Вход Търсене

Кишкунфелегихаза

Снимка на гълъбКИШКУНФЕЛЕГИХАЗСКИ ПРЕМЕТАЧ (ФЕЛЕГИХАЗА)

СТАНДАРТ
Клуб Кишкунфелегихазски гълъб – Унгария
Янош Каналаш /Председател/

Произход:
Унгария, град Кишкунфелегихаза от където порода носи името си.
Особености и външен вид:
Гълъб с под средния размер, жизнен, темпераметен, с качул. Гърдите са широки и изпъкнали. От гърдите тялото се стеснява към задната част, като стои паралелно на земята. Дължина от гушата до края на рулевите пера на опашката 23-26 см. Височина от земята до главата 17-19 см.
Глава:
В сравнение с тялото - голяма и широка, като при мъжките гълъби е по-голяма, отколкото при женските. Този полов признак е добре изразен. Главата е със стръмно, високо и изпъкнало чело, плавно преминаващо в темето и последващо в тила.
Качул:
Венецообразен, с две розетки, от ухо до ухо, широк и гъст, с бяла ""подплата"", леко се отклонява от тила и излиза над него. Оперението на темето е гладко до ""подплатата"". В основата на задните части на шията перата образуват лека грива.
Очи:
При гълъбите със седловидна окраска и белите едноцветни, очите са тъмно-кафяви. При едноцветните: черни, червени и жълти – перлени на цвят.
Околоочие:
Очните пръстени са тесни, двуредови, с цвят на пергамент.
Клюн:
Конусовиден, затворен, леко наклонен надолу, с бял цвят, в основата широк, дълъг 12-14 мм. Между леко извитата горна половина на клюна и челото има малка изпъкналост.
Ноздри:
Гладки и бели, не много големи.
Врат:
Къс, дебел, стои вертикално, леко намалява от излизащата напред гуша в областта на гърлото.
Гърди:
Широки, с развити мускули, леко повдигнати. Ширината на гърдите е 9-10 см.
Гръб:
Къс, в раменете широк, с лек наклон, съединяващ се в задната си част с опашката.
Криле:
Здрави и силни, с добре развита мускулатура, плътно прилепнали към тялото. В предната си част крилете (в лакътната си част) са добре покрити от гръдното оперение. Маховите пера покриват крайните пера на опашката. Краищата на крилете не се застъпват и достигат почти до края на опашката.
Опашка:
Относително къса, тясна, затворена. Продължава линията на гърба с лек наклон. Перата са 12 на брой, плътно прилегнали едно към друго, опашката не се опира до земята.
Крака:
Къси, разположени далеко един от друг. Стъпалото и пръстите не са оперени, а перата по самите крака скриват оперението на корема. Ноктите са с цвета на клюна.
Оперение:
Гъсто, гладко, плътно прилепнало към тялото.
Цвят:
Едноцветни: черни, червени, жълти, бели.
Със седловидна окраска в черно, червено, жълто, синьо. Цветните части са равномерно разпределени по тялото, имат гланц. Допустимо е отклонение при оттенъка на шийните пера. Рулевите пера на опашката са с тъмен ръб.
Особености на рисунъка:
Основният цвят при гълъбите със седловидна окраска е белият. Главата е бяла с изключение на петното на челото. Бяла е и предната част на качула (“подплатата”), шията до средата на гушата, долната половина на гърдите, краката, корема, слабините, кръста. Гърба е бял с изключение на седловината и опашката. Цветни са петното на челото, което започва от основата на клюна, минава до очните пръстени и не докосва качула. Цветни са и седловината на гърба, задната част на качула (""яката""), шията, и оперението от средата на гушата до средата на гърдите, опашката и прилежащото и оперение.
Малки недостатъци:
- Черно петно на клюна при гълъбите със син и черен цвят на оперението;
- Очни пръстени с телесен цвят;
- Не много широка опашка;
- Леки отклонения от указаната седловидна окраска.
Големи недостатъци:
- Едро тяло;
- Плоско, полегато или издължено чело;
- Вдлъбнато теме и висок тил;
- Тясна глава;
- Различни по цвят очи;
- Червени очни пръстени;
- Едноредни или груби очни пръстени;
- Тъмен клюн;
- По-дълъг от 14 мм клюн;
- Тънко или назъбено надклюние;
- Много наклонен надолу или прав клюн;
- Тънък в основата си или отворен клюн;
- Дълга, тънка, не стояща вертикално шия;
- Тесни, много повдигнати гърди;
- Дълъг открит гръб;
- Висящи криле;
- Непокрити предни краища на крилете;
- “Раздърпана”, широка или разцепена опашка;
- Прекалено дълги крака;
- Покрити с пера пръсти и стъпала;
- Слабо или матово оперение;
- Не добра пигментация на оперението;
- Качул, който не е с кръгла форма, прекъснат на места, назъбен, прекалено прилепнал към тила, наклонен към главата, или без "подплата";
- Отсъствие на качул;
- Значително отклонение от седловидния рисунък на породата.
Ред на оценяване:
1. Глава, качул и клюн.
2. Външен вид и размер.
3. Стойка, изложбено поведение и кондиция.
4. Очи и околоочия.
5. Оперение - рисунък и цвят.
Размер на пръстена: 7 мм.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook