Вход Търсене

Бургаски преметач

Снимка на гълъбБУРГАСКИ ПРЕМЕТАЧ (Burgas Roller)

СТАНДАРТ, Юли 2015 г.


ИМЕ НА ПОРОДАТА: Бургаски преметач (Burgas Roller).

СТАНДАРТООПРЕДЕЛЯЩА СТРАНА: България.

ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Гълъб с характерна за статния преметач (ролер) фигура. Средно висок кръгов полет в ято и дълго премятане.

РАСОВИ БЕЛЕЗИ: Средно голям гълъб с компактна форма, леко изправено тяло и липса на изявена надопашна (мастна) жлеза.

ФОРМА: Компактна.

РАЗМЕР: Среден.

СТОЙКА НА ТЯЛОТО: Леко изправена.

ГЛАВА:
- Форма: Сводеста, със заоблено чело и лек стоп;
- Постановка на главата: Хоризонтално;
- Структура на оперението на главата: Гладко.

ОЧИ:
- Цвят на очите: Тъмни при белите и пъстрите с преобладаващо бяло оцветена глава. Светли до перлени при цветните и пъстрите с преобладаващо цветна глава;
Особени белези на очите:
- Ирис - тъмен при белите и пъстрите с преобладаващо бяло оцветена глава, светъл до перлен при цветните и пъстрите с преобладаващо цветна глава;
- Зеница - малка, тъмна до черна.

ОКОЛООЧИЕ:
- Структура: Средно широко, фино, едноредово;
- Цвят: Светъл.

КЛЮН:
- Форма: Прав, сравнително средно дълъг;
- Постановка на клюна: Малко наклонен;
- Линия на клюна: Продължението минава под окото;
- Цвят на клюна: Светъл, допуска леко потъмняване на върха при черно оцветените птици.

ШИЯ:
- Форма: Средно дълга и дебела в основата, елегантна и леко изтъняваща към главата;
- Структура на оперението: Гладко.

ГЪРДИ: Закръглени, леко изпъкнали, носени леко повдигнати.

ГРЪБ: Средно дълъг и широк.

КРИЛА: Средно дълги, носени под опашката.

ОПАШКА:
- Форма: Средно дълга, плоска, не по-тясна от широчината на раменете, с 14-18 пера;
- Постановка: Леко повдигната над линията на гърба;
- Особени белези: Статни преметачи.

КРАКА:
- Дължина: Средно дълги;
- Постановка: Под ъгъл;
- Стоеж: Средно широк;
- Оперение на краката: Неоперени.

ЦВЕТОВИ ВАРИАЦИИ: Бели, жълти, червени, кафяви, черни и пъстри без стандартни шарки.

ЦВЕТОВЕ И ОКРАСКИ:
- Изисквания към цветовете: Интензивни, чисти и равномерни;
- Окраска: Едноцветни с хомогенни цветове и пъстри без стандартизирани шарки. При едноцветните се допуска цветна лента различна от основния цвят (предимно бяла).

ГРУБИ ГРЕШКИ:
- Несъразмерна и ръбеста глава;
- Наличие на каквито и да са качули, жаба, розетки, гриви по главата, шията, гърдите, и наличието на оперение по краката и пръстите;
- Клюн, очи и околоочие с разлики от стандарта;
- Липсата на стойка и криле носени над опашката;
- Много тясна или широка опашка;
- Цветове различни от стандартизираните;
- Наличието на надопашна (мастна) жлеза.

ОЦЕНЯВАНЕ:
- Общо впечатление и кондиция;
- Тип (форма);
- Глава, очи и човка;
- Криле и опашка;
- Цвят и окраска;

РАЗМЕР НА ПРЪСТЕН: 7 мм.

ГОДИНА НА РЕДАКЦИЯ: 2015 год.

ГРУПА: Преметачи и високолетачи.

РЕДАКЦИОННА КОМИСИЯ: при Дружество на гълъбовъдите "МИР" – гр. Бургас, работила по стандарта съвместно със Секция "Бургаски преметач" към дружеството, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Колев
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Михов, Атанас Стоев, Валентин Христов
Оказана методична помощ при редакцията на стандарта – Боян Бойчев.

*Това е окончателен вид на СТАНДАРТА приет 2015 г. след направени редакции от специални комисии при Гълъбовъдно дружество "Мир" - Бургас. В този си вид стандарта е изпратен до Комисията по стандартите на СГРДДЖРБ с председател М. Михайлов, с опция превод и представяне в Метц, Франция, за оценка на птиците, които сме стандартизирали. Същият стандарт ще бъде валиден в близките 3 години, а може и повече, и по него ще се оценяват гълъбите от породата на изложбите у нас и в чужбина.

Чанко Колев /Председател/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПО-СТАРИ СТАНДАРТИ НА ПОРОДАТА:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


СТАНДАРТ, редакция СГРДДЖРБ, Юни 2015 г.


Обща характеристика: гълъб с характерна фигура, притежаващ средно висок полет и премятане.

Расови белези

Форма: компактна, изявена.

Големина: средно голям.

Стойка: средно висока.

Положение на тялото: леко повдигнато.

Глава:
- Форма - средно голяма, леко продълговата, леко заоблено чело с лек стоп;
- Структура на оперението на главата - без качул.

Очи: перлени при цветните и пъстрите с цветна глава, тъмни при белите и пъстрите с бяла глава.

Периферия на очите:
- Структура - фина, неизявена, едноредова;
- Цвят - светъл.

Човка:
- Форма - средно дълга;
- Позиция - леко наклонена;
- Линия на човката - под окото;
- Цвят - светъл, допуска се леко тъмен връх.

Гуша: пълна.

Шия: масивна в основата и изтъняваща към главата, леко извита.

Гърди: широки, кръгли.

Корем: кръгъл.

Гръб: широк, видим, с гладък преход към опашката.

Крила:
- Форма - средно дълги;
- Положение - под опашката;
- Форма на перата - средно дълги.

Опашка:
- Форма - средно широка, колкото гърдите, плоска с 14-18 пера;
- Положение - повдигната над линията на гърба.

Крака: къси с лека чупка и широко поставени, неоперени.

Оперение: гладко и прилепнало.

Цвят и шарка: бели, черни, жълти, червени и пъстри.

Груби грешки: високо чело, червени или жълти очи, прекалено тясна или широка опашка, крила над опашката, дъговидна опашка.

Оценяване:
- Форма;
- Стойка и положение;
- Форма на главата и човка;
- Цвят на очите и околоочието;
- Цвят и шарка на оперението.

Размер на пръстена: 7 мм.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Стандарт приет от Гълъбовъдно дружество "МИР" - гр. Бургас, 2010 г.

ПРОИЗХОД:
Създаден е в град Бургас в края на XІX и началото на XX век.
ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ:
Средно голям и темпераментен гълъб, с типичната за преметач структура, с гладко оперение, без качули, жабо и оперение по краката, крилете са носени под опашката.
ФОРМА:
Средно дълъг гълъб.
РАЗМЕР:
Средно голям.
СТОЙКА:
Полуизправена.
ГЛАВА:
Средно голяма, заоблена, без качули.
ОЧИ:
Перлени при цветните, тъмни при белите и пъстрите.
ОКОЛООЧИЕ:
Тясно, с един пръстен, гладко, с телесен цвят.
КЛЮН:
Средно дълъг, плътен, леко наклонен, с телесен цвят.
ГУША:
Слабо изразена.
ШИЯ:
Средно дълга, изтъняваща в горния край, без жабо и грива.
ГЪРДИ:
Слабо изразени, леко повдигнати.
ГРЪБ:
Средно дълъг, плосък, леко изправен - до 30 градуса, без мастна жлеза.
КРИЛЕ:
Сравнително дълги и широки, носени под опашката.
ОПАШКА:
Средно дълга, плоска, леко повдигната, с 14-18 пера.
КРАКА:
Средно дълги, тясно поставени, скакателната става е под ъгъл, без оперение, с бели нокти.
ЦВЕТОВИ ВАРИАЦИИ:
Черен, червен, жълт, кафяв, бял и пъстър. Всички цветове са чисти интензивни и равномерни.
ОКРАСКА:
Едноцветни, и пъстри без определена окраска.
ГРУБИ ГРЕШКИ:
- Много дълга или къса човка;
- Груби глава, ноздри и околоочие;
- Очи, човка, околоочие и нокти с цвят различен от посочените;
- Наличие на преден или заден качул, грива или жабо;
- Грубо, едро или дребно тяло;
- Криле носени над опашката;
- Опашка по-тясна от раменете;
- Оперени крака и пръсти;
- Бледи, неравномерни и “мръсни” цветове;
- Трепкащ врат.
ОЦЕНЯВАНЕ:
- Общо впечатление и кондиция;
- Тип;
- Постановка и стойка;
- Глава и човка;
- Очи и околоочие;
- Оперение;
- Цвят и окраска.
РАЗМЕР НА ПРЪСТЕНА: 7 мм.
ПОРОДНА ГРУПА: Преметачи и високолетачи.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook