Вход Търсене

Айтоски рогат преметач

Снимка на гълъбАЙТОСКИ РОГАТ ПРЕМЕТАЧ (Aitos species Roller)

СТАНДАРТ, Юли 2015 г.


ИМЕ НА ПОРОДАТА: Айтоски рогат преметач (ролер) /Aitos species Roller/.

СТАНДАРТООПРЕДЕЛЯЩА СТРАНА: България.

ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Гълъб с характерна за статния преметач (ролер) фигура, имащ средно висок полет и премятане.

РАСОВИ БЕЛЕЗИ: Средно голям гълъб с компактна форма и преден качул във формата на рог сочещ нагоре.

ФОРМА: Компактна.

РАЗМЕР: Среден.

СТОЙКА НА ТЯЛОТО: Полуизправено.

ГЛАВА:
- Форма: Сводеста, леко заоблена;
- Структура на оперението: Преден качул;
- Постановка на главата: Хоризонтална;
- Преден качул: Средно висок и голям, затворен, леко овален с връх (форма на рог) сочещ нагоре и леко напред.

ОЧИ:
- Цвят на очите: Тъмни при белите и пъстрите с преобладаващо бяла глава, и светли до перлени при цветните и пъстрите с преобладаващо цветна глава;
Особенни белези:
- Ирис - тъмен при белите и пъстрите с преобладаващо бяла глава, и светли до перлени при цветните и пъстрите с преобладаващо цветна глава;
- Зеница - малка.

ОКОЛООЧИЕ:
- Структура: Фино, тясно с един кръг;
- Цвят: Светъл.

КЛЮН:
- Форма: Фин, прав, сравнително средно дълъг;
- Постановка на клюна: Леко наклонен;
- Линия на клюна: Продължението минава под линията на окото;
- Цвят на клюна: Светъл, допуска се леко потъмняване към върха при птиците с черен цвят.

ШИЯ:
- Форма: Средно дълга и дебела в основата си, елегантна и изтъняваща към главата.

ГЪРДИ: Закръглени, леко изпъкнали, носени леко повдигнати.

ГРЪБ: Средно къс и широк.

КРИЛА: Средно дълги, носени под опашката.

ОПАШКА:
- Форма: Средно дълга, не по-тясна от ширината на раменете, плоска, с 14-16 пера;
- Постановка: Леко повдигната над линията на гърба;
- С особени белези: Статни преметачи.

КРАКА:
- Дължина: Средно дълги;
- Постановка: Под ъгъл;
- Стоеж: Сравнително широк.

ЦВЕТОВИ ВАРИАЦИИ: Бели, жълти, червени, кафеви, черни и пъстри без определена шарка.

ЦВЕТОВЕ И ОКРАСКА:
- Изискване към цветовете: Интензивни, чисти и равномерни;
- Изискване към окраската: Едноцветни с хомогенни цветове, и пъстри без стандартизирана шарка. При едноцветните се допуска лента на кръста с цвят различен от основния (предимно бяла лента).

ГРУБИ ГРЕШКИ:
- Липса на предна качулка (форма рог);
- Предна качулка (форма рог) размазана, широка или други от посочената в стандарта;
- Глава, човка, очи и околоочие различни от посочените в стандарта;
- Липса на стойка, криле носени над опашката;
- Наличието на други качулки, розетки, жаба и гриви;
- Наличие на пера по краката и пръстите;
- Цветове различни от посочените в стандарта.

ОЦЕНЯВАНЕ:
- Форма и стоеж на предната качулка (формата на рога);
- Общо впечатление;
- Тип (форма);
- Глава, очи и човка;
- Крила и опашка;
- Цвят.

РАЗМЕР НА ПРЪСТЕНА: 7 мм.

ГОДИНА НА РЕДАКЦИЯ: 2015 год.

ГРУПА: Преметачи и високолетачи.

РЕДАКЦИОННА КОМИСИЯ: при Дружество на гълъбовъдите "МИР" - гр. Бургас, съвместно с членовете на Секция "Айтоски рогат преметач" към дружеството в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Колев
ЧЛЕНОВЕ: Тихомир Иванов, Андрей Янев, Петър Петров

*Това е окончателен вид на СТАНДАРТА приет 2015 г. след направени редакции от специални комисии при Гълъбовъдно дружество "Мир" - Бургас. В този си вид стандарта е изпратен до Комисията по стандартите на СГРДДЖРБ с председател М. Михайлов, с опция превод и представяне в Метц, Франция, за оценка на птиците, които сме стандартизирали. Същият стандарт ще бъде валиден в близките 3 години, а може и повече, и по него ще се оценяват гълъбите от породата на изложбите у нас и в чужбина.

Чанко Колев /Председател/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПО-СТАРИ СТАНДАРТИ НА ПОРОДАТА:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


СТАНДАРТ, редакция СГРДДЖРБ, Юни 2015 г.

Обща характеристика: гълъб с характерно рогче на челото, притежаващ средно висок полет и премятане.

Расови белези

Форма: компактна, изявена.

Големина: средно голям гълъб.

Стойка: средно висок.

Положение на тялото: леко повдигнато.

Глава:
- Форма - малка, заоблена;
- Структура на оперението на главата - с рогче на челото, стърчащо нагоре и напред.

Очи: перлени при цветните и пъстрите с цветна глава; тъмни при белите и пъстрите с бяла глава.

Периферия на очите:
- Структура - фина, неизявена, едноредова;
- Цвят - светъл.

Човка:
- Форма - средно дълга;
- Позиция - леко наклонена;
- Линия на човката - под окото;
- Цвят - светъл, допуска се леко тъмен връх.

Гуша: пълна.

Шия: масивна в основата и изтъняващa към главата.

Гърди: широки, кръгли.

Корем: кръгъл.

Гръб: къс, с гладък преход към опашката.

Крила:
- Форма - средно дълги;
- Положение - под опашката;
- Форма на перата - средно дълги.

Опашка:
- Форма - средно широка, колкото гърдите, леко дъговидна с 14-18 пера;
- Положение - повдигната над линията на гърба.

Крака: къси с лека чупка, широко поставени, неоперени.

Оперение: гладко и прилепнало.

Цвят и шарка: бели, черни, жълти, червени и пъстри.

Груби грешки: различни от стандартното рогче образувания, черен клюн, червени или жълти очи, прекалено тясна или широка опашка, крила над опашката.

Оценяване:
- Форма;
- Стойка и положение;
- Форма на главата и човка;
- Цвят на очите и околоочие;
- Цвят и шарка на оперението.

Размер на пръстена: 7 мм.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Стандарт издаден от Гълъбовъдно дружество "МИР" - гр. Бургас, 2010 г.

ПРОИЗХОД:
Създаден е през 70-80 години на XX век в град Айтос.
ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ:
Сравнително средно голям, темпераментен гълъб, добър преметач, с криле носени под опашката. Основен белег е предния качул, който е във формата на рогче. Без жабо и оперение по краката.
ФОРМА:
Леко издължена.
РАЗМЕР:
Малко под средния.
СТОЙКА:
Хоризонтална.
ГЛАВА:
Средно голяма, заоблена, с преден качул във формата на рогче.
ОЧИ:
Перлени при цветните, тъмни при белите и пъстрите.
ОКОЛООЧИЕ:
Тясно, с един пръстен, гладко, с телесен цвят.
КЛЮН:
Средно дълъг, фин, с телесен цвят.
ГУША:
Слабо изразена.
ШИЯ:
Сравнително къса, широка в основата, без жабо и грива.
ГЪРДИ:
Сравнително добре изразени, хоризонтално поставени.
ГРЪБ:
Сравнително къс, хоризонтален, без мастна жлеза.
КРИЛЕ:
Средно дълги, прибрани към тялото, носени под опашката.
ОПАШКА:
Средно дълга, плоска, повдигната, с 14-18 пера.
КРАКА:
Сравнително къси, широко поставени, без оперение, с бели нокти.
ЦВЕТОВИ ВАРИАЦИИ:
Черен, червен, жълт, кафяв, бял и пъстър.
ОКРАСКА:
Едноцветни, и пъстри без определена окраска.
ГРУБИ ГРЕШКИ:
- Голяма, груба глава, ноздри и околоочие;
- Дълга или къса човка с цвят различен от стандартния;
- Мътни очи и околоочия, пъстри или различни на цвят;
- Наличие на заден качул, грива или жабо;
- Криле носени над опашката;
- Опашка по-тясна от раменете;
- Оперение по краката и пръстите;
- Тъмни нокти.
ОЦЕНЯВАНЕ:
-Общо впечатление и кондиция;
-Тип;
-Постановка и стойка;
-Глава и човка;
-Оперение;
-Очи и околоочие;
-Цвят и окраска.
РАЗМЕР НА ПРЪСТЕНА: 7 мм.
ПОРОДНА ГРУПА: Преметачи и високолетачи.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


КАРНОБАТСКИ (АЙТОСКИ) РОГАТ ПРЕМЕТАЧ, СТАНДАРТ /СГПРБ, 2008 г./

Тази порода гълъби първоначално са създадени и селектирани в гр. Айтос, и затова са известни в района най-вече като Айтоски рогати гълъби.
В последствие са разпространени почти в цяла Бургаска област, и по-късно са регистрирани от Карнобатския гълъбовъден клуб като стандарт и отделна българска порода - Карнобатски рогат гълъб.
Това е една много спорна порода, създадена според съвременниците в последните двадесетина години, а според карнобатските селекционери, донесена от татарите по времето на кримската война. Днес са запазени около трийсетина двойки главно в Айтос, Карнобат, Русокастро и селата около Карнобат. Гълъбът е интересен, има хубав вид, но не е намерил повече поклонници, поради слабото му познаване.
Това е гълъб с едрината на уличния, много темпераментен, добър летач и преметач. Характерното за породата е преден качул, леко повдигнат нагоре, крила под широката опашка и грациозна стойка.
Глава - кръгла с доста широко и подчертано чело. Украсена е с преден качул като рогче, откъдето идва и наименованието на породата.
Очи - големи, със светъл ирис и малка зеница, около която се забелязват светещи звездички. При белите очите са маслинени.
Очни пръстени - средно големи, гладки, светли.
Клюн - силен, къс, със светъл цвят, леко завит. Дължина 12-15 мм.
Врат - средно дълъг, леко извит. При мъжките екземпляри по-дебел.
Гърди - леко изпъкнали.
Гръб - широк, с леко стесняване към опашката.
Крила - носят се под опашката, като почти опират в земята.
Крака - възможно къси, неоперени, червени, с бели нокти.
Опашка - започва от сравнително тясната трътка, но завършва в края широка като ветрило. Доста високо повдигната, почти равна. Състои се от 14 до 18 и повече пера.
Цвят и окраска - отглежда се в бяло, черно, червено и жълто, като едноцветни и шарени в същите цветове.
Големи недостатъци: тънък или дълъг клюн, грапава, груба глава, неправилна форма на качулката, високи крака, крака с оперение, крила над опашката, тясна опашка, малки или червени очи, разноцветни очи, тесен очен пръстен, грапав или цветен очен пръстен, нечист или разреден цвят.
Малки недостатъци: леки отклонения в цялостния вид на гълъба, разцепено перо в опашката, неточна симетрия при шарените, малко тъмно петно на върха на клюна.
Пръстен - 7 мм.

-> Мнения и оценки (12)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook