Вход Търсене

Саксонска чайка

Снимка на гълъбСАКСОНСКА ЧАЙКА

Стандарт

Произход:
Саксония, Германия.

Общ вид:
Мощен, с обилно оперение, с вид на полеви (обикновен) гълъб, с ниска стойка, оперението на краката е плътно и колкото се може по дълго, с кръгъл качул.

Глава:
Продълговата, изпъкнала, челото е умерено високо; с кръгъл качул, който не трябва да прилепва към главата и завършва с розетки.

Очи:
Тъмни, околоочните пръстени са тесни, бледо-червени на цвят.

Клюн:
Средно дълъг, долната част на клюна е винаги с телесен цвят, при черните горната част на клюна е черна, при сините е тъмна, при червените и жълтите с телесен цвят, при бледо-сините и бледо-синьо кованите е с рогов цвят.

Шия:
Средно дълга, започва мощно от гръдния кош и раменете, гърлото е добре закръглено.

Гърди:
Широки, изпъкнали, изнесени напред.

Гръб:
Дълъг, широк, леко наклонен.

Криле:
Здрави, дълги, с широки пера.

Опашка:
Дълга, събрана.

Крака:
С плътно и колкото е възможно по дълго оперение на краката, с ниска стойка, но с добре развити орлови пера, които добре се виждат.

Оперение:
Обилно, с широки пера.

Цвят:
Черен, червен, жълт, син и бледо син, всички с бели ленти и бяло люспести;
Черен, червен, жълт, без ленти;
Сини и бледо-сини с черни или тъмни и без ленти;
Сини ковани, бледо-сини ковани.

Цвят и рисунък:
Черни, червени и жълти с наситени цветове;
Сини и бледо-сини със светъл и равномерен;
Люспестите с оцветени от външната страна махови пера;
Черно-бяло люспестите трябва да имат рисунък на чучулига, Лентите са чисти, колкото е възможно по-тесни, равни, непрекъснати и разделени.
Основният цвят е бял. Оперението на краката, петното на главата и крилете са цветни.
Границата на рисунъка на главата започва от ъгъла на клюна, преминава през очите към задната част на глава, където рисунъкът е ограничен от белия качул.
Краищата на перата на раменете са бели и образуват, колкото това е възможно широк рисунък на сърце на гърба, обхваща и част от крилете.
Цветните криле изглеждат дълги и тесни. Орловите пера са бели, колкото е възможно.

Големи недостатъци:
- Много късо или слабо тяло;
- Много висока стойка;
- Тесен, наклонен или оцветен качул;
- Сива долна част на клюна;
- При червените и жълтите клюн с рогов цвят;
- Много къса или коса рисунка на главата;
- Цветна брада или петнист гръб;
- Матов или нечист цвят;
- Отпуснати махови пера;
- Много ръждивост в перата на лентите или при люспите;
- Много къса, широка, назъбена или прекъсната лента;
- Външно видими наченки за трета лента;
- Много късо, обемно или силно повредено оперение на краката;
- Няколко бели пера в оперението на краката.

Оценяване:
1. Общ вид
2. Мощност на телосложението
3. Цвят и рисунък на крилете
4. Лентите или люспите
5. Рисунък на главата
6. Цвят на клюна и качула
7. Оперение на краката
8. Цвят на очите.

Пръстен: 11 мм.

-> Мнения и оценки (1)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook