Вход Търсене

Вюртембергски цветноглав

Снимка на гълъбВЮРТЕМБЕРГСКИ ЦВЕТНОГЛАВ

Група "Н" в списъка на ЕЕ: Цветни гълъби.

Стандарт

Произход:
Южна Германия, главно Вюртемберг и Франкония.

Общ вид:
Мощен с ниска стойка и вид на полеви гълъб. С кръгла, гъста, изправена и почти хоризонтална качулка, която завършва в странични добре оформени розетки.
Краката са с обилно, среднодълго оперение.

Глава:
Доста широка, куполообразна, с високопоставен качул, който завършва със странични розетки.

Очи:
Тъмни, околоочните пръстени са тесни, с ненатрапчив цвят, колкото е възможно близък до цвета на оперението.

Клюн:
Долната част е тъмна, горната светла (позволява се тъмно петно).
При черни и сини без бял рисунък на челото, целият клюн може да бъде тъмен.
При червени и жълти с или без бял рисукък на челото, горната част е светла.

Ноздри:
Ноздрите са светли, бяло напудрени.

Шия:
Средно дълга, с добре закръглено гърло.

Гърди:
Широки и добре закръглени.

Гръб:
В раменете широк, леко наклонен.

Криле:
Дълги, добре затворени, покриващи гърба.

Опашка:
Дълга, добре събрана.

Крака:
Къси, с обилно среднодълго и закръглено оперение, бедрата също са добре оперени.

Оперение:
Добре развито, гладко.

Цветове:
Черен, син, червен и жълт, съчетани с бял. Със или без бяло петно на челото.

Цвят и рисунък:
Интензивни и чисти цветове. Гланца е желателен.
Цветни са главата, предната част на шията, горната част на гръдния кош, опашката и подопашната област. Останалата част от тялото е бяла, както и рисунъка на челото.

Сериозни недостатъци:
Слабо тяло, слабо оперение на краката, крива качулка, липсващи или слаби розетки, тъмна горна част на клюна при черните и сините гълъби с бял рисунък на челото, цветни пера в качулката или в задната част на врата, късо или слабо оперение на краката, бели пера в опашката, матов или нечист цвят.

Оценяване:
1. Общо впечатление.
2. Стойка.
3. Рисунък, оперение, цвят.
4. Оперение на краката.
5. Клюн.
6. Цвят на очите.

Пръстен: 10 мм.

Превод от немски: Иво Иванов, гр. Варна

-> Мнения и оценки (1)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook