Вход Търсене

Китайски гълъб

Снимка на гълъбКИТАЙСКИ ГЪЛЪБ (КИТАЙСКА ЧАЙКА)

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ОДОБРЕН ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ГЕРМАНСКИ КЛУБ НА ОТГЛЕДВАЧИТЕ НА КИТАЙСКИ ГЪЛЪБИ

ПРОИЗХОД:
Принадлежи към групата на северният африканско-испански породен кръг. В средата на 19-ти век за първи път навлиза като порода в Германия от Франция. По-късно в Германия се развиват и повечето цветови гами.
ОБЩ ИЗГЛЕД:
Принадлежи към групата на структурните гълъби. Със спокоен, кротък и доверчив характер. Тялото е късо, широко в гърдите, с дълбоко седяща стойка, с особена и характерна само за тази порода структура на перата.
ПРИЗНАЦИ НА ПОРОДАТА
ГЛАВА:
Леко изтеглена, широка между очите, челото е добре изпълнено.
ОЧИ:
Големи и живи. Тъмни при белите, щитовидните и цветноопашатите. От червени до оранжеви при останалите цветове.
ОКОЛООЧИЕ:
Околоочията са гладки, светли, не трябва да са червени на цвят.
ЧОВКА:
Широка в основата си, средно дълга. Светла при белите, щитовидните и цветноопашатите. При останалите в зависимост от цвета на оперението варира от светла до черна.
НОЗДРИ:
Гладки, слабо развити.
ВРАТ:
Средно дълъг, посредством гривата извит леко назад. Отпред и странично е обвит от яката.
ГЪРДИ:
Широки колкото е възможно повече.
ГРЪБ:
Колкото е възможно по-широк между раменете, леко наклонен надолу.
КРИЛЕ:
Къси, с широки махови пера.
ОПАШКА:
Къса, затворена, състояща се от 12 пера.
КРАКА:
Къси, стоящи широко един от друг, неоперени.
ОПЕРЕНИЕ:
Богато развито, състоящо се от широки и меки пера. Допускат се някои извити нагоре или къдрави пера на гърба или раменете.
ЯКА:
Голяма колкото е възможно повече, гъста и затворена, преминаваща назад в грива.
ГРИВА:
Образувана от хоризонтално стоящи, разположени назад тилови пера.
ГОРНА ВЪЗГЛАВНИЦА:
Състои се от дълги и меки, растящи нагоре и настрани гръдни пера, без празноти. Образува извънредна по своя вид ширина на гърдите. Погледната отстрани е закръглена, достигаща до яката. Покрива добре предните извивки на крилете.
ПЪТ:
Горната възглавница със своите нагоре и настрани растящи пера е отделена от долната възглавница посредством хоризонтално разположен на гърдите път, който трябва да преминава от едната до другата извивка на крилете. Пътят трябва да седи възможно по-дълбоко.
ДОЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА:
Растящите надолу и настрани пера между пътя и панталонките образуват долната възглавница. Чрез своята дължина и ширина тя напълно обгръща извивките на крилете.
ПАНТАЛОНКИ:
Силно развито оперение пред бедрата, което по възможност трябва да достига до пръстите на краката.
БУКЕТЧЕТА:
Извити нагоре пера по оперението на гърба, върху раменете са разрешени, но не са желателни.
ЦВЕТОВЕ
ЕДНОЦВЕТНИ:
В бяло, черно, сребристо, червено, жълто, синьо с тъмни ленти, бледосиньо с тъмни ленти, синьо с цвят на плесен (шимел), андалузия, синьо ковано, бледосиньо ковано, бледочервено, бледожълто, бледочервено ковано, бледожълто ковано.
МНОГОЦВЕТНИ (АЛМОНД):
С три и повече цвята на оперението.
ТИГРОВИ:
В черно, червено и жълто.
ЩИТОВИДНИ:
В черно, синьо с тъмни ленти, червено, жълто, бледосиньо, бледочервено, бледожълто, синьо ковано, бледосиньо ковано, бледочервено ковано, бледожълто ковано, както и червено с бели капаци и жълто с бели капаци.
ЦВЕТНООПАШАТИ:
В черно, синьо, бледосиньо, червено и жълто.
ЦВЯТ И ОКРАСКА:
Всички цветове са чисти и възможно най-наситени.
При птиците с ленти, преминаването и контраста на лентите спрямо основният цвят на оперението играе второстепенна роля.
Гълъбите с цвят “Андалузия” имат черно-синя глава и шия, перата на гърдите, корема и опашката са малко по-светли, капаците на крилете са тъмносини, като по възможност перата са оцветени по периферията в черно, маховите пера са тъмни. Допускат се много малко и незабележими оттенъци в ръждиво.
Окраската при щитовидните, цветноопашатите, с бели капаци, шимелите и тигровите, е както при останалите сходни породи.
При алмондите върху основата в цвят крем или бадем, трябва да има възможно по-равномерно разположени пръски и перца в различни цветове. Маховите пера и опашката са с кремав до белезникав цвят, с разположени върху тях черни или бадемови петънца или ивици.
Окраската става по-тъмна и по-наситена с възрастта на птицата.
Женските гълъби са винаги по-слабо оцветени от мъжките.
Цветът “Ките” е тъмен, почти черен, с бронзов гланц на врата и гърдите, както и бронзов оттенък върху крилете и опашката.
При цвят “Дюн”, цветът изсветлява, като придобива жълтеникав оттенък по гърдите и корема. При маховите пера и опашката жълтият оттенък се засилва още повече.
Гълъбите с цвят “Агате” са едноцветни, с по-малко или повече бяло пръснато по тялото без точно определена окраска. Изисква се маховите пера и опашката да са в основният цвят, а бялото се появява в горната част на тялото.
При цвят “Де рой”, цвета на оперението е оранжево-червен с махагонови пръски или петна, предимно с по-малко или повече бяло, пръснато по оперението на тялото. Маховите пера и опашката като цяло са по-светли.
ГРУБИ ГРЕШКИ:
- Дълго и тясно тяло;
- Висока стойка;
- “Рибешки” (остър и слаб) гръб;
- Прекомерно развити или едностранно разположени букетчета;
- Липса на грива;
- Едностранна, вертикално разделена, плоска и оскъдна, или във формата на розетка горна възглавница;
- Крив или неправилен път;
- Наличие на твърде много растящи надолу пера в горната възглавница;
- Бедна на пера долна възглавница;
- Рядка или отворена яка;
- Едностранни или твърде оскъдни панталонки;
- Отделени от опашката едно или повече крайни пера;
- Червено или грубо околоочие.
ОЦЕНЯВАНЕ:
Само в покой китайският гълъб показва съвършенството на своята специфична за породата структура. При оценяване ударението пада преди всичко върху структурата на перата, формата и стойката на тялото. Точките за главата, цвета и окраската имат допълващо значение.
НОМЕР НА ПРЪСТЕНА: 8 мм.

Превод на стандарта от немски: Николай Николов, гр. Добрич


ОЩЕ ПРЕВОДИ НА СТАНДАРТА

Произход:
Принадлежи към северноафриканския-испански породен кръг. В средата на 19 век се вкарва в Германия от Франция. В Германия се развиват повечето цветови гами.
Общ изглед:
Структурен гълъб, спокоен и кротък, доверчив. Тялото е късо, широко, гърдесто, значително много дълбоко стоящ, с особено типична само за тая порода структура на перата.
Признаци на породата:
Глава: леко изтеглена, широка между очите. Челото добре изпълнено.
Очи: големи и живи, тъмни при белите, щитовидните и цветоопашатите. Червено до оранжево при останалите. Краищата гладки, светли, не червени.
Човка: широка в основата си и средно дълга, светла при белите и щитовидните и цветоопашатите, при останалите в зависимост от цвета на перата светла до черна.
Брадавица: гладка, малко развита.
Шия: средно дълга посредством грива (гребен) извита леко назад. Отпред и странично подплатена с възглавнички.
Гърди: широки колкото е възможно.
Криле: къси, при разперване наподобяват широко знаме.
Гръб: между рамената широк колкото е възможно, леко спадащ.
Опашка: къса, затворена, състояща се от 12 пера.
Крака: къси, широко стоящи, неоперени.
Пера: във формата на знаме, меки и богато развити.
Яка: голяма колкото е възможно, плътно затворена, преминаваща на зад в гребен (грива).
Грива (гребен): Образувана от хоризонтално стоящи назад разположени тилови пера.
Горна възглавница: състои се от дълги, меки, отвесно и странично разположени пера на гърдите, бес празноти които образуват извънредна по своя вид ширина на гърдите. Погледната от страни е закръглена достигаща до яката. Двете извивки на перата се припокриват добре.
Път (теме): горната възглавница с нейните отвесни и странично растящи пера се разделя от долната възглавница чрез един хоризонтален път, който трябва да преминава от едната извивка към другата извивка на крилата и трябва да седи възможно най-дълбоко.
Долна възглавница: растящите на долу и странично пера между пътя и панталоните образуват долната възглавница. Чрез нейната дължина и ширина напълно се обгръща извивката на крилата.
Панталони: силно развито оперение преди бедрото, което трябва да достигне по възможност до пръстите на краката.
Букетче: разрешени са, но не се изискват извиващи се нагоре извити пера върху раменете.
Оцветявяне:
- едноцветно: бяло, черно, сребристо, червено, жълто, синьо с черни ленти, бледо синьо с тъмни ленти, синьо с цвят на плесен, андалуски цвят, синьо метално, слабо синьо метално, бледо червено, бледо жълто, бледо червено метално, бледо жълто метално, многоцветно, тигрови в черно, червено и жълто.
- щитовидни: черно, синьо с черни ленти, червено, жълто, бледо синьо, бледо червено, бледо жълто, метално сини, метално бледо сини, метално бледо червено и метално бледо жълто.
- цветно опашати в черно, синьо, бледо синьо, червено и жълто.
- бяло щитовидни в червено и жълто.
Цвят и окраска: всички цветове са чисти и възможно най-наситени. Преминаването на лентите играе второстепенна роля. Андалуско оцветените имат черно синя глава и шия. Перата на гърдите, корема, както и опашката са малко по светли. При тъмно синия щит на перата е възможна черна периферия преминаваща в тъмно при размах на крилата, разрешени са много малко и незабележими окраски в ръждиво. Окраската на щитовидните, цветноопашатите, бяло щитовидните, металните, тигровите е както останалите сравнителни породи. Многоцветните имат върху корема кремава, респективна бадемова основа. Възможно най-равномерно разпределено цветни петна и пера в различни цветове опашката е кремава с бели черни или бадемови точици и респективно удължени ивици. Окраската става по-тъмна с възраста. Женските гълъби са винаги по-слабо оцветени.
Груби грешки: дълго и тясно тяло. Висока стойка. Рибешки гръб. Прекумерни или едностранни букетчета. Липса на грива, еднострано и отвесно разделена, плоска или оскъдна както и във формата на розетка възглавница, крив или неправилен път, твърде много растящи на долу пера в горната възглавница, бедна на пера долна възглавница, рядка отворена яка, едностранни или твърде оскъдни панталони, разкрачени пера в опашката, червен или груб кант на очите.
Оценяване: само в свободна стойка гълъба показва съвършенството на своята структура. При оценка ударението пада преди всичко на перата и формата на структурата както и типа. На второ място са точките на главата, цвета и окраската.
Номер на пръстен - 8 мм.


Стандарт на "Английската асоциация Китайски гълъб” от 1993 г.

Глава /6т/.
Извива се назад зад човката, пропорционално заоблена.
Око и околоочие /2т/.
Изчистени очи, бяло червено или червен портокал околоочие за птици светли цветове, за тъми цветове тъмно околоочие. Всякъкви други цветове не се допускат. Различни и пъстри очи също не се допускат.
Шия и хранопровод /2/.
Шия къса, доста делбела при рамото, която се стопява за да се превърне в глава оформяйки гладък тил. Хранопровод добре развит, започва от долната челюст и слага край на гръдното жабо.
Човка /2/.
Достатъчно голяма за да се различава от африканската кукумявка.
Маслина /2/.
Достатъчно голяма.
Вратно жабо /17/.
Изгладени обърнати пера обвиват главата, като трябва да остава разстояние на врата не по-малко от четвърт инч. Жабото не трябва да бъде по-високо от долната част на окото.
Панталони /17/.
Две големи отличаващи се пухени пера стърчащи от ниската част на гърдите пред краката.
Гръдно жабо /17/.
Изобилие от пера, трябва да покрива напълно гърдите. В центъра трябва да има хоризонтална линия. Жабото трябва да покрие лицето на крилата до панталоните. Трябва да е еднакво и от двете страни.
Положение на тялото /10/.
Изпъчено, изправено в центъра.
Пера и опашка /8/.
Маховите пера трябва да бъдат гладки и прилепнали. Вторичните пера да бъдат също гладки. Опашката тясна, носена близко до земята. 12пера.
Крака /5/.
Къси, но достатъчно дълги за горда походка, да се виждат. Пръстите малки и чисти. Цвят ярко червен.
Цвят /10/.
Всички цветове.
Дисквалификация:
- много къса човка;
- двойна или разделена опашка;
- прекомерна декорация или скубане;
- птици които не са в кондиция;
- пъстри или различни очи.-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook