Вход Търсене

Моравски белоглав гушест

Снимка на гълъбМОРАВСКИ БЕЛОГЛАВ ГУШЕСТ

Стандарт

Произход:
Произлиза предимно от Тюрингски гушести и частично от Силезийски гушести (гладкоглави).
Белоглавите гушести е една от развъжданите в Чехия породи гушести. Текстовете в техните стандарти много се различават един от друг, а при развъждането породите се кръстосват помежду си и затова оценяването на изложби е много трудно.
При добра воля при оценяването, и при еднакви отличителни признаци, с времето може да доведе до сливане на някои породи.
Белоглавият гушест е среден по големина гушест, като в немските описания по необясними причини е назован само Чешки гушест. В действителност той е напълно идентичен с Тюрингския гушест, от който теоретически се различава само по структурата на главата - разликата се определя за разстояние от 5 мм, и преди всичко трябва да е пълноцветен или в съчетание с бели махови пера и бяла опашка. Както при всички гушести, при Белоглавите се оценява основно издуването на гушата, форма и положение на тялото и частично на качула. Особено внимание при оценяване трябва да се обръща на предписаната структура на главата, цвят на клюна и на рисунъка.

Ред на оценяване:
1. Телосложение, положение на тялото и стойка, издуване на гушата, рисунък.
2. Качул, цвят на клюна, цвят и блясък на оперението.
3. Други характеристики.

Глава:
Със закръглено чело. Качулът е разположен в горната част на главата.

Очи:
Тъмни.

Околоочни пръстени:
Изключително нежни. При черните, червените и жълтите околоочните пръстени са червени на цвят, а при останалите цветове - от бледи до сиви, като червени не се считат за грешка.

Клюн:
Нормално дълъг, при черните и сините долната част на клюна може да е черна, но горната част винаги трябва да е светла, при останалите цветове целият клюн е светъл.

Восковица:
Слабо развита.

Шия:
Дълга, права. Гушата е добре издута, с крушовидна форма, горната част е винаги по-широка, талията е слабо изразена.

Телосложение:
Със своя вид ни дава представа за благороден гушест, гърдите са нормално широки, с височина повече от 42 см на тялото, от които 2/3 от общата дължина са разположени от краката нагоре.

Криле:
Силни, прибрани към тялото, добре покриват гърба, маховите пера са прибрани и лежат на опашката.

Опашка:
Нормално дълга, добре събрана, продължава линията на гърба, не докосва земята.

Крака:
Нормално дълги, пищялите и пръстите са неоперени, ноктите са светли, но се допуска оцветяване.

Оперение:
Към структурата на оперението няма специални изисквания.

Цвят:
Всички цветове трябва да са наситени и чисти.
При сините се допускат черни махови пера и по-светъл гръб.

Изисквания към блясъка:
- при черните на виолетов фон – синьо-зелен, и зелен на други места;
- при червените на виолетов фон – червен, и синьо-зелен на други места;
- при жълтите на виолетов фон - розов;
- при сините на виолетов фон - синьо-зелен;
- при сребристите на виолетов фон - сребрист (зеленият оттенък не се счита за недостатък);

Стойка:
С вертикално положение.

Рисунък:
Напълно са оцветени тялото и качула.
При всички цветове главата е бяла, долната част на рисунъка е разположен по линията: ъгълът на клюна – под околоочния пръстен – зад главата.

Цвят:
- лентови (черни ленти): черен, сиво-кафяв, червени и жълти;
- без лентови - сини, сребристи, червени, и жълти;
- ковани - сини, сребристи, червени, и жълти;
- бялопоясни в същите цветове;
- тигрови в същите цветове.

Дисквалификация:
- липса на качул;
- горната част на клюна е черна при черните и сините гълъби;
- белият рисунък е на по-малко от 5 мм от долния край на околоочните пръстени;
- друг цвят на очите;
- при тигровите комбиниране на рисунъка на шията и главата.

Големи недостатъци:
- крилете са под опашката;
- раздвоена опашка.

Малки недостатъци:
- неправилна глава;
- околоочни пръстени;
- структура и блясък на перата;
- гребен;
- други нарушения в рисунъка;
- дълги криле и опашка.

Ред за оценяване на недостатъците по степени:
- неправилна гуша;
- форма на тялото;
- стойка и положение на тялото;
- лош рисунък (под 5 мм от долната част на околоочните пръстени);
- лош цвят на оперението, и на клюна.

Пръстен: 8 мм.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook