Вход Търсене

Софийски двуцветен

Снимка на гълъбСОФИЙСКИ ДВУЦВЕТЕН ДОНЕК (ПАЛБЕЛИЯ)

Софийските донеци са порода произлизаща от Турският донек, и по-специално от породата Бурса. В България породата се селекционира в друго направление в миналото е използвана за полети, но сега поради високата им цена повечето гълъбари ги отглеждат във волиери без да ги пускат за полет. Софийските донеци биват: Софийски черен донек, Софийски червен донек, Софийски бял (Бемкалия), Софийски двуцветен донек (Палбелия).

Софийският двуцветен донек прилича много на Белия донек (в.ж. описание на порода: Софийски бял донек), но са с по-слабо изразен преход на челото и петнисто оцветени по гърбът, крилата, главата и опашката с червено-кафеви шарки.

-> Мнения и оценки (5)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook