Вход Търсене

Лахор

Снимка на гълъбЛАХОРСКИ ГЪЛЪБ (ЛАХОР)

СТАНДАРТ

Скала на точките за оценка:
- Рисунък (шарка) на оперението – 25 т.
- Цвят на оперението – 10 т.
- Глава и врат – 20 т.
- Тяло и размер – 20 т.
- Фигура и стойка – 15 т.
- Крака и пръсти – 10 т.
Всичко: 100 т.

Външен вид:
Гълъб с тегло около 300 г, дължина около 28 см от края на опашката до най-крайната точка на гърдите, широчина около 14 см в най-широката част на тялото между раменете. Младите птици са с по-малък размер и тегло. Желателно е птицата да бъде спокойна, и да изглежда величествено и грациозно.
Рисунък:
Основният цвят е бял, вторият цвят е в определен рисунък. Основата на вторичният цвят започва от правата линия над ноздрите на човката, в основата на горната част на клюна, след това се повдига нагоре над очите, обхваща горната част на главата, и се спуска по задната страна на врата към крилете, които обхваща изцяло. Целият този рисунък, трябва да бъде цветен. Останалата основна част на оперението е бяло, включително кръста и опашката.
Глава и лице:
Главата трябва да бъде голяма и колкото се може по-широка, да изглежда пълна отпред, с добре развита задна част на черепа, горната част на черепа е овална, но не закръглена. Главата и лицето изглеждат замускулени, и това повече е изразено при мъжките отколкото при женските птици. Лицето е пълно, което прави много добро впечатление.
Врат:
Пълен и мощен, здрав, средно дълъг, добре оперен в предната си част, почти изведнъж започва под човката, и по изящна непрекъсната крива преминава в широките гърди.
Очи:
Ярки и забележими, живи и показващи че птицата е здрава, с цвят на бик.
Околоочие:
Трябва да бъде изящно, гладко и тясно, от телесен до червен цвят.
Клюн:
Широк, дебел и тъп в края си, със средна дължина – около 18 мм от линията на ноздрите до края на човката, по-късата човка е за предпочитане пред по-дългата. Човката трябва да бъде с бяло-розов цвят. Птици с рогов, тъмен или черен цвят на клюна се дисквалифицират. Птицата не трябва да държи главата си с лице надолу, или прекалено повдигнато нагоре.
Ноздри:
Със среден размер, с тънка структура, с брашнено-бял цвят, малки петна по тях са разрешени, но не са желателни. Ноздрите трябва да бъдат на границата на разпространение на восковицата.
Тяло:
С размер малко по-голям от средния, широко, мускулесто, внушаващо чувство за сила. Оперението на тялото е гладко. Килът трябва да бъде средно дълъг, съвсем леко изкривен, но без кривини и гънки, мускулест, костта на кила сама по себе си е незабележима, но добре се опипва. Тънко, тясно или много дълго тяло се смята за сериозен недостатък.
Гърди:
Трябва да бъдат широки, пълни, значително да излизат напред от пределите на предния край на крилете, да изглеждат добре закръглени и забележими. Оперението на гърдите трябва да покрива краищата на крилете. Човката не трябва да бъде отпусната надолу, така че да опира на гърдите, което се явява като недостатък. Гърдите не трябва да бъдат тесни, с квадратна форма, или не достатъчно излезли напред.
Гръб и рамене:
Гърбът трябва да бъде широк със закръглени рамене, при поглед отгоре с клиновидна форма, широка в раменете и стремително намаляваща към опашката. Раменете плавно се сливат с оперението на шията. Гърбът трябва да бъде под ъгъл 35-450 спрямо хоризонта при права стойка на птицата.
Криле:
Силни и широки, плътно прилежащи към тялото, добре седящи върху кръста и опашката, краищата на крилете не достигат до края на опашката, като са приблизително 2.5 см по-къси. Предният край на крилете е покрит от оперението на гърдите. Крайните махови пера на крилете трябва напълно да покриват кръста. Неприлягащите, провиснали или влачещи се криле, а също така и криле краищата на които се пресичат над опашката се смята за недостатък.
Опашка:
Добре сложена, средно дълга, с ширина приблизително перо и половина, намираща се на една права с гърба, без да се допира до земята. Много дългите или широки опашки, неплътни, провисващи от кръста надолу, или високо повдигнати, се явяват като сериозен недостатък.
Фигура и стойка:
Птиците трябва да стоят изправени, да имат смел и горд вид. Гърбът трябва да бъде под ъгъл 35-450 спрямо хоризонта при изправена стойка. Високо повдигната или допираща се до земята опашка се смята за недостатък.
Крака и пръсти:
Краката трябва да не бъдат много дълги, широко разположени един от друг. Много дългите или близко поставени крака се смятат за сериозен недостатък. Пръстите трябва да бъдат добре покрити с пера със средна дължина, с не много дълги пера. Перата на краката трябва да бъдат гладки и плътни. Ноктите са в розово-бял цвят, друг цвят не е желателен.
Подстригване (триминг):
Подрязването на перата с цел подобряване на качеството на рисунъка е разрешено, но най-малкото към такава практика следва да се подходи внимателно, тъй като това може да доведе до дисквалификация, ако съдийството счете, че триминга е направен неправилно или е прекомерен.
Оперение:
Оперението трябва да бъде чисто, здраво и гладко. Перушината на главата, шията и гърдите, трябва да бъде достатъчно дълга, плътна, за да изглеждат тези части пълни. Много дългите пера или разкъсани пера са нежелателни, особено на опашката и крилете.
Оцветяване:
Приемливи са всички цветове, стандартен черен, бледолилав, червен и жълт, с ленти (ивици), кован. При тези с ивици (ленти), и при кованите, цвета на оперението може да бъде всякакъв. Всички цветове трябва да бъдат интензивни, ярки, сочни и блестящи. Ивиците, както и петната при кованите, трябва да бъдат добре очертани, ясни, и да се съчетават с оцветяването на оперението.
Груби грешки водещи до дисквалификация:
- Бели криле или цветна опашка;
- Наличие на бяла яка - бяло оперение на задната част на врата;
- Открито лице - бяло оперение на челото;
- Цветни петна покрай самите очи;
- Очи с всякакъв друг цвят различен от този на бик;
- Клюн с различен от розово-бял цвят;
- Неудовлетворително, лошо състояние на птицата;
- Неправилно или прекалено подстригване (триминг);
- Млади птици несъответстващи на размера.
Оценяване:
Всяко отклонение от този стандарт се наказва с отнемане на точки пропорционално на степента на дефекта.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook