Вход Търсене
Изложби и базари

Общо събрание на Съюза на гълъбовъдите и РДДЖРБ - с. Вонеща вода /31.03.2019/

Населено място:
с. Вонеща вода (Област Велико Търново)
31.03.2019 (неделя)
Продължителност: 1 ден
Адрес, местонахождение: хотел Релакс КООП
0 мнения и оценки      Сподели във Facebook

Допълнителна информация: 

Уважаеми колеги,

На 31.03.2019 година /неделя/ от 10:00 часа в хотел Релакс КООП, с. Вонеща вода, ще се проведе Общо събрание на СГРДДЖРБ при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Отчет за дейността на Съюза за 2018 година.
3. Финансов отчет за 2018 година и текущо състояние.
4. Разни.

На събранието задължително присъстват Председателите на сдруженията, членуващи или кандидатстващи за членство в Съюза или техни упълномощени представители (доказва се със заверено пълномощно).

От Ръководството
http://www.galabite.com/association-7.html