Вход Търсене

Баски

Снимка на гълъбБАСКИ

Баските гълъби са порода, която е произлязла и се е отглеждала в Турция, като в днешни времена тя е разпространена почти в цяла Европа. В следствие на продължително кръстосване с други породи гълъби, Баските са получили коренно видоизменение от вида, в който първоначално са били развъждани.

Резултатите от последни проучвания в развъждането и селекцията на Баски гълъби показват, че се наблюдава съществен недостатък, а именно скъсяване размерите на клюна, което води и до затруднен прием на храна при тези гълъби. Резултатът от това проучване бива детайлно разгледан, като се има в предвид и същественото разнообразяване в храната.

Поради тази причина възникват и различни хипотези за причината за затрудненото изхранване при тази порода. Част от тях разглеждат проблема като следствие от изменение не само в дължината на клюна, но и в неговата форма и ширина, също така и в морфологичното изменение в структурата на главата.

Още повече като се има в предвид, че клюна играе съществена роля в изхранването на гълъбите. За да се проследят тези изменения се прави сравнение между Баските гълъби и Английските типлери, като се сравняват както екземпляри от една и съща порода, така и представители на двете породи.

Оказва се, че Баските имат с 37% по-скъсен клюн от този на Типлерите. Също така се забелязват съществени изменения в скоростта на приемане на храна, както и в морфологичната структура на главата. В сравнението между екземпляри от една и съща порода при Баските гълъби се забелязват съществени изменения в теглото на тялото, както и в масата на храната приемана ежедневно.

Също така има и промяна в растежа и смъртност от близо 32%. Но последния показател не е твърде съществен, сравнявайки го с този при Английските типлери, който е е 19%.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook