Вход Търсене

Волжски

Снимка на гълъбВОЛЖСКИ ГЪЛЪБИ

СТАНДАРТ

Външен вид:
Снажни гълъби с хоризонтална стойка и силно намален корпус (тяло), с приповдигната опашка, с ниски и добре оперени крака. Със сврачешка окраска на оперението, като оригиналните свраки (англ. magpie) са с окраска на оперението, която съчетава пропорционални бели участъци на фона на ярко оцветени тяло и опашка.
Размер на гълъбите:
Малки, къси – 28-30 см, като правилото е: “Колкото по-малки, толкова по-добре!”.
Глава:
Средно голяма, закръглена, с много леко изразено теме, с леко скосено и спуснато към клюна чело, с наклон от вертикален до не по-малък от 70 градуса по отношение на линията спусната по темето. Ширината на челото е средна - от 20 до 22 мм. Челната и задтилната изпъкналости са на една линия. Приветства се загладената форма на задтилната изпъкналост и дори нейното отсъствие, като при равни други условия, на такива птици се отдава предпочитание при оценяването.
Очи:
Средни по размер, около 7 мм. Според цвета на гълъба биват: първите – светли, пъстри с цветовете на дъгата, там където са краищата на ириса, с телесно-розов с петна с тъмен цвят ирис, тъмна зеница. Вторите – тъмни. При други равни условия се отдава предпочитание на тъмните очи.
Околоочие:
Светло, тясно – по-малко от 1 мм.
Клюн:
Средно голям, не по-дълъг от 18 мм по линията на разминаване, масивен и удебелен в основата, добре захванат в основата си, плътно затворен и насочен надолу, но линията на клюна не трябва да бъде продължение на линията на челото, както и да не е перпендикулярна на него. Ъгълът между линията на челото и линията на клюна е тъп – 120-140 градуса.
Цвят на клюна:
Телесно-розов, със слабо развити гъбички, които са гладки и бели на цвят.
Шия:
Средно дълга, изящно огъната (извита) назад, прилягаща съразмерно към главата. Извивката на шията назад е с праволинеен участък, който започва от средата на шията до задтилната изпъкналост, особено изразителен при тресенето (пулсирането) на шията. Гълъбите често тресат шията си (задължителен признак), и колкото е по-голяма амплитудата на пулсиране (шията се клати чак до тялото), толкова по-добре.
Гърди:
Широки, изпъкнали, леко приповдигнати.
Гръб:
Много къс, прилежащ към опашката, във видимата си част (от оперението на шията до оперението на трътката) не повече от 3 мм.
Крила:
Отпуснати под опашката, къси, плътно събрани и прилягащи към тялото, не се пресичат, а вървят паралелно на тялото, не допират пода.
Опашка:
Ветрилообразна, плоска, с 14-18 пера, широка, с ъгъл на разтваряне на опашката не по-малък от 90 градуса при наблюдаване стойката на тялото в спокойно състояние. Не много къса – до 14 см в зависимост от общата големина на гълъба. Високо повдигната – ъгъл от пода в спокойно състояние не по-малък от 45 и не по-голям от 90 градуса.
Крака:
Къси, не по-дълги от 3 см, силно оперени, като развитото оперение започва от корема без изтъняване, цялото стъпало и пръстите са оперени с пера с дължина не по-малка от 4 см, и с откоси широки не по-малко от 6 см. Ноктите са с телесен цвят.
Оперение:
Плътно, гладко и блестящо. Цвят – наситено тъмно червено с бяло, наситено жълто с бяло. С бяла лента малко преди края на опашката. Изсветляване на цвета на оперението на опашката е недопустимо.
Рисунък:
Сврачешки, симетричен. В бяло – крила, коремче, оперение на краката, триъгълника на гърлото, наречен “вратовръзка или лигавник”, който е не по-дълъг от 2 см от клюна надолу, бузките до линията на средата на очите със заобикаляне на очите (около окото) са не повече от 5 мм (първият вариант се нарича “вратовръзка”, а втория – обикалянето в кръг около очите с ширина не повече от 5 мм се нарича – “точков”), бяла лента с ширина 15-20 мм на опашката, разположена от нейния край на разстояние не по-малко от 5 мм. Цветни – шия, гърди, гръб, трътка, опашка (с изключение на бялата ивица), над и под опашката, глава ( с изключение на малките бели части). Линията разделяща червените гърди и бялото коремче, трябва да е равна и хоризонтална. Линиите на гърба, който е в червен цвят, спрямо белите крила, са строго паралелни на линиите на краищата на крилата, без отклонения и прекъсване, допустимо отклонение не повече от 1 см от върховете на краищата на крилете.
Малки недостатъци:
Средна големина на гълъба, голяма, кръгла, но все така пропорционална глава, скосено чело, дебела, обемиста, без стесняване шия, отсъствие на праволинеен участък на шията при пулсирането й във възбудено състояние, високи гърди, гръб по-голям от 3 мм във видимата си част, но не повече от 10 мм, пресичащи се криле, докосващи пода криле, леко огъната опашка (провисване спрямо краищата на опашката по центъра не по-голямо от 1 см), ъгъл спрямо пода на опашката в спокойно състояние по-малък от 45, но повече от 30 градуса, разтваряне в широчина на опашката по-малък от 90, но повече от 60 градуса, дължина на краката повече от 3, но по-малко от 4 см, оперение на краката по-късо от 4, но по-дълго от 3 см без откоси, изтъняване на оперението във върха - в горните части на краката, светло-червено или светло-жълто оперение, но с наситен цвят, симетрични “престилки” (“точков” рисунък на главата) по-големи от 2 см, но по-малки от 4 см, неголеми отклонения от симетричната окраска, ширина на бялата лента на опашката под 15, но повече от 10 мм, неравна, но хоризонтална линия разделяща цветовете на коремчето и гърдите.
Груби недостатъци:
Много голям размер на гълъба, квадратна и тясна глава, жълти очи, различен цвят на очите, розово, червено или жълто околоочие, разминаване по линията на клюна, тънък или дебел клюн, тъмен клюн, перпендикулярен на линията на челото клюн, вертикална шия с отсъствие на пулсации, тесни гърди, гръб по-дълъг от 10 мм, ъгъл от пода на опашката повече от 90 градуса, накривена опашка, ъгъл на разтваряне на опашката по-малък от 60 градуса, многоредова опашка, опашка с напластени или отделени по края пера, овална опашка (с провисване по центъра повече от 1 см), количество на перата в опашката по-малко от 14 бр., крака по-дълги от 4 см, оперение на краката по-късо от 3 см, тъмни нокти, нарушения в стандарта на сврачия рисунък, бледа лента на опашката, изсветляване на цвета на оперението на опашката.
Оценка на генотипа:
От информация получена при наблюдение на развъждането на чистокръвни екземпляри от тази порода гълъби, се вижда че рисунъка на оперението и цвета се предават устойчиво.
Разновидности:
- по цвят на оперението - червени, жълти, черни без ленти, сини;
- по цвят на очите – две разновидности - със светли очи и с тъмни очи, като се отдава предпочитание на тъмните очи;
- според вида на окраската на главата – две разновидности – тип “вратовръзка” (бяла окраска по гърлото от клюна надолу и до средата на очите), и тип “точкова” (бели отводки в кръг около очите).
-> Мнения и оценки (2)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook