:
- Димитър Канариев от Бургас - отказа, като изтъкна мотивите си - тотално неуважение от страна на Ръководството на Съюза и непредоставяне на нужната за ревизията документация, в последствие довели до подаване на оставката на предходната КК;
- Янислав Макавеев от Враца - отказа;
- д-р Павел Павлов от Русе - отказа;
- Йордан Йорданов от Търговише - отказа;
- Станислав Стефанов от Шумен - в последствие избран за председател на новата Контролна комисия;
- Любомир Николов от Варна - избран за член на КК;
- Ивайло Петков от Плевен - избран за член на КК.
Последните три имена са новите членове на Контролната комисия на Съюза, които ще имат нелеката задача да проверят финансовият отчет на сдружението, и на следващото Общо събрание да излязат с доклад и становище относно достоверността на посочените данни.

3. Отчети от Председателя на СГРДДЖРБ за проведените Национална изложба в гр. София 2015 и Европейска изложба на гълъби и дребни животни, Мец, Франция /12-15.11.2015/

Тази точка бе поместена в дневния ред на предното ОС, но поради липса на време не беше разгледана тогава. Сега г-н Петков запита присъстващите дали имат въпроси около Национална изложба 2015. Такива не бяха зададени и доклад не бе изнесен.

За Европейската изложба в Мец, Франция взе думата д-р Христо Луканов, който отбеляза че там са били представени общо 6 български породи, от които 3 вече признати (Огледален ролер, Варненски и Айтоски рогат) и 3 все още непризнати породи гълъби - Чирпански, Бомбелии и Казанлъшки. От тях са излъчени 6 Шампиона, 4 Майстори на порода и 1 специална керамична награда от Френската асоциация.

От БГ-кокошките са представени за одобряване от ЕЕ четири породи: Катунска, Бреговска, Струмска и Шуменска. Д-р Луканов заяви, че за съжаление е скептичен относно признаването на българските породи кокошки от ЕЕ, тъй като представянето им не е било никак на ниво - в Мец са били занесени птици с много лошо качество: различни по едрина, с липсващи пръсти, с крив гръб, без пръстени, птици извън стандартните цветове, и за съжаление вероятно няма да бъдат признати, понеже съдиите не приемат птици с измръзнал гребен - с каквито са нашите.

На следния холандски сайт са качени снимки на всички кокошки участвали на ЕЕ изложбата в Мец Франция, включително и на четирите български породи:
- Всички породи по азбучен ред
- Струмски кокошки
- Катунски кокошки
- Шуменски кокошки
- Бреговски джинки

4. Европейска изложба на Балканските породи, гр. София /25-28.02.2016/ - организация и провеждане.

Г-н Петков започна темата, като съобщи че е сменено мястото на провеждане на изложбата - от зала Фестивална, в зала "София", намираща се в Борисовата градина, срещу Парк-хотел Москва. Наемът тук ще бъде два пъти по-нисък, а условията още по-добри.

Изложбата ще бъде открита от Бойка Маринска - отдел Връзка с неправителствени организации към Народното събрание. Като гости на събитието са поканени още: министърът на Земеделието и храните - Десислава Танева, министърът на Околната среда и водите - Ивелина Василева, Румен Христов - Комисия по земеделие и храни към НС, Йорданка Фъндъкова - кмет на София.

От балканските държави със собствени породи птици ще вземат участие Румъния, Хърватска, Босна и Херциговина, Сърбия и Унгария.

Осигурени са спонсори - дистрибутори на храни за животни и птици, които ще използват рекламни щандове вътре в залата. Те ще осигурят изхранването на птиците за периода на изложбата, както и наградният фонд. Има проявен интерес за участие с рекламни щандове и от още няколко фирми за лекарства, аксесоари и др.

По време на изложбата ще се проведе и Конкурс за детска рисунка на тема "Аз и природата", като крайният срок за изпращане на рисунките е 24.02.2016 г., на адрес: гр. София, жк Люлин 1324, ул."Минск" 8.

Освен гълъби и кокошки, на ЕЕ изложбата участие ще вземат "Национален клуб цветни канари", които ще представят на посетителите над 130 сладкопойни птички.

От Ръководството увериха, че PR на Народното събрание ще съдейства за осигуряване на реклами, дизайни, медийно време и всичко необходимо за популяризиране на събитието.

За всяка чужда държава участник на изложбата ще бъде осигурен безплатен представителен щанд. Такъв ще има естествено и за Съюза, фирмите спонсори, и евентуално ако остане свободна площ - дружествата, които желаят ще могат също да си наемат.

Комендантите на ЕЕ изложбата ще бъдат двама: д-р Димитър Брънков от Пловдив и Сашо Кирчев от Велико Търново.

Готовност да изпратят помощници за подреждане на изложбата изразиха дружествата от Стара Загора (2-ма), Омуртаг (1), Дупница (3-ма) и други. Всички останали членове на Съюза, които няма да изпратят помощници, ще трябва да заплатят по 100 лв. такса "труд" - за нареждане и разваляне на изложбата.

Д-р Луканов разкри бройката на вече заявените за участие на изложбата птици - общо над 1330 бр.:
- гълъби - 1100;
- кокошки - 100;
- канари - 130.

Общо изложители - около 200:
- от България - 160;
- от чужбина - 40.

Брой породи, които ще бъдат представени по страни:
- от Румъния - 7 породи гълъби;
- от Хърватска - 4 породи гълъби и 1 порода кокошки;
- от Босна и Херциговина - 1 порода гълъби;
- от Сърбия - 15 породи гълъби и 2 порода кокошки;
- от България - 40 български породи гълъби, 1 чужда - Джимпели, и 6 породи кокошки;
- Турция - 1 порода гълъби;
- Унгария - с породи гълъби, които не са балкански.
Общо 68 балкански породи гълъби и 9 породи кокошки!

За настаняването на птиците всички да носят своите заявки, в които са отбелязани съответните номера на клетките. Пътните листи за задължителни! Компромиси няма да бъдат правени!

Внимание! Входа за изложителите няма да бъде безплатен! Всеки ден се заплаща по отделно такса вход! Обмисля се пускането на двоен (за два дни - 8 лв.) и троен (за три дни) билети, но все още не е сигурно. За хората, които ще участват в нареждането и развалянето на изложбата и по организацията ще бъдат осигурени баджове за безплатен вход. За всички останали таксите са както следва:
- вход за възрастни - 5 лв/ден;
- ученици - 1 лв;
- за деца до 6 години и хора с увреждания - безплатен.
Маркирането на посетителите ще бъде, чрез гривни (така е било на изложбата в Мец Франция) или с поставяне на печати.

Всеки, който желае резервация в хотел, при подаване на заявката си да упомене, че е от събитието организирано от Съюза на гълъбовъдите. Телефони: 02 9 70 67 77, 0884 661 010 - хотел Триада, София.

Птиците, които са обявени за продажба ще могат да се изнасят от изложбата още от петък и най-късно до 13,00 часа в неделя, когато се затваря изложбата и всички ще трябва да си вземат птиците.

На изложбата ще има обособена търговска зона, където в изложбени клетки ще могат да бъдат предлагани птици за свободна продажба. Такса на продажбена клетка: 5 лв.

За пренасяните птици вет.-мед. пътни листи са задължителни, номер на обекта: 1000-0113, зала "София", гр. София.

Освен това, по време на изложбата ще има заседание на УС на Съюза. Така че който има въпроси, мнения и предложения може те да бъдат отнесени своевременно за разглеждане. За подаване на информация: Данко Петков, тел: 0879 170 917.

Охраната на птиците ще бъде подсигурена от Съюза, който обаче не носи отговорност за откраднати птици, както е записано и в регламента за провеждане на изложбата.

5. Разни, въпроси и предложения.

Думата поиска и получи Димитър Канариев от град Бургас. Той първо изказа своята голяма благодарност към Ръководството на Съюза, за усилията които са направени до този момент по организацията за провеждането на тази ЕЕ изложба в България, които както се вижда са огромни. Призова всеки от членовете на Съюза да подкрепи безусловно мероприятието, което като мащаби и формат едва ли скоро ще се повтори.

След това направи две предложения касаещи решаването на финансовите затруднения на Съюза. Това са предложения, които могат да му гарантират приходи, а именно:
1. Съюзът да организира пазари в град Шумен на вече разработеното място - Летището. Това предложение срещна голяма съпротива от представителите на шуменското дружество, а в последствие бе отхвърлено от Председателят на Съюза г-н Петков.
2. В дългосрочен план Съюзът да промени Устава си, като добави възможността за извършване на стопанска дейност - търговия. Остана без коментар.

В най-общи линии така протече това извънредно Общо събрание на Съюза, от което можете да видите снимки от ТУК. Делегатите се разотидоха с мисълта за следващата си среща - на ЕЕ изложбата на Балканските породи в София.

Информация за това какви решения се взеха на предходното Общо събрание на Съюза провело се на 09.01.2016 г., ще намерите в раздел "Новини" на сайта, от ТУК.

 Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
09.02.2016 г.
  kiko / Николай Колев 
Много странно защо не се представят нужната документация на ревизионната комисия ?
Още новини свързани с гълъбарството: