Вход Търсене

Общо събрание на Съюза на гълъбовъдите и РДДЖРБ

Уважаеми колеги,

На 31.03.2019 година /неделя/ от 10:00 часа в хотел Релакс КООП, с. Вонеща вода, ще се проведе Общо събрание на СГРДДЖРБ при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Отчет за дейността на Съюза за 2018 година.
3. Финансов отчет за 2018 година и текущо състояние.
4. Разни.

На събранието задължително присъстват Председателите на сдруженията, членуващи или кандидатстващи за членство в Съюза или техни упълномощени представители (доказва се със заверено пълномощно).

От Ръководството
http://www.galabite.com/association-7.html

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: