Вход Търсене
Изложби и базари

Покана за Отчетно-изборно събрание на ГД "Мир" - гр. Бургас /06.04.2019/

Населено място:
гр. Бургас (Област Бургас)
06.04.2019 (събота)
Продължителност: 1 ден
Адрес, местонахождение: КП "Морски звуци"
0 мнения и оценки      Сподели във Facebook

Допълнителна информация: 

СНЦ " ГЪЛЪБОВЪДНО ДРУЖЕСТВО - М И Р " - БУРГАС

П О К А Н А
За провеждането на ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО събрание на
СНЦ " Гълъбовъдно дружество-МИР "-Бургас

Управителния съвет на СНЦ "Гълъбовъдно дружество - МИР" - Бургас на основание Чл.20-1 т."и" и чл.20-2 т." а " от УСТАВА на сдружението, свиква по надлежния начин ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО събрание на 06.04.2019 год. /събота/ от 10.00 часа в КП " Морски звуци " - Бургас, което ще протече при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет на сдружението
2. Отчетен доклад на Контролния съвет на сдружението
3. Предложения за поправки и промени в УСТАВА на сдружението
4. Освобождаване от отговорности Председателя и членовете на Управителния съвет за дейноста им през изминалите 5 години
5. Освобождаване от отговорности членовете на Контролния съвет за дейноста им през изминалите 5 години
6. Поради ИЗТИЧАНЕ-ПРЕКРАТЯВА мандатите на Председателя на сдружението, Управителния и Контролния съвети на СНЦ"Гълъбовъдно дружестгво - МИР"-Бургас и се преминава към:
- избор на нов Управителен съвет
- избор на нов ПРЕДСЕДАТЕЛ на сдружението и УС
- избор на нов Контролен съвет
7.Промяна адресната регистрация на СНЦ
8.Разни

Съгласно УСТАВА на дружеството и чл. 20-1 т."д" при либса на кворум събранието се отлага с 1 час и при същия дневен ред се провежда независимо от броя на присъствуващите.

15.02.2019 год.
гр. Бургас УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ"Гълъбовъдно дружество-МИР"-Бургас
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............
/Ч. Колев/

За контакт: Чанко Колев
E-mail: pigeons_burgas@abv.bg
Телефон: 0876 888 655