Вход Търсене
Изложби и базари

Общо събрание на СНЦ „Българска федерация спортни гълъби” – Варна - гр. Сливен /25.01.2020/

Населено място:
гр. Сливен (Област Сливен)
25.01.2020 (събота)
Продължителност: 1 ден
Адрес, местонахождение: ул. "Асеновско дефиле" №1
0 мнения и оценки      Сподели във Facebook    oще снимки на събитието »

Допълнителна информация: 

ПОКАНА

Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация спортни гълъби” – Варна, на осн. чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 25.01.2020 г. в 10.00 часа на адрес: гр. Сливен, ул.”Асеновско дефиле” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;
2. Изслушване и приемане на доклада и отчета за дейността на УС за изминалия период от предходното общо събрание;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет;
4. Промяна на състава на членовете на управителния съвет;
5. Приемане на основни насоки и програми за развитие на сдружението през 2020г.; 6. Приемане на бюджет за дейността на сдружението за 2020г.

При липса на кворум на осн. чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой членове.

Общото Събрание на БФСГ ще се проведе под надслов - "Ден на отворените врати".

Всички заинтересовани гълъбовъди включително и не членове на БФСГ могат да присъстват на заседанията.

Още информация от СНЦ „Българска федерация спортни гълъби” – Варна:

ЧИПОВЕ – 2020 год.

С цел постигане на по добри финансови условия за членовете на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ при закупуването на ел.чипове за всияки видове системи , ръководството на федерацията организира обща заявка и доставка . В срок до края на януари всички клубове и индивидуални членове могат да изпратят своите заявки на email: members@brpf.eu.

БАЛКАНИАДА – 2020

Във връзка с провеждането на Балканиада-2020.г. в Румнико Вълча Румъния от 01.02 до 02.02. 2020 г. в срок до 25.01.20.г. ще се приемат заявки за участие на класиралите се от първо до пето място асови гълъби от всички класове с двугодишни резултати . БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ ще създаде необходимата организация и ще поеме разходите по транспортирането и настаняването на птиците . Клубовете могат да изпращат своите заявки на email: members@brpf.eu до 25.01. Транспорта на птиците до Балканиадата в Румнико Вълча е предвиден за 31.01.20.г. Организаторите по събирането на гълъбите и самите пунктове ще се оповестят допълнително в най-кратък срок.