Вход Търсене

Гълъбовъдно дружество "МИР" - гр. Бургас

Аватар
Град: гр. Бургас
Лице за контакт: Чанко Колев
Телефон: 0876 888 655
E-mail:
Сайт: Вижте »

         Сподели във Facebook

Последни новини

ДатаЗаглавие
18.03.2015Общо събрание на Гълъбовъдно дружество "Мир" - Бургас /26.03.2015/
17.04.2011Изложба на гълъби "ПРОЛЕТ - 2011 г." - град Бургас
01.03.2011Общо събрание на ГД "МИР" - Бургас /09.03.2011/

Фото галерииКратка информация и цели

Създадено през далечната 1962 г . от група ентусиазирани любители на птиците на 11 август, в дома на Пею Пишманов се е създало “Дружество на гълъбовъдите и любителите на пойни птички”. Като основатели на същото се изявяват: Теодосий Пантов, Пею Пишманов, Стефан Коларов, Стайко Богданов, Бенчо Колев и много други любители на гълъбите и пойните птички. За председател на новообразуваното дружество се избира Теодоси Пантов.
Дружеството се е развивало в насока популяризирането на птиците, осигуряване храна за любимците и приемането на нови членове. Такива членове са били и Хаик Мануков, Господин Желев, Стоян Каролев - хора силно обичащи и занимаващи се с гълъби.
На 10.03.1968 г. за председател на дружеството бива избран Хайк Манукян – поради подадена оставка на бившия председател Теодоси Пантов.
За периода от неговото управление от 5 тодини има оставени като архив 46 надлежно оформени протоколи за преминали общи заседания.
След приемането на дружеството от новия председател, неговата дейност намалява, замира, което води и до нейното прекратяване през 03.06.1969 год., от когато е и последният протокол № 52. Дружеството е в застой до 27.04.1984 год., когато то отново подновява работата си по ръководството на председателя Димитър Канариев. Това е периода на възход на новото дружество. Период на създаването му, на излизането му на национално ниво.
Именно в този период, се подготвят с участието на всички гълъбовъди стелажи, стойки и 145 броя изложбени клетки. Всичко това говори за своеобразен възход на дружеството. Започват провеждания на изложби по европейски тип. Участващите се стремят да се докажат, и да покажат своите произведения - гълъби шампиони.
Дружеството достига своите 136 члена, което е имаксимума в неговата история. В този период на членство можем да споменем имената на Гошо Джевелеков, Митко-опела, Жельо-арапа, Кирил Димов, Димитър Димитров, Чанко Колев – отглеждачи на късоклюни птици, и местни породи преметачи. Периода съвпада и с множеството посещения на изложби в други градове на колеги от подобни дружества. В този период в София се проведе и изложбата ИНТЕРТАУ, на която имаше присъствие и на членове на нашето дружество. Но така както всичките и този период си имаше своя край. Ръководството бе предадено и поето от Панайот Димов-панагото, деен и темпераментен, но с отслабнала членска маса, слабо участие на членовете и оставяне само председателя да движи нещата. Проведени бяха още няколко малки и слаби изложби и края отново беше неизбежен.
Започна великата смяна на председатели от Дионисий Гугушев, Захари Чекишев и накрая Боян Бойчев, срива бе явен. Слаби позиции. Незаинтерисовани членове. Липсата на сбирки, изложби и накрая прекратяване на дейноста през 2000 г.
През лятото на 2009 г. Чанко Колев и Кънчо Атанасов решават да възобновят работата на Дружество на гълъбовъдите “МИР” – гр.Бургас. Осъществява се сбирка на любители и насрочване на Общо събрание съгласно Устава предизвикано от част от членовете на дружеството.
Започва трескава работа, подготовката на устав и пререгистрация на дружеството. Всичко върви по ноти, избран е нов Управителен съвет от 7 члена, Контролно-ревизионна комисия от 3 члена, и членове на дружеството в началото - 28 члена.
За председател е избран Чанко Колев. Същият, е кадър от старите дружества и с опита му като такъв, членовете веднага са подготвени за старта – изложбата през есента на 2009 год. в зала “Янчо Брънзов”. От общо 145 клетки, са запазени 100 и 11 отремонтирани.
Така на 07.11.2009г. се провежда първата изложба на новосформираното-старо дружество от 10-15 години назад.

Учредители

Председател:
Чанко Колев

Членове на УС:
Кънчо Атанасов
Николай Колев
Драгослав Пенев
Иван Димов
Апостол Фотев
Красимир Которов

Членове на КК:
Атанас Дарачев
Йордан Бахчеванов
Тихомир Иванов

Членски внос

Годишен - 20 лв.

Членове

1. Чанко Колев
2. Кънчо Атанасов
3. Николай Колев
4. Драгослав Пенев
5. Иван Димов
6. Апостол Фотев
7. Красимир Которов
8. Атанас Дарачев
9. Йордан Бахчеванов
10. Тихомир Иванов
11. Йордан Гроздев
12. Панайот Костадинов
13. Иван Момчилов
14. Димитър Канариев
15. Коста Стоянов
16. Павел Павлов
17. Йовчо Иванов
18. Станко Кондакчиев
19. Атанас Недялков
20. Димитър Тодоров
21. Андрей Янев
22. Борис Николов
23. Панайот Савов
24. Славей Будуров
25. Иван Авджиев
26. Видю Арабаджиев
27. Вълчо Найденов