Вход Търсене

"Национално сдружение Белослатински двукачулен гълъб"

Аватар
Град: гр. София
Адрес: ж.к. Люлин, ул. "Минск" №9
Лице за контакт: Светослав Славков /Председател
Телефон: 0877444771, 0879170917

         Сподели във Facebook

Последни новини

ДатаЗаглавие
22.03.2019Общо събрание "Национално Сдружение Белослатински Двукачулен Гълъб"
29.09.2018Годишна изложба на млади гълъби - Дулово /06.10.2018/
20.08.2018Отчетно събрание на "НС Белослатински Двукачулен Гълъб"
28.04.2018Клип "Белослатински Двукачулен Гълъб"
27.02.2018Общо събрание на "Национално Сдружение Белослатински Двукачулен Гълъб"
22.11.2017Клип от изложбата на НКОМ, НСБДГ, НКШГ - Дулово /30.09.2017/
26.07.2017Годишна изложба на млади гълъби НКОМ, НСБДГ, НКШГ - Дулово /30.09.2017/

Фото галерииКратка информация и цели

Цели:
- Да способства за отглеждане и популяризира техния вид сред обществеността, както и да насърчава гълъбовъдите, да работи за разширяване на интeреса в рамките на клуба, столицата, страната и чужбина, чрез общественополезна дейност да съдейства за личностна реализация на членовете на клуба.
- Привлича гълъбовъди от различни възрастови групи и да ги подготвя за селекция на породата, организиране и участие в изложби от регионално, национално и международно ниво.
- Организира и провежда лекции, семинари, школи и прожекции и други.
- Сдружението не е ограничено със срок.

Учредители

1. Данко П. Петков - София
2. Людмил Ц. Големанов - Козлодуй
3. Марин Ал. Христов - Плевен
4. Лъчезар В. Илиев - с. Гложене
5. Бранимир П. Драголов - Козлодуй
6. Пламен Хр. Ганчев - София
7. Димитър Гр. Димов - София
8. Божидар Б. Димитров - София
9. Валентин П. Николов - София
Членски внос

Годишният членски внос е в размер на 50,00 лв. Членският внос се заплаща на първото пролетно събрание на текущата година или при подаване на молбата.

Членове

1. Светослав Р. Славков - гр. Плевен
- Председател
2. Радослав Михнев - гр. Бяла
- Зам. Председател
3. Марин Ал. Христов - гр. Плевен
- Секретар
4. Лъчезар В. Илиев - с. Гложене
5. Данко П. Петков - София
6. Бранимир П. Драголов - гр. Козлодуй
7. Сашо Янков - гр. Шумен
8. Венцислав Маринов - гр. Козлодуй
9. Николай Петков - гр. Плевен