Вход Търсене

Отчетно-изборно общо събрание на ККБ, Шумен /24.09.2016/

Уважаеми колеги,

На 24.09.2016г. /събота/ в град Шумен ще проведем Отчетно-изборно общо събрание на "Кинг клуб България". Сборен пункт в 13,00 часа на кебапчийниците (до кулата) на организирания по същото време пазар на гълъби.

Дневен ред на ОС:
1. Приемане на нови членове на Клуба и приемане на заявките за ЕЕ пръстени 2017 г. (направените заявки трябва да бъдат заплатени).
2. Отчет за финансовото състояние на Клуба към момента, обсъждане на приходната и разходната част.
3. Обсъждане на Петата годишна специализирана изложба на ККБ 2016 г.
4. Гласуване освобождаването на сегашното ръководство на ККБ след изтичане на мандата му, предложения и избор на нов УС и Председател на Клуба.
5. Обсъждане на евентуални посещения и участия на клубни спец. изложби в чужбина - предложения, желаещи, транспорт и пр.
6. Обсъждане подготовката на съдии излъчени от ККБ, специализирани в оценяването на гълъби Кинг.
7. Разни, въпроси, мнения, предложения.

Колеги, всички си имаме лични ангажименти, но въпреки това се надявам, че всеки един от нас ще отдели малко време за нашето общо хоби и любимата порода! Ще е прекрасно да успеем да се съберем, да побъбрим приятелски на по бира, и едновременно с това да решим важни клубни въпроси! Освен това, събранието е отчетно-изборно, така че ще Ви помоля да направите всичко възможно да присъствате!

С приятелски поздрав,

Атанас Дарачев /Председател ККБ/
Тел.: 0988 337 437
http://www.galabite.com/association-3.html

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: