Вход Търсене

Саксонски цветнокрил

Снимка на гълъбСАКСОНСКИ ЦВЕТНОКРИЛ

Стандарт

Произход:
Саксония, Германия.

Общ вид:
Мощен, с ниска стойка и с вид на полеви (обикновен) гълъб, с голямо и обилно оперение на краката, с кръгъл качул или гладкоглав.

Глава:
Продълговата, изпъкнала, с умерено високо чело, гладка или с широк, гъст, свободно стоящ кръгъл качул, който завършва с розетки.

Очи:
Тъмни, околоочните пръстени са тесни, с от телесен до червен цвят, като червеният цвят е желан при гълъбите с по-тъмни чисти цветове на оперението.

Клюн:
Средно дълъг, при червените и жълтите с телесен цвят, при черните горната част на клюна е черна, при сините тъмна, при бледо-сините и бледо-синьо кованите с рогов цвят, при всички цветове долната част на клюна е с телесен цвят.

Шия:
Средно дълга, пълна в основата на гърдите, с добре закръглено гърло.

Гърди:
Широки, добре закръглени и изпъкнали.

Гръб:
Дълъг, широк и леко наклонен.

Криле:
Мощни, дълги, с широки пера.

Опашка:
Дълга, плътно събрана, не опира земята.

Крака и оперение на краката:
С ниска стойка, с дълго и плътно оперение на краката, бедрата също са с оперение.

Оперение:
Обилно, но не е хлабаво, а добре стегнато и прилепнало към тялото.

Цвят:
Черни, червени, жълти, сини, бледо-сини, всички с бели ленти или бяло-люспести.
Черни, червени и жълти без ленти.
Бледо-сини и сини с черни или тъмни ленти или без ленти.
Сини ковани и бледо-сини ковани.
С пъстри криле - червени и жълти.

Цвят и рисунък:
Гланцирано оперение с чисти цветове, с голям блясък.
Сини и бледо-сини със светъл и равномерен цвят.
Люспести с оцветяване на външната страна на маховите пера.
Черно-бяло люспестите, трябва да имат рисунък на “чинка”.
Лентите са чисти, колкото е възможно по-тънки, равни, непрекъснати, разделени една от друга.
Бяла лента при сините и бледо-сините с нежна тъмна граница.
Основен цвят е белия, цветни са: кокардата, оперението на краката и крилете, с изключение на перата на раменете. Гърбът е бял, широк и добре закръглен с рисунък на сърце.
Оперението на бедрата е бяло колкото е възможно, но и цветното оперение не се наказва.
Кокардата е тясна, разширява се нагоре, с крушовидна форма, на височина достига максимално до центъра на очите, не достига до околоочните пръстени.
С пъстри крила с червен или жълт нарез. Петната на нареза да са колкото може по-големи, а светлите краища на перата колкото е възможно по-малки, т.е. по-тъмен нарез е за предпочитане.
Маховите пера са оцветени само от вътрешната част на перата,
При събраните криле маховите пера са светли. Оперението на краката е светло, но не бяло. Горната част на клюна е тъмна или светло рогова на цвят.

Големи недостатъци:
- Слабо тяло;
- Много късо, обемно или повредено оперение на краката;
- Тесен или наклонен качул;
- Сива долна част на клюна;
- Сив клюн при червените и жълтите гълъби;
- Тъмни петна около очите;
- Много лоша форма на кокардата;
- Оцветена шия или петна в рисунъка на сърце на гърба;
- Матов или нечист цвят;
- Много разрошени махови пера;
- Ръждиви пера в лентите или люспестия рисунък;
- Много къси, широки, силно назъбени, прекъснати ленти;
- Външно видим наченък за трета лента;
- Бели пера или разрошено оперение на краката.

Оценка:
1. Общ вид.
2. Мощ на телосложението.
3. Оперение на краката.
4. Цвят и рисунък.
5. Ленти и люспест рисунък.
6. Качул.
7. Цвят на клюна и очите.

Пръстен: 11 мм.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook