Вход Търсене

Бачки дългоклюн

Снимка на гълъбБАЧКИ ДЪЛГОКЛЮН ЛЕТАЧ

СТАНДАРТ

Произход:
Областта Бач в южната част на реките Дунав и Тиса.
Общ вид:
С пропорционално телосложение, леко повдигнати гърди, със силно издължена глава и дълъг клюн. Тялото е със среден размер. На тила има качул завършващ с две розетки.
Глава:
Продълговата, образува неправилна дъга, започваща от края на клюна, през най-високата точка на очите до плоския тил. Качула е с късо оперение, разположен ниско на тила, от ухо до ухо завършващ с розетки.
Очи:
С перлен цвят независимо от цвета, оперението и рисунъка, с голяма зеница.
Околоочие:
Очните пръстени при тъмносините са сиви, при всички останали са светли, бледи или с жълт оттенък.
Клюн:
Дълъг, тънък, добре затворен, извивката на клюна е продължение на извивката на челото и главата. Светло-рогов на цвят при светлите цветове, при гълъбите с тъмна окраска клюна е рогов, с допустима сивина на върха, а при останалите цветове - тъмната пигментация на клюна е нежелателна с изключение на върха на клюна.
Ноздри:
Гладки, леко удължени.
Шия:
Средно дълга, вертикално разположена, силно стесняваща се към главата.
Гърди:
Леко изпъкнали, изнесени напред, умерено повдигнати.
Гръб:
Тесен, с лек наклон.
Криле:
Дълги, прибрани до тялото, лежат на опашката, не се кръстосват.
Опашка:
Тясна, средно дълга, с 12 рулеви пера, плътно прилепнали. С лек наклон към гърба, без да се нарушава общата линия, и без да докосва земята.
Крака:
Средно дълги, пищяла и пръстите са неоперени, ноктите са със същият цвят, като цвета на клюна.
Оперение:
Гъсто, гладко, плътно прилепнало.
Цвят и рисунък:
Всички цветове трябва да са чисти и наситени.
Приети цветове:
- Едноцветни:
 Концентрирани в: бяло, черно, кафяво, червено, жълто, тъмносиньо.
 Отслабени в: синьо, кафяво, жълто, червено, черно, индиго;
- Със сврачи рисунък:
 Концентрирани в: черно, кафяво, червено, жълто, синьо;
 Отслабени в: синьо, черно, кафяво, червено, жълто;
 Ковани: във всички основни цветове.
Оцветяване и рисунък:
При сврачето оцветяване са бели: главата, крилете, гърбът, с изключение на рисунъка на “сърце” в горната му част, и бедрата. Щита на крилете е в бял цвят, като и крайните летателни пера са задължително бели. Горната част на щита е леко застъпена от цветното сърце на гърба. Опашката, гърдите и сърцето на гърба са цветни.
Малки недостатъци:
- Неравномерна пигментация;
- Незначително различие в цвета на границата на рисунъка, неравномерни граници.
Големи недостатъци:
- Несъразмерно или голямо тяло;
- Ниска, наведена поза;
- Широка, квадратна, къса или кръгла глава;
- Тесен, висок, неправилно разположен качул;
- Дебела шия;
- Оперение на краката;
- Тъмни нокти;
- Лош рисунък;
- Ненаситен, неравномерен цвят.
Последователност на оценяването:
- Глава;
- Очи;
- Очни пръстени;
- Клюн;
- Шия;
- Структура, форма и стойка на тялото;
- Цвят;
- Рисунък.
Пръстен: 7 мм.


ОЩЕ ЗА ПОРОДАТА


БАЧКИ (СОМБОРСКИ) ДЪЛГОКЛЮНИ ЛЕТАЧИ

Бачките летачи са известни още и като сомборски дългоклюни високолетачи. Те са стара бачка порода с изключителни летателни качества (спадат към породната група на тюмлерите). Имат унгарско-югославски произход.
Птиците от тази порода са със здраво атлетично тяло с добри пропорции, и силно развити здрави криле. Характерен за породата е доста дългият и извит под формата на дъга клюн. Извивката на клюна е продължение на извивката на челото и главата.
Породата я има във всички цветове.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook