Вход Търсене

Решения на ОС на СГРДДЖРБ

Уважаеми колеги,

След проведеното на 18.07.2020 година, Отчетно-изборно общо събрание на СГРДДЖРБ, единодушно беше избрано ново Ръководство с мандат 2020-2025, със следния състав:

Председател: Михаил Михайлов
Зам. председател: Сашо Сарандев
Зам. председател: д-р Христо Луканов
Зам. председател: д-р Николай Иванов
Председател секция "Гълъби": Сашо Сарандев
Председател секция "Кокошеви и водоплаващи птици": д-р Христо Луканов
Председател секция "Зайци": д-р Николай Иванов

Управителен Съвет:
Михаил Михайлов
Данко Петков
Сашо Сарандев
д-р Христо Луканов
д-р Николай Иванов
доц. д-р Борис Велев
д-р Димитър Брънков
Серги Сергиев
Емил Минчев
Стоян Христов
Доброслав Добрев

Контакт персон:
доц. д-р Борис Велев

Касиер:
Стефан Евгениев

Комисии към СГРДДЖРБ:

Етична комисия:
Председател: Стоян Христов
Членове ЕК:

Контролна комисия:
Председател: Ивайло Петков
Членове:
Даниел Късовски
д-р Стоян Тодоров

Съдийска комисия:
Председател: Доброслав Добрев
Членове:

Стандартна комисия:
Председател: Емил Минчев
Членове:
Михаил Михайлов
Димитър Станчев
Калин Костов
д-р Николай Иванов

Научна комисия: доц. д-р Борис Велев
Членове: Данко Петков, д-р Христо Луканов

Членовете на Етичната и Съдийската комисия ще бъдат публикувани до няколко дни.

От Ръководството на СГРДДЖРБ

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Още новини свързани с гълъбарството: