Вход Търсене

Архангел (Гимпел)

Снимка на гълъбАРХАНГЕЛ (ГИМПЕЛ)

СТАНДАРТ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Трябва да се отбележи, че най-характерните за архангелът като гълъб черти, са островърхата му качулка, и уникалният му цвят. Срещат се различни разновидности на тъмнобронзов, черен или кафяв цвят на щитовете (капаците) на крилата. За да се даде по-ясно и точно описание на породата, имайки предвид огромната и популярност в САЩ, а в последните години и в Европа, настоящият Стандарт, трябва да се използва като насока за селекция, и ръководство за журиране на изложби. Името Архангел е било дадено на този вид гимпел от британците. Този гълъб е с блестяща, лъскава перушина, с изправена отвесна позиция на тялото, сравнително дребен, жив, пъргав и колоритен гълъб.
ГЛАВА:
Погледната отстрани - с много лека дъговидна извивка, леко закръглена, издължена е и тясна, сравнително плоска отпред.
КАЧУЛ:
Хребета на формиране на качулката започва отзад откъм раменете, и продължава нагоре към главата, където се развива в остър конусовиден връх, извисяващ се малко над главата. Оперението от двете страни на раменете се събира заедно в една точка по върха на задната част на врата, като продължава нагоре по самия врат, а над главата формира самата островърха качулка.
ОЧИ:
Много ярки, светли, живи, ирисът е тъмнооранжев на цвят. Окото е заобиколено от тънко слабо развито околоочие, светлорозово на цвят, с цвета на кожата.
КЛЮН:
Дълъг, тънък и прав, силен в основата си, горната част на клюна е с лека извивка на върха надолу. Цвета е светлорогов, който става по-тъмен близо до върха.
ВРАТ:
Сравнително дълъг и тънък. В гърлото добре заоблен.
ГЪРДИ:
Умерено широки, слабо очертани, много леко изпъкнали.
ГРЪБ:
С наклон надолу, преминаващ плавно надолу в опашката.
КРИЛА:
Умерено дълги, плътно прилежащи към тялото, държани над опашката, спускащи се добре към опашката без да се кръстосват. Върховете им не трябва да продължават до върха на опашката.
ОПАШКА:
Дълга и тясна, с плътно прибрани пера, малко по-дълга от върха на крилете. Опашката не трябва да се носи прекалено ниско, че да докосва земята.
КРАКА:
Чисти, без оперение, определено силни, червени на цвят.
ЦВЯТ И РИСУНЪК:
Основният цвят може да варира от пясъчно- и жълто-бронзово до тъмномедено. Идеалният цвят е приблизително нещо средно между двата цвята - светломедено-бронзово. Този основен цвят покрива голяма част от тялото, като започва от главата, надолу по врата, гърдите и гръдния кош, обхваща корема и долната част на опашката. Останалото оперение, гърба, опашката и крилете са черни на цвят. При разтваряне на крилете вътрешната част на тялото под тях е с цвят на кестен. Когато крилете са отворени в щит, те трябва да са обагрени в плътно лешников цвят, пресечени към края си с лента. Най-характерната черта на породата, е изобилието на металическа лъскавина, ярък блясък по върха на перушината. Тази най-колоритна характеристика, като част на перушината, понякога изглежда губи блясъка си, което не е желателно. По медно-бронзовият основен цвят на оперението, блясъкът трябва да е възможно най-искрящо ярко оранжев, като в оперението на долната част на тялото преминава към светло розов. Птиците трябва да бъдат с правилно оцветени в основния цвят пера по шията. Възможно е да се появят зелени нерезки пластове блестящ оттенък по оперението на врата, което поставя птицата в неблагоприятно положение и се смята за грешка. Светлозеленият блясък под гърдите към бедрата, особено при мъжките, не бива да се бърка със зелените блестящи пера по врата, което съвсем не е голяма грешка. При по-светлите видове оцветяване на оперението, и тези с по-ярки цветове, слабо порозовяване може да се наблюдава по оперението на гърба, като това не означава отклонение от стандарта и не бива да бъде причина за отнемане на точки, освен в случаите, когато розовото се превръща в бронзов цвят и образува широк пръстен в центъра на гърба. Черното оперение, трябва да има зеленикав металически блясък, който ярко лъщи на слънчевата светлина. Този блясък, не трябва да се прекъсва надолу по гърба, а трябва да е плътен и преливащ в широки ивици към и по оперението покриващо опашката.
ГРУБИ ГРЕШКИ:
- Блестящ зеленикав оттенък в оперението на врата;
- Гръб с брилянтен виолетово-лилав оттенък;
- Бронзов цвят на оперението на гърба;
- Пъстър, двуцветен гръб;
- Неправилен цвят или блясък на оперението;
- Неостър, затъпен връх на качулката;
- Малка качулка.
ОЦЕНЯВАНЕ:
1. Общо впечатление.
2. Цвят и блясък.
3. Заостреност на качулката.
4. Структура на тялото и изложбено поведение.
5. Цвят на очите и клюна.
Болни птици и птици с големи дефекти се дисквалифицират. Всяко малко отклонение от този стандарт се наказва с отнемане на брой точки пропорционално на степента на дефекта по горепосочената точкова система.

Пръстен: 7 мм.

-> Мнения и оценки (1)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook