Вход Търсене

Сомборски високолетачи

Снимка на гълъбСОМБОРСКИ СЕДЛАТИ ВИСОКОЛЕТАЧИ

Породата произлиза от гр.Сомбор, който се намира в Сърбия близо до границата с Унгария. Гълъбите от тази порода са с изключително добри летателни качества. Окраската на тези гълъби е само в светло-сиво седлата шарка.

Тази порода се е зародила през далечната 1928 година в гр. Сомбор и неговите околности. Полетът при тези птици продължава до 1-2 часа, а в отделни случаи и по-дълго време. Гълъбът от тази порода е винаги част от ято, което лети на голяма височина и описва широки кръгове.

Общият изглед на гълъба е от средна величина, красив и висок, с равни гърди, като се отглежда само в един цвят окраска.

Главата е в сив цвят, с прав клюн леко заострена напред. Тя е окръглена и има красива, кръгла и ракообразна по форма качулка, започваща и завършваща от ухо до ухо и равна на темето.

Очите са жълто-оранжеви на цвят, обградени с бяло-синкав около очен кръг.

Клюнът е от 24 до 26 мм дълъг, измерван от отвора на ноздрите до края му. Цветът на клюна е чисто черен, както и на носовицата, която е покрита с бял прашец.

Вратът е удебелен, средно дълъг, изпънат напред.

Гърдите са широки, закръглени и добре оформени.

Гърбът е равен и стои на линията на опашката.

Крилата са приближени към тялото и лежат върху опашката, но без да превишават нейната дължина.

Опашка: средна по размер, леко наклонена надолу, но без да докосва земята.

Крака са със средна дължина, без оперение, ноктите са в черен цвят.

Оперение: силно здраво и добре прилепнало към тялото. Маховите пера трябва да са 12 на брой.

Цвят на оперението: отглежда се само в бяло сиви краски. В бял цвят са главата, участъка под клюна с дължина от 40-45 мм и ширина от 22-25 мм, крилата, и задната част на тялото, а сивия цвят обхваща качулката и гърдите.

Малки недостатъци: наличието на повече от 12 махови пера, бели пера в опашката, бели нокти.

Големи грешки: квадратна глава, избледнели цветове, червеникави ноздри, тъмни очи, червени около очни кръгове, ниско разположена качулка, тънък и дълъг врат, и оперени крака. Цветът при извивката на шията и ушите да е същия като този на гърдите и опашката. В края на опашката да има черна ивица.

Пръстен: 7 мм.

-> Мнения и оценки (1)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook