Вход Търсене

Русенски черен

Снимка на гълъбРУСЕНСКИ ЧЕРЕН ГЪЛЪБ (ТОПГЕРДАНЛИЯ)

СТАНДАРТ /приет 2008г. от СГБ/

Тази порода също е характерна за град Русе и околните градове. Това е гълъб с абсолютно еднакви екстериорни признаци с тези на мавията, което доказва еднаквия им произход, като разликата е в цвета и варианта само с една задна качулка. Подобен гълъб с една задна качулка Ищван Петерфи е описал, като “свищовска лястовица”.
Името си породата носи от бялото герданче под формата на топка, което се намира отпред на гушата, под човката на гълъба.
Гълъбът впечатлява със смолисто черния си цвят, стойката с крила под широката опашка, хубавата единична или двойна качулка, бялото герданче и белите махови пера, които красиво контрастират на черното.
Породата не се отличава с големи летателни качества, но голяма част от гълъбите са добри акробати.
Тяло - като на уличния гълъб, но малко по-дълго (28-30 см), с широки гърди.
Глава - средно голяма с изпъкнало чело, заоблена.
Основната част от гълъбите са с една задна качулка, но има и екземпляри с две качулки - задна и предна. Задната качулка е с добре оформени розетки, симетрично разположени от ухо до ухо. Предната почти закрива клюна.
Очи - големи, бели, с малка черна зеница.
Очни пръстени - гладки, големи и бели.
Клюн - къс (не повече от 15 мм), бял и добре затворен.
Врат - сравнително къс и доста дебел.
Крила - дълги, държат се под опашката.
Опашка - доста дълга (13-15 см), широка още от основата, с 14-16 добре подредени пера.
Крака - къси (не повече от 30 мм), червени, с бели нокти, без оперение.
Цвят - смолисто черен. Подчертан блясък на врата и гърдите, започващ горе с маслено зелено и завършващ долу с маслено виолетово.
Шарка - под брадичката има симетричен бял гердан, от ухо до ухо, с дълбочина 20-30 мм. Крайните 3 до 5 махови пера на крилата са бели.
Големи грешки: голяма, груба или ръбеста глава, неправилна качулка, малка предна качулка, дълъг клюн, тъмен цвят на клюна, неправилен гердан, бели пера на челото, разлика в броя на белите махови пера повече от 1 бр., високи крака, крила над опашката, очи и очни пръстени с червен оттенък, различни по цвят очи, тясна опашка, облечени крака.
Малки грешки: малко тъмно петно на клюна при млади птици, по-малко или по-голямо герданче, разлика в броя на белите пера на крилата до 1 бр., качулката с къси пера.
Пръстен - 7 мм.


ОЩЕ ПО СТАНДАРТА НА РУСЕНСКИТЕ ЧЕРНИ ГЪЛЪБИ

Името си тази раса гълъби носи от характерното бяло герданче под човката. Гълъбите са смолисто черни като крайните 3 летателни пера на крилете са бели. Тялото е дълго краката ниски а крилете се държат под опашката, което им предава особена грациозност.
На глава си гълъбите имат хубав качул.
Нямат добри летателни качества но при летене често се премятат.
Характерни особености:
Глава - средно голяма с изпъкнало чело. На главата си има качул който е симетрично разположен от врата встрани до ушните отвори
Очи - големи бели с черна зеница
Околоочие - голямо и бяло
Клюн - къс до 15мм. бял и добре затворен
Тяло - дълго 28 - 30см. с широки гърди
Врат - къс и дебел
Криле - дълги държат се под опашката
Опашка - дълга 13 - 15см. широка от основата с 14 - 16 пера
Крака - къси до 30мм. червени с бели нокти, неоперени
Цвят - смолисто черен. Под долната част на човката имат симетричен бял гердан от ухо до ухо с дълбочина 20 - 30мм. Вратът до гърдите е с бляскаво зеленикав оттенък. Крайните 3 летателни пера на крилете са бели.
Разновидностите на тази раса са гълъбите с два качула. Предполага се че са получени при кръстоска на топгерданлии с мавии и с добруджански черни с два качула. Всичко описано по-горе за топгерданлиите се отнася за тази разновидност като единствената разлика е, че предният качул е добре прилепен към човката.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook